Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/10.04.2012 (Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ3/42/28217) Ασφάλιση Πιστοποιημένων Διαπραγματευτ

Print Friendly, PDF & Email

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/10.04.2012 (Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ3/42/28217)
Ασφάλιση Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών & Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Παραγώγων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΘΗΝΑ, 10/4/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ            ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ3/42/28217

Ο.Α.Ε.Ε.                                                                                                               ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 22

Οργανισμός Ασφάλισης

Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                              ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

10432 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ

ΤΗΛ. : 210 – 5285569

FAX : 210 – 5229840

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών & Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Παραγώγων»

ΣΧΕΤ. : «Οι αρ. 93/09 και 37/10 εγκύκλιες οδηγίες»

Με τις παραπάνω σχετικές εγκύκλιες οδηγίες σας ενημερώσαμε για την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών και παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη διαδικασία εγγραφής και διαγραφής τους από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού.

Με το αρ. πρωτ. Φ1035/29876/985/24-2-12 νεότερο έγγραφό του, το Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης (Γ.Γ.Κ.Α., Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτ/μένων, Τμήμα Ελευθ. Επαγγελματιών), μας γνώρισε τα ακόλουθα:

Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές διακρίνονται σε:

Α) Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών και

Β) Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Παραγώγων.

Συγκεκριμένα:

Α. Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών (πρώην Αντικρυστές) μετά τη συγχώνευση του Τ.Α.Χ.Μ.Α. (Ταμείο Ασφάλισης Χρηματιστών Μεσιτών Αντικρυστών) στο πρώην Τ.Α.Ε., με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1759/88, υπήχθησαν στην ασφάλιση του πρώην Τ.Α.Ε. και νυν Ο.Α.Ε.Ε.

Β. Οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Παραγώγων που άρχισαν να δραστηριοποιούνται από τον Σεπτέμβριο του 1999 με τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Παραγώγων (Ν. 2533/97), υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως παρέχοντες εξαρτημένη εργασία.

Προκειμένου να μην διαταραχθεί ο ασφαλιστικός βίος των προαναφερόμενων προσώπων, οι μεν Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Αξιών παραμένουν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, οι δε Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Παραγώγων, οι οποίοι βάσει της οδηγίας 37/10 υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, στο εξής θα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Για τους Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές Παραγώγων που τυχόν έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, παραμένει ισχυρός ο χρόνος ασφάλισής τους μέχρι και 24/2/12, ημερομηνία του εγγράφου του Υπουργείου (δηλ. μέχρι και τον 2 ο /12) και εφεξής, όπως προαναφέρθηκε, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Της παρούσας να λάβει γνώση το προσωπικό της μονάδας σας.

Ακριβές Αντίγραφο                                                  Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ         ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

(Visited 23 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com