Εκρηκτική άνοδος των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα το 2011.

Print Friendly, PDF & Email

Εκρηκτική άνοδος των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα το 2011.

Ειδήσεις – Σάββατο 14 Απριλίου 2012

Εκρηκτική άνοδος των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα το 2011

Ελλειμματικό εξακολουθεί να είναι, σε μεγάλο βαθμό, το διμερές εμπόριο αγαθών της χώρας μας με τη Λ.Δ. Κίνας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κατά το 2011, σημειώθηκε εκρηκτική άνοδος των ελληνικών εξαγωγών κατά 84,9% η οποία οφείλεται εν πολλοίς στις αθρόες εξαγωγές ελληνικού βαμβακιού (+7,193%), στις σταθερά καλές επιδόσεις των Ελλήνων εξαγωγέων μαρμάρου (+54%) και στην εξαγωγή προϊόντων πετρελαίου (+2,282%).

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η σημαντική αύξηση των εξαγωγών τροφίμων και ποτών.

Αντίθετα, σχετική κόπωση παρατηρήθηκε σε παραδοσιακά εξαγόμενα προϊόντα προς την Κίνα, όπως τα γουνοδέρματα.

Παράλληλα, υπήρξε κάμψη των ελληνικών εισαγωγών κινεζικών προϊόντων στα 2,52 δισ. ευρώ (-12,32%), οφειλόμενη σε μεγάλο βαθμό στην υφεσιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και κατά ένα μεγάλο ποσοστό στις λιγότερες παραδόσεις πλοίων στους Έλληνες εφοπλιστές (-56%) ενώ ισχυρή αύξηση της ζήτησης παρουσιάστηκε για φωτοβολταϊκά πάνελ (+240%) και σκραπ μετάλλων (+468%).

Αυτά αναφέρονται σε συνοπτικό σημείωμα για Διμερές Εμπόριο Αγαθών Ελλάδος – Κίνας, 2011 του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ελλάδας στο Πεκίνο που υπογράφει ο κ. Δ. Θωμόπουλος (Γραμματέας ΟΕΥ Γ’).

Στο σημείωμα σημειώνεται ότι η άνοδος των ελληνικών εξαγωγών αποτελεί ενθαρρυντικό σημάδι για το μέλλον, χωρίς να παραβλέπεται το γεγονός ότι σημαντικό μέρος της ανόδου, κατά το προηγούμενο έτος, οφείλεται σε εξαγωγές προϊόντων που δεν έχουν δείξει σταθερότητα εμφάνισης στα στοιχεία διμερούς εμπορίου. Ιδιαίτερα για το βαμβάκι και τα προϊόντα πετρελαίου, αναφέρεται ότι, αν και η εγχώρια παραγωγή καλύπτει ολοένα μικρότερο μέρος της εγχώριας ζήτησης και, επομένως, οι προοπτικές διατήρησης και διεύρυνσης των ελληνικών εξαγωγών είναι ευνοϊκές, δεν έχουν δημιουργηθεί σταθεροί εμπορικοί δεσμοί που να εξασφαλίζουν συνεχή ροή προς την Κίνα.

«Είναι, πάντως, βέβαιο ότι η κρατική πολιτική της Λ.Δ. Κίνας για τόνωση της εγχώριας ζήτησης και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της θα επιδράσει θετικά και στις ελληνικές εξαγωγές. Ο τομέας τροφίμων και ποτών, καθώς και ο τομέας των φαρμακευτικών σκευασμάτων και των καλλυντικών δύνανται να αποτελέσουν δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους. Δεδομένων, όμως, των δυσχερειών της τοπικής αγοράς, θα πρέπει να αναζητηθούν από επιχειρήσεις μικρού μεγέθους περισσότερο συνεργατικές μέθοδοι προσέγγισης της, ώστε να διευρυνθούν οι πιθανότητες επιτυχίας. Αντίθετα, η κρατική πολιτική συγκράτησης των τιμών της κτηματαγοράς και επακόλουθα της κατασκευαστικής δραστηριότητας μπορεί να αποτελέσει βραχυπρόθεσμα τροχοπέδη στον κλάδο του μαρμάρου» σημειώνεται στο έγγραφο της πρεσβείας μας.

Βάσει και των στοιχείων για το πρώτο δίμηνο 2012, η εκτίμηση της πρεσβείας μας είναι ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Λ.Δ. Κίνας πρόκειται να κινηθούν πέριξ της επίδοσης του 2011, ενώ το πρόσημο θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα επανάληψης των παραδόσεων βαμβακιού, κατά μείζονα λόγο, και πετρελαιοειδών, κατά δεύτερον. Το ύψος, εξάλλου, των εισαγωγών θα εξαρτηθεί από την κατάσταση στη ναυτιλία και το ρυθμό παράδοσης νεότευκτων πλοίων ενώ λόγω της χαμηλής αξίας των περισσότερο εισαγόμενων προϊόντων από τη Λ.Δ. Κίνας (παιχνίδια, ηλεκτρικές συσκευές), υπολογίζεται ότι η συνεχιζόμενη ύφεση δε θα πλήξει σε σημαντικό βαθμό τις κινεζικές εξαγωγές καταναλωτικών προϊόντων προς την Ελλάδα.

Χόνγκ Κόνγκ

Το εμπορικό ισοζύγιο με το Χόνγκ Κόνγκ βελτιώθηκε κατά το παρελθόν έτος. Η μείωση των εισαγωγών στα 37,4 εκατ. ευρώ (-36,37 %), σε συνδυασμό με την αύξηση των εξαγωγών προς το Χόνγκ Κόνγκ στα 62,06 εκατ. ευρώ (+29,61%) οδήγησαν στην εξάλειψη του περσινού εμπορικού ελλείμματος και τη μετατροπή του σε πλεόνασμα.

Σημειώθηκε σημαντική μείωση των ελληνικών εισαγωγών στα είδη από πλαστικό (-100%), στα ρολόγια χειρός (-24%) και στα κοσμήματα (-65%) ενώ αντίθετα κινήθηκαν οι εξαγωγές απομιμήσεων κοσμημάτων (+106%) και είδη από βουλκανισμένο καουτσούκ (+286%).

Αξιοσημείωτη άνοδος παρατηρήθηκε στις εξαγωγές τηλεφωνικών συσκευών (+34%), μαρμάρων (+29%) και ακατέργαστων γουνοδερμάτων (+173%) και κάμψη παρατηρήθηκε στις εξαγωγές ζυμαρικών (39%) και κοσμημάτων (-41%).

Σε ότι αφορά στις συναλλαγές μας με την περιοχή Μακάο, αν και γενικά είναι περιορισμένες, σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των ελληνικών εισαγωγών αφορούν ποδήλατα (2011: 386 χιλ. ευρώ) και το μεγαλύτερο κομμάτι των ελληνικών εξαγωγών αφορούν γυάλινα αντικείμενα (2011: 113 χιλ. ευρώ).

Ταϊβάν

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την Ταϊβάν είναι ελλειμματικό. Κατά το 2011, οι ελληνικές εισαγωγές μειώθηκαν στα 148,62 εκατ. ευρώ, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν στα 13,89 εκατ. ευρώ.

Εισαγόμενα προϊόντα με τη μεγαλύτερη αξία είναι τα προϊόντα πετρελαίου (+77%), ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές (-14,6%) και ηλεκτρονικοί υπολογιστές (+7,2%).Κυριότερα εξαγόμενα είδη προς την Ταϊβάν είναι υφαντικές ίνες (+125%), ορυκτά (+3,5%), καπνός (-44%).

Πηγή: Καθημερινή

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us: