Υποβολή πιστοποιητικών φορολογικού ελέγχου από τις ιδιωτικές εταιρίες.

Print Friendly, PDF & Email

Υποβολή πιστοποιητικών φορολογικού ελέγχου από τις ιδιωτικές εταιρίες.

Ειδήσεις – Σάββατο 14 Απριλίου 2012

Υποβολή πιστοποιητικών φορολογικού ελέγχου από τις ιδιωτικές εταιρίες

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι τις 30 Απριλίου η προθεσμία που έχουν οι ιδιωτικές εταιρίες που πραγματοποιούν ελέγχους σε επιχειρήσεις με σκοπό να εκδώσουν ετήσιο πιστοποιητικό να ενημερώσουν τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΠΟΛ.1086/30.3.2012. Υπενθυμίζεται από τις 7 Μαρτίου «άνοιξε» η ηλεκτρονική πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή πιστοποιητικών φορολογικού ελέγχου που θα πρέπει να εκδοθούν για πολλές επιχειρήσεις.

Η εφαρμογή του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού ισχύει από τους ισολογισμούς που κλείνουν από 30 Ιουνίου 2011 και μετά τον φορολογικό έλεγχο των ανώνυμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία.

Με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου παρέχεται η δυνατότητα στα συγκεκριμένα γραφεία (που θα πιστοποιηθούν από το υπουργείο Οικονομικών) να διενεργούν, για λογαριασμό των εφοριών, πλήρη έλεγχο σε φορολογικά αντικείμενα (φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, φόρος μισθωτών υπηρεσιών) και να εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν θα θεωρούνται «φορολογικά καθαρές» αν το πιστοποιητικό είναι λευκό, δηλαδή δεν καταγράφονται σε αυτό φορολογικές παραβάσεις ή άλλου τύπου παρατηρήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος.

Σε όσες επιχειρήσεις (ΑΕ και ΕΠΕ) δεν διενεργηθεί ο υποχρεωτικός φορολογικός έλεγχος από τους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, θα επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο, καθώς και τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com