ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/11.04.2012 (Αρ. Πρωτ. Σ70/58) Δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση από την παρακράτηση της ε

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/11.04.2012 (Αρ. Πρωτ. Σ70/58)
Δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση από την παρακράτηση της εισφοράς του άρθρου 44 παρ. 11 του Ν.3986/2011, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους σχέσης, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 23 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α΄/2.2.2012).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

FAX: 2105230046

e-mail : diefpar@ika.gr“>diefpar@ika.gr

Αθήνα, 11 / 4 /12

Αριθ. Πρωτ. Σ70/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 32

ΠΡΟΣ:

Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Παπαδιαμαντοπούλου 87

11527 Αθήνα

2. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων.

ΘΕΜΑ: «Δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση από την παρακράτηση της εισφοράς του άρθρου 44 παρ. 11 του Ν.3986/2011, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους σχέσης, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 23 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α΄/2.2.2012)»

ΣΧΕΤ.: Η αρ. 47/2011 εγκύκλιος.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρ. 23 του Ν.4038/2012, με τις οποίες αντικαταστάθηκε η περ.γ΄ της παραγράφου 11 του άρθρ. 44 του ν. 3986/2011 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρ. 44 παράγραφος 11 με τις οποίες επιβλήθηκε από 1.8.2011 επιπλέον μηνιαία εισφορά στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους εφόσον λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη των 1.700 €.

Σύμφωνα με την περ. γ΄ της προαναφερόμενης διάταξης εξαιρούνται της εισφοράς αυτής μεταξύ άλλων και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους σχέσης.

2. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος της η περ.γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 και ως εκ τούτου, εξαιρούνται της εισφοράς της παρ.11, περ. α του ίδιου νόμου «…όσοι αποστρατεύτηκαν…ή έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης, πλην εκείνων που συνταξιοδοτούνται από ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης…».

Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελεί φορέα κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, οι συνταξιούχοι μας που ισχυρίζονται ότι συνταξιοδοτήθηκαν λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης (π.χ. υπάλληλοι Δημοσίου αορίστου χρόνου, μόνιμοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις κοινές διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εργαζόμενοι της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας που έκαναν χρήση των διατάξεων του ν. 3717/2008, εργαζόμενοι Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λ.π.), δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των προαναφερόμενων διατάξεων και συνεπώς υπόκεινται από 1.8.2011 στην πρόσθετη μηνιαία εισφορά, όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 11 α΄του ν. 3986/2011.

Αιτήσεις, που παραμένουν σ’ εκκρεμότητα, θα απορριφθούν σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Συν/να: 2 σελίδες Φ.Ε.Κ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com