Κατακόρυφη αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης το 2011.

Print Friendly, PDF & Email

Κατακόρυφη αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης το 2011.

Ειδήσεις – Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

Κατακόρυφη αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης το 2011

Από 389.288 συμβάσεις οι 84.519 εκ περιτροπής, 300.230 μερικής, 4.345 παροχής υπηρεσιών

Χριστινα Κοψινη

Μείωση των θέσεων απασχόλησης τουλάχιστον κατά 14,31% έναντι του 2010 αποτυπώνει η έκθεση πεπραγμένων του ΣΕΠΕ για το 2011, ενώ κατά 13,09% μειώθηκαν και οι συμβάσεις εργασίας. Η μείωση αυτή προκύπτει από τον αριθμό των καταστάσεων προσωπικού το 2011 στις Επιθεωρήσεις (648.565 έναντι 756.881 το 2011 και 725.095 το 2010).

Ωστόσο, η μείωση των θέσεων εργασίας μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη «δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων καταθέτουν κατάσταση προσωπικού περισσότερες από μία φορές κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, σε περιπτώσεις όπου η επιχείρηση μπορεί να αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο ή να προσλάβει νέους εργαζομένους, σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας». Εντυπωσιακή παραμένει η εικόνα από την αλλαγή του μοντέλου απασχόλησης με τη θεαματική αύξηση του αριθμού των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερική ή σε εκ περιτροπής εργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2011 κατατέθηκαν 58.962 μετατροπές συμβάσεων εργασίας, εκ των οποίων 32.420 ήταν από πλήρη απασχόληση σε μερική και 26.542 σε εκ περιτροπής απασχόληση. Από το σύνολο των 389.288 συμβάσεων το 2011 ευέλικτων μορφών απασχόλησης, οι 84.519 ήταν συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης, 300.230 συμβάσεις μερικής απασχόλησης, 4.345 συμβάσεις έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και 194 συμβάσεις παραγωγής κατά μονάδα εργασίας (φασόν).

Εκταση πήραν τελικώς, βοηθούσης της ανασύστασης των ενώσεων προσώπων, και οι επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας, είτε με την κλασική μορφή (Ν. 1876/90) είτε με τη μεταβατική (των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων). Το πρώτο 10μηνο του έτους κατατέθηκαν 154 επιχειρησιακές συμβάσεις εκ των οποίων οι 22 με ενώσεις προσώπων και οι 26 με επιχειρησιακό σωματείο, οι 11 ειδικές (Ν. 3899/2010) και οι 95 επιχειρησιακές του νόμου 1876/90.

Ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις με βάση τον Ν. 3899/10 κατατέθηκαν από τις εξής εταιρείες: ΝΕΟΓΑΛ, ΠΑΞΕΚ, ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ, ΕΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, G4S, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ, SPRIDER STORE, ΧΡΩΤΕΞ, ΑΣΚΟ, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙΝΟΥ.

Μείωση εμφανίζουν τα βιβλιάρια ανηλίκων από 1.462 το 2010 σε 874 το 2011, ενώ κατά το έτος 2011 οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σ’ όλη τη χώρα πραγματοποίησαν 28.150 ελέγχους και επέβαλαν 2.171 κυρώσεις (775 μηνύσεις, 590 πρόστιμα συνολικού ύψους 1.704.111 ευρώ και 806 διακοπές εργασιών).

Στην ίδια περίοδο, διερεύνησαν τις αιτίες 5.203 εργατικών ατυχημάτων, τα οποία αναγγέλθηκαν στο ΣΕΠΕ, εκ των οποίων τα 70 ήταν θανατηφόρα. Από τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, τα 31 χαρακτηρίσθηκαν, με βάση τις σχετικές ιατροδικαστικές εκθέσεις, «παθολογικά», δηλαδή ως οφειλόμενα σε παθολογικά αίτια. Τα εκτός των παθολογικών θανατηφόρα ατυχήματα ανήλθαν σε 39. Από την ανάλυση των στατιστικών προκύπτει ότι το 68,8% μηνύσεων αφορά τη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, ενώ για την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών υποβλήθηκαν μόνο 8 μηνύσεις (0,2%). «Ο αριθμός των παραβάσεων που διαπιστώνονται δε συνδέεται άμεσα με το μέγεθος του προβλήματος» παραδέχεται το ΣΕΠΕ. «Σε ένα βαθμό το γεγονός αυτό δικαιολογείται από το ότι μεγάλος αριθμός ελέγχων πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις κλάδων (όπως π.χ. λιανικό εμπόριο, χερσαίες μεταφορές) όπου δεν παρατηρείται τόσο μεγάλη παράνομη απασχόληση αλλοδαπών. Πάντως, περισσότερα πρόστιμα (60,51%) αφορά η περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης καταστάσεων προσωπικού και ωρών εργασίας. Σημειώνεται πως οι περισσότερες εργατικές διαφορές αφορούσαν τους χώρους εστίασης (3.340) και το λιανικό εμπόριο (3.243).

Πηγή: Καθημερινή

(Visited 14 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com