ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ99/146/30.03.2012 Καθιέρωση διαδικασιών ελέγχου χορήγησης παροχών σε ασφ/νους του ΙΚΑ

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ99/146/30.03.2012
Καθιέρωση διαδικασιών ελέγχου χορήγησης παροχών σε ασφ/νους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 Αθήνα

Πληροφορίες :Μ. Γαυγιωτάκη

Αριθ. τηλεφώνου :210 38 91 606

FAX : 210 38 91 153

E – mail : diefpar@ika.gr“>diefpar@ika.gr

Αθήνα, 30 / 3 / 2012

Αριθ. Πρωτ. Γ99 / 146

ΠΡΟΣ:

Τα Υποκ/ματα (Περ/κά & Τοπικά) & Παρ/τα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : «Καθιέρωση διαδικασιών ελέγχου χορήγησης παροχών σε ασφ/νους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ»

Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο πλαίσιο διασφάλισης των ελέγχων χορήγησης Παροχών σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θέτει σε πλήρη λειτουργία μηχανισμό, που ενημερώνει το Λογισμικό Παροχών Ασθενείας στο στάδιο της Οριστικοποίησης της Απόφασης.

Σκοπός του νέου προγράμματος, το οποίο λειτουργεί κεντρικά στο ΟΠΣ-ΙΚΑ, είναι η ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τυχόν παραβατικές συμπεριφορές.

Κατά το στάδιο της οριστικοποίησης είτε από τον Προϊστάμενο Παροχών είτε από τον Δ/ντή του Υποκ/τος, πραγματοποιείται αυτόματα έλεγχος στο σύνολο των Παροχών που έχουν χορηγηθεί στον συγκεκριμένο Αριθμό Μητρώου Ασφ/νου (ΑΜΑ) και σε ενδεχόμενη παραβατικότητα εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα:

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΛΕΓΧΟ 2 ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

Σε αυτή την περίπτωση, εκτυπώνετε την Κατάσταση Παροχών του ασφαλισμένου από τον φάκελο του Πλοηγού ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – Υποφάκελος ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, και εφόσον την ελέγξετε και διαπιστώσετε παραβατικότητα, προβαίνετε σε ενέργειες αρμοδιότητάς σας.

Εάν όμως τα παραστατικά – δικαιολογητικά της συγκεκριμένης περίπτωσης είναι ορθά και πλήρη, επιλέγετε Τύπο Απόφασης ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, τσεκάρετε υποχρεωτικά το πεδίο: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και κάνετε F10 για να καταχωρήσετε την Απόφαση. Σε κάθε παρόμοια περίπτωση θα ενεργείτε κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να τηρείτε τα παρακάτω:

1. Για ποσά Παροχών Ασθενείας σε Είδος πάνω από 300 € ανά απόφαση ο Δ/ντής του Υποκ/τος να μην εκχωρεί αρμοδιότητα στον Προϊστάμενο Παροχών.

2. Όταν από το σύστημα βγαίνει απορριπτική απόφαση, δεν θα μετατρέπεται σε εγκριτική, χωρίς την έγκριση του Δ/ντή του Υποκ/τος.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διονύσης Πατσούρης

(Visited 10 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com