Πώς να γλυτώστε “χαράτσια” αλλάζοντας την ΕΠΕ σε ΙΚΕ

Print Friendly, PDF & Email

Της Δήμητρα Καδά.

Σε 2 μήνες ξεκινά η νέα ΕΠΕ του 1 ευρώ υποσχόμενη νε περιορίσει τουλάχιστο κατά 25% τα έξοδα ίδρυσης.

Η ίδρυση και λειτουργία της νέας εταιρείας που προωθεί δια νόμου το υπουργείο Ανάπτυξης, δεν κοστίζει βέβαια 1 ευρώ. Τόσο είναι το ελάχιστο κεφάλαιο.

Ωστόσο, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) η οποία σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα είναι λειτουργική σε 2 μήνες από σήμερα, έχει πολλά πλεονεκτήματα και στόχος της είναι να αντικαταστήσει την μορφή της ΕΠΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΕΜΗ η οποία συνοδεύει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, με βάση συντηρητικούς υπολογισμούς, περιορίζει το γραφειοκρατικό κόστος τουλάχιστο κατά 25% (σύγκριση κόστους ίδρυσης και ενός έτους λειτουργίας μεταξύ μίας ΕΠΕ και μίας ΙΚΕ).

Για το πρώτο χρόνο η εξοικονόμηση υπολογίζεται σε 828,5 ευρώ ανά εταιρεία. Τα έξοδα σύστασης είναι κατά 230 ευρώ χαμηλότερα, η εξοικονόμηση από τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων είναι 262,5 ευρώ και από τροποποιήσεις καταστατικού και άλλες πράξεις είναι 336 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία από την έκθεση του ΓΕΜΗ αλλά και από πληροφορίες που παρείχαν στελέχη της, η νέα εταιρεία:

– Έχει απλοποιημένο τρόπο σύστασης. Με ιδιωτικό έγγραφο αποκλειστικά στις υπηρεσίες μίας στάσης. Δηλαδή δεν υπάρχουν έξοδα συμβολαιογράφου τα οποία είναι σημαντικά όχι μόνο κατά τη σύσταση αλλά και όταν πχ μία ΕΠΕ τροποποιεί το καταστατικό της.

– Απαιτεί δημοσιότητα (πχ εταιρικών μεταβολών) αποκλειστικά για μέσου του ΓΕΜΗ ή της ιστοσελίδας (δεν υπάρχει κόστος δημοσίευσης σε ΦΕΚ).

– Είναι ένα νομικό σχήμα που δεν απαιτεί αρχικό κεφάλαιο (τουλάχιστο 1 ευρώ), μπορεί να έχει μεγάλη δυνατότητα καταστατικών διαμορφώσεων για τη διοίκηση, τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση εταιρικών διαφορών. Για παράδειγμα προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία για επίλυση εταιρικών υποθέσεων αντί των δικαστηρίων και η δυνατότητα για «παράλειψη» συνεδριάσεων οργάνων της εταιρείας.

– Προβλέπονται απλοποιημένες διαδικασίες για τις γενικές συνελεύσεις, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, την συνεδρίαση των οργάνων κλπ.
Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) θα μπορεί να λειτουργήσει και ως μονοπρόσωπη. Οι εισφορές μπορούν να είναι κεφαλαιακές αλλά επίσης εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Συνιστάται με ιδιωτικό έγγραφο και παρέχεται από τον νόμο η δυνατότητα λήψης αποφάσεων των εταίρων τόσο εντός όσο και εκτός συνέλευσης η οποία συγκαλείται8 ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της. Οι εταίροι μπορούν να ενημερωθούν γι αυτή και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν οριστεί, ισχύει η 12ετία. Έχει την έδρα της στον δήμο που ορίζεται στο καταστατικό και υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς της καταστατικής έδρας σε άλλο κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Πηγή:www.capital.gr

(Visited 16 times, 1 visits today)
Please follow and like us: