Τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα

Print Friendly, PDF & Email
  σε 

Τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα

Reporter.gr

πρίν 1 ώρα & 15′

Σημαντικές ανακατατάξεις στη σύνθεση του εξαγωγικού προτύπου της χώρας, τόσο ποιοτικά, όσο και γεωγραφικά, έφερε το 2011 για τις ελληνικές εξαγωγές, ειδικά σε ότι αφορά τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα και τις 100 κυριότερες αγορές.

Συγκεκριμένα, ανακατατάξεις σημειώθηκαν στις πρώτες δέκα θέσεις των σημαντικότερων εξαγωγικών αγορών της Ελλάδας. Η Ιταλία αναδεικνύεται για το 2011 ο κυριότερος πελάτης των ελληνικών προϊόντων, ξεπερνώντας για δεύτερη φορά μεταπολεμικά τη Γερμανία (η πρώτη φορά ήταν το 2008). Στην τρίτη θέση στη σειρά κατάταξης ανέρχεται η Τουρκία από την 6η το 2010, υποσκελίζοντας την Κύπρο που ακολουθεί στην 4η θέση (από 3η το 2010) και τη Βουλγαρία που βρίσκεται πλέον στην 6η θέση (από 4η το 2010). Στην 5η θέση ανέρχονται οι Εφοδιασμοί Πλοίων με Τρίτες Χώρες σημειώνοντας σημαντικό άλμα στη σειρά κατάταξης από τη 13η θέση το 2010. Οι ΗΠΑ παρέμειναν στην 7η θέση, ενώ στην 8η υποχώρησε το Ηνωμένο Βασίλειο (από την 5η το 2010). Την 9η θέση κατέλαβε η Γαλλία (8η το 2010) και την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει η Ρουμανία η οποία υποχώρησε από την 9η θέση το 2010. Οι ανακατατάξεις αυτές καταγράφονται αναλυτικότερα στους πίνακες 3, 4 και 5.

Συνολικά, προκύπτουν εμπορικές συναλλαγές (εισαγωγές και εξαγωγές) της Ελλάδας με 217 χώρες του κόσμου. Σε ότι αφορά τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα, με βάση την πενταψήφια ανάλυση, προκύπτει “ανανέωση” της σχετικής κατάταξης, με την είσοδο 15 νέων προϊόντων, κυρίως από τους κλάδους των δομικών υλικών, των μηχανημάτων-συσκευών, λιπασμάτων, αλλά και των τροφίμων-ποτών (φράουλες, καπνιστά ψάρια, νερά).

Αναλυτικότερα η πορεία των ελληνικών εξαγωγών παρουσιάζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα

Οι επιδόσεις κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων

Η κατά 37% αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά το 2011 είναι αποτέλεσμα της γενικότερης αύξησης των εξαγωγών σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Σημαντικότερο ρόλο έπαιξαν τα καύσιμα, οι εξαγωγές των οποίων τριπλασιάστηκαν αλλά και τα βιομηχανικά προϊόντα που εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη κατηγορία εξαγόμενων προϊόντων (46% του συνόλου των εξαγωγών).

Σε ότι αφορά τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα, με βάση την πενταψήφια ανάλυση, προκύπτει “ανανέωση” της σχετικής κατάταξης, με την είσοδο 15 νέων προϊόντων, κυρίως από τους κλάδους των δομικών υλικών, των μηχανημάτων-συσκευών, λιπασμάτων, αλλά και των τροφίμων-ποτών (φράουλες, καπνιστά ψάρια, νερά).

Αναλυτικότερα, στον επισυναπτόμενο πίνακα

Κατά επιμέρους κλάδους

Σε μία περαιτέρω εμβάθυνση των κλάδων προϊόντων, για τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα, προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, με εξαγωγές συνολικής 2.587 εκ.€, εκπροσωπεί το 11,52% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Η επίδοση αυτή επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή 23 προϊόντων, εκ των οποίων τα καπνιστά ψάρια, οι φράουλες και τα εμφιαλωμένα νερά, δεν εμφανίζονταν στην αντίστοιχη λίστα του 2010.

Το 2010, οι εξαγωγές του κλάδου με 2.603 εκ.€ αντιστοιχούσαν στο 15,88% των συνολικών εξαγωγών, με τη συμμετοχή και των προϊόντων ζαχαροπλαστικής, που πλέον δεν εμφανίζονται στη λίστα του 2011.

Ο κλάδος των προϊόντων καπνού, με εξαγωγές ύψους 345 εκ.€, αντιστοιχεί στο 1,54% των συνολικών εξαγωγών, ενώ το 2010, με εξαγωγές 327 εκ.€, αντιστοιχούσε σε ποσοστό 2%. Τον κλάδο εκπροσωπούν τα καπνά χωρίς αφαίρεση μίσχων και τα τσιγάρα.

Σημαντική είναι η μείωση τόσο τις συνολικής αξίας, όσο και του ποσοστού συμμετοχής στις συνολικές εξαγωγών των προϊόντων του κλάδου του βαμβακιού. Από τα 411 εκ.€, υποχώρησαν στα 279 εκ.€, με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους να μειωθεί από το 2,51% στο 1,24%.

Τη μερίδα του λέοντος αποσπούν τα προϊόντα πετρελαίου, με τη νέα προσθήκη της ασφάλτου, ξεπερνώντας το 28,7% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, με την επίδοση των 6.448 εκ.€.

Στο ίδιο πλαίσιο, μεγάλη είναι και η αύξηση των προϊόντων ενέργειας και ειδικά του βουτανίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, που από το 0,79% του συνόλου το 2010, απέσπασαν το 2011 το 1,19%, μετά την αύξηση των εξαγωγών τους από τα 128 εκ.€ στα 267 εκ.€.

Σημαντική είναι η μείωση και για τις χρωστικές ουσίες, που υποχώρησαν από το 0,41% του συνόλου το 2010, στο 0,22% το 2011, με αξία εξαγωγών 48 εκ.€.

Κάτω από το όριο του 1 δις ευρώ (918 εκ.€), υποχώρησαν και οι εξαγωγές των φαρμακευτικών-καλλυντικών-απορρυπαντικών, με αποτέλεσμα το 2011 να αντιστοιχούν στο 4,09% του συνόλου των εξαγωγών (από 6,74% το 2010).

Εκπροσώπηση στο ΤΟΡ 100, καταγράφεται το 2011 και για τα λιπάσματα, με εξαγωγές αξίας 73 εκ.€, ήτοι το 0,33% του συνόλου, ενώ απώλειες σημειώνονται για τον κλάδο των πλαστικών (από τα 540 εκ.€ στα 464 εκ.€), με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους να διαμορφώνεται στο 2,07%.

Οι επιδόσεις των προϊόντων αργιλίου ενίσχυσαν σημαντικά τον κλάδο των βιομηχανικών δομικών υλικών, που κατατάσσεται στη δεύτερη θέση των κλάδο, με ποσοστό συμμετοχής 11,94% και αξία εξαγωγών 2.680 εκ.€. Νέες είσοδοι στον ΤΟΡ 100 σημειώνονται για τα πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου, για είδη χοντροσύρματος, για ράβδους χαλκού και σωλήνες μη κυκλικής τομής.

Σημαντική αύξηση εξαγωγών, αλλά και σταθεροποίηση του ποσοστού συμμετοχής τους στο σύνολο των εξαγωγών προκύπτει για τα προϊόντα του κλάδου των μηχανημάτων-εξοπλισμού. Όσα από τα προϊόντα του κλάδου κατατάσσονται μεταξύ των 100 πρώτων, συνιστούν υποκλάδο με εξαγωγές αξίας άνω των 1.000 εκ.€ και ποσοστό 4,52% του συνόλου. Αξιοσημείωτη είναι η είσοδος στη σχετική κατάταξη των συσκευών μετάδοσης ήχου, εικόνας και δεδομένων, αλλά και των μερών αυτών των συσκευών, που αποτελούν εξαγωγές έντασης τεχνολογίας.

Στον αντίποδα, περαιτέρω μείωση καταγράφεται για τους κλάδους των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των προϊόντων ένδυσης. Τα πλεκτά υφάσματα και τα νήματα από βαμβάκι σημείωσαν εξαγωγές συνολικής αξίας 119 εκ.€, ήτοι το 0,53% του συνόλου, ενώ τα προϊόντα ένδυσης εξαγωγές 523 εκ.€ (2,33% του συνόλου). Από την κατάταξη επιβεβαιώνεται η διατήρηση μεριδίων στη διεθνή αγορά για τα ελληνικά πλεκτά, αλλά και η δυναμική των προϊόντων γουνοδέρματος.

Σε ότι αφορά τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των εξαγωγών παιχνιδιών, αξίας 71 εκ.€, με αποτέλεσμα να κατατάσσονται πλέον στην 49η θέση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 100 πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα αντιστοιχούν πλέον στο 76% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, από το 57% το 2010.

Η λίστα με τα κορυφαία εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας (σε 5ψήφια ανάλυση και με εξαγωγές άνω των 200 εκατ. ευρώ), διαμορφώνεται ως εξής:

2011 2010 Περιγραφή προϊόντος Αξία 2011 (εκ. ευρώ)
1 1 Ορυκτέλαια πετρελαίου 6.366,2
2 6 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο 562,5
3 4 Εμπιστευτικά προϊόντα 530,1
4 2 Φάρμακα 475,6
5 3 Ψάρια,νωπά / διατηρημένα με απλή ψύξη 452,6
6 14 Ράβδοι από σίδηρο ή χάλυβες 356,8
7 7 Σωλήνες κάθε είδους 340,8
8 8 Λαχανικά,παρασκευασμένα/διατηρημένα 264,4
9 9 Βερίκοκα, κεράσια και ροδάκινα 251,2
10 5 Βαμβάκι 234,8
11 10 Φέτα-κεφαλοτύρι 234,2
12 12 Είδη από γουνοδέρματα 215,9
13 11 Παρθένο ελαιόλαδο 211,1
14 23 Κράματα αργιλίου 204,4

Πηγή: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ

(Visited 14 times, 1 visits today)
Please follow and like us: