ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ32 /141/09.03.2012 Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ32 /141/09.03.2012
Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011στις πρόσθετες αμοιβές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ληξουργιώτης Αθ.

Τηλέφωνο: 210 5215397

ΦΑΧ : 210 5229008

Αθήνα 09.03.2012

Αριθ. Πρωτ. Γ32 /141

ΠΡΟΣ

1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

2. ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στις πρόσθετες αμοιβές».

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1050/24.02-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών στις πρόσθετες αμοιβές που εκκαθαρίζονται χειρόγραφα από την Υπηρεσία μας δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου αλληλεγγύης του άρθρ. 29 του ν.3986/2011.

Συγκεκριμένα στην παρ. 8 της ανωτέρω ΠΟΛ ορίζεται ότι : «……στις αμοιβές του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ (καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα και κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές και για τις οποίες ορίζεται παρακράτηση ΦΜΥ 20%), δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29του ν.3986/2011…».

Παρακαλούμε για ενέργειες αρμοδιότητας σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡ. ΣΚΙΑΔΑΣ

(Visited 3 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com