Monthly Archives: March 2012

Νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Παροχής Υπηρεσίων

Νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Παροχής Υπηρεσίων

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012 13:30

Αναμένεται η προκήρυξη προγράμματος για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και της Παροχής Υπηρεσιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπολογίζεται στα 500.000.000€ και σκοπό έχει να ενισχύσει, με ποσοστό έως 60% τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς . Δίνεται έμφαση στους δυναμικούς κλάδους δραστηριότητας με υψηλή προστιθέμενη αξία, που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομικότητα και αυξημένη χρήση νέων τεχνολογιών, οι οποίοι θα δώσουν την ζητούμενη ώθηση στην περιφερειακή οικονομία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
H κάθε περιφέρεια χωριστά θα επιλέξει ανάλογα με τα τοπικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν. Ανάμεσα στις κατηγορίες αυτές θα περιλαμβάνονται Μεταποιητικές, Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις που είτε δραστηροποιούνται στον κλάδο για πάνω απο δυο έτη είτε είναι νέες επιχειρήσεις.

ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 20.000€ έως 300.000€ ενώ τo ποσοστό επιδότησης φτάνει το 60% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός Προϋπολογισμός που θα διατεθεί από την δράση ανέρχεται σε 500.000.000€.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Μαΐου.

Please follow and like us:

Υπ. Οικονομικών: Ανακοίνωση Τύπου – οριστικοποιήθηκαν οι πίνακες με τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδή

Υπ. Οικονομικών (Παρασκευή – 30/03/2012)
Υπ. Οικονομικών: Ανακοίνωση Τύπου – οριστικοποιήθηκαν οι πίνακες με τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

28 | 03| 2012

Ανακοίνωση Τύπου – οριστικοποιήθηκαν οι πίνακες με τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος

  • 30 NOMOI
  • 24 NOMOI
  • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
  • ΕΝΟΙΚΙΑ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου οριστικοποιήθηκαν οι πίνακες με τα ποσά του καθαρού γεωργικού εισοδήματος όλων των αγροτικών προϊόντων της χώρας ανά περιφερειακή ενότητα των νομών παραγωγής τους, καθώς και οι πίνακες με τα ποσά των αντιπροσωπευτικών ενοικίων ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011).

Τα ποσά αυτά εμφανίζονται για τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα κατά ποσοστό 20% και 40% αντίστοιχα, σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών.

Σε όποια περιφερειακή ενότητα του νομού δεν έχει προσδιορισθεί ποσό καθαρού εισοδήματος για κάποιο γεωργικό προϊόν, αυτό θα προκύπτει από τη μέση τιμή του καθαρού γεωργικού εισοδήματος του εν λόγω προϊόντος που ισχύει για όλη την επικράτεια, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.

Τέλος, σε περιπτώσεις που λόγω ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανωτέρα βία, δεν αποκτήθηκε εισόδημα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι κατώτερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού με βάση το ποσοστό μείωσης που προκύπτει από το σχετικό «ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ» του ΕΛ.Γ.Α το οποίο πρέπει να προσκομίζεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο της ΔΟΥ.

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1072/20.03.2012 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιώ

ΠΟΛ 1072/20.03.2012   

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. – Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012

1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ           ΠΟΛ. 1072/21.3.2012

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ A’

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ                             ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου

Τηλέφωνο :210-3375314

FAX :210-3375001

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. – Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 τ.Α΄)περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την με αριθμό Υ 25/6.12.2011(ΦΕΚ 2792 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).

5. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 τ.Α’).

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011(ΦΕΚ 66 τ.Α΄)

7. Τις διατάξεις του άρθρου 69 και 76 του π.δ.16/1989(ΦΕΚ 6 τ.Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ.Α΄) περί αποδεικτικών εισπράξεως.

9. Τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 8 του ν.2873/2000(ΦΕΚ 285 τ.Α΄).

10. Τις διατάξεις της 1028247/547/Α0012/17-3-2006 (ΦΕΚ Β΄ 389/2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

11. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ. αλλά και διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.

12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Ορισμός τύπου και περιεχομένου οριστικής δήλωσης ΦΜΥ

(Έντυπο Ε7-Φ-01.015 )

1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της οριστικής δήλωσης με τα ποσά φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς Ο.Γ.Α., (κατά περίπτωση), που παρακρατήθηκαν από εισοδήματα μισθωτών υπηρεσιών (Έντυπο Ε7-Φ-01.015), έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ».

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7-Φ-01.015) των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και παράρτημα.

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή, όσον αφορά την υλική ή μαγνητική μορφή τους, και για οριστικές δηλώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών, κατά περίπτωση.

6. Παρέχεται η ευχέρεια χρησιμοποίησης μηχανογραφικά προσχεδιασμένου εντύπου, εφόσον αυτό περιέχει όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην πρώτη και επόμενες σελίδες του εγκεκριμένου εντύπου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Τρόπος υποβολής οριστικής δήλωσης ΦΜΥ

(Έντυπο Ε7 -Φ-01.015)

1. Οι αρχικές οριστικές εμπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. Έντυπο Ε7-Φ-01.015 ), οικονομικού έτους 2012 και ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για απόδοση καθώς και οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΥ για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση υποβάλλονται και ο τυχόν φόρος αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ .) ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι επιτηδευματίας ή όχι και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούνται και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).Με την δήλωση αυτή υποχρεωτικά υποβάλλεται και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

2. Οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και οι τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του ιδίου οικονομικού έτους, υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σε δύο αντίτυπα, συνοδευόμενα υποχρεωτικά με μαγνητικό μέσο, το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και το σύνολο των λοιπών στοιχείων του Εντύπου Ε7.Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται άμεσα από την Δ.Ο.Υ. στο σύστημα TAXIS.

3. Οι ανωτέρω υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή .

4. Η οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. του φυσικού προσώπου που έχει αποβιώσει εντός του 2011 υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του.

Η οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 101 του ΚΦΕ που έχουν κάνει διακοπή εργασιών μέσα στο 2011 και δεν είχαν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ., υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ.

5. Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών μέσω Taxisnet, στο πίνακα Ανάλυση των ποσών φόρου που αποδόθηκαν κατά μήνα ή δίμηνο της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., ως στοιχεία αριθμού διπλοτύπου και χρονολογίας θα αναγράφονται ο αριθμός και η ημερομηνία υποβολής της προσωρινής δήλωσης στο Taxisnet, όπως εμφανίζεται από το σύστημα(αποθηκευμένες δηλώσεις).

Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας

α) Η υποβολή των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (Internet).

β) Στις περιπτώσεις χειρόγραφης τήρησης μισθοδοσίας, οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και η οποία διατίθεται δωρεάν, στον δικτυακό τόπο http://www.gsis.gr/

Η ανωτέρω εφαρμογή δύναται να χρησιμοποιείται και από υπόχρεους με μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας.

γ) Οι οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενες σ’ αυτά σε χειρόγραφη – έντυπη ή μαγνητική μορφή (δισκέτα) ή οπτική μορφή (CD ή DVD). Στην περίπτωση της χειρόγραφης – έντυπης μορφής, ο συνολικός αριθμός εγγραφών (δικαιούχων μισθωτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) καταχωρήσεις. Μετά την πληκτρολόγησή τους δημιουργείται αρχείο, το οποίο υποβάλλεται μέσω διαδικτύου (Internet), και το οποίο, αμέσως μετά την επιτυχή αποστολή του, διαγράφεται. Ο ανωτέρω περιορισμός των εγγραφών δεν αφορά τις δηλώσεις που υποβάλλονται προσκομιζόμενες σε μαγνητική ή οπτική μορφή (δισκέτα ή CD ή DVD).

Άρθρο 4

Πεδίο εφαρμογής – Προϋποθέσεις αποδοχής

Οι υποβαλλόμενες οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. γίνονται αποδεκτές εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή

β) Υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ.

κατά περίπτωση (άρθρα 2 και 3 της παρούσας).

γ) Οι δικαιούχοι μισθωτοί καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον σωστό Α.Φ.Μ. τους.

2. Οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. που υποβάλλονται κατά διάφορο τρόπο από τον οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Άρθρο 5

Ημερομηνία υποβολής

1. Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους.

2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή , για τις δηλώσεις που δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. του δικτυακού τόπου της Γ.Γ.Π.Σ. με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης και για δηλώσεις για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία πληρωμής του φόρου στην τράπεζα.

Άρθρο 6

Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής και καταβολής του φόρου

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. που πραγματοποιείται με την συνυποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών των δικαιούχων, ως αποδεικτικό υποβολής θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται:

1. Το οικονομικό έτος αναφοράς.

2. Ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης TAXISnet.

3. Ο Α.Φ.Μ. δηλούντος.

Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν οριστική δήλωση και καταβάλλουν το φόρο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, οφείλουν να δώσουν εντολή πληρωμής, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, σε τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει το σημείωμα για πληρωμή του φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωμής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα.

Άρθρο 7

Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., σε ημερήσια βάση για τις υποβαλλόμενες οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση και εντός πέντε(5) ημερών από την πληρωμή του φόρου για τις υποβαλλόμενες οριστικές δηλώσεις για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., για το αναλυτικό περιεχόμενο των οριστικών υποβληθεισών δηλώσεων Φ.Μ.Υ., ανά υπόχρεο, και έχει πρόσβαση σε αυτές.

3. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2238/1994 περί «Φορολογίας Εισοδήματος» όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 8

Ισχύς της Απόφασης

1. Από το οικονομικό έτος 2011 και μετά καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των αρχικών οριστικών εμπρόθεσμων δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών και ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για απόδοση καθώς και των αρχικών οριστικών εκπρόθεσμων δηλώσεων για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση με το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών καθώς και η απόδοση του φόρου με την χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολούμενων μισθωτών ή των λαμβανόντων συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές.

2. Οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και οι τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του ιδίου οικονομικού έτους, υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., συνοδευόμενες υποχρεωτικά με μαγνητικό μέσο,

3. Η υποβολή των οριστικών δηλώσεων μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet δύναται να πραγματοποιείται από την 23η Φεβρουαρίου 2012 και μετά.

4. Η προθεσμία υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, η οριζόμενη με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 λήγει την 30η Μαρτίου 2012.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Ακριβές Αντίγραφο                                       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                    ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1079/26.03.2012 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, με τη χρήση

ΠΟΛ 1079/26.03.2012   

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και κωδικοί πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                  Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012

Α.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                            ΠΟΛ. 1079  

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ A΄                                                            ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Πληροφορίες: Β.Γιοβά- Θ. Σαφαρής

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210-3375314-18

Β.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

ΤΜΗΜΑ A΄

Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης

Ταχ. Κώδικας: 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΘΕΜΑ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και κωδικοί πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. Υ25/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 Β΄/8-12-2011).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρ. 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 τ.Α’), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ΚΦΕ (ΦΕΚ Α’ 151), που ορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις δηλώσεις των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 τ.Α’) σύμφωνα με τις οποίες,…. «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».

5. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1249/16.12.2011 (ΦΕΚ Β΄3042/30-12-2011) «Παράταση ισχύος των κωδικών πρόσβασης παλαιών χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες».

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών, στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.

7. Το γεγονός ότι με την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων επιτυγχάνεται η άμεση εκκαθάρισή τους.

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 τ.Α’), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

9. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178 /7.12.2010 ( ΦΕΚ Β΄ 1916/9.12.2010), περί εγγραφής νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net.

10. Την ΠΟΛ.1186/21.12.2010 διαταγή μας, περί προσκόμισης ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ., σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.

11. Το γεγονός ότι, από το οικονομικό έτος 2011 καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και υποδομών, από όλα τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.

12. Την με αριθμό 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή μας, σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστών.

13. Την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ. 1008/2011 (ΦΕΚ Β΄136/9-2-2011), που αφορά τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό.

14. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, των υπόχρεων των περιπτώσεων α΄, δ΄, ε΄, στ΄,ζ΄, η΄, θ΄, και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ (εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από αλλοδαπή κλπ,), όταν το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα τους, που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις, εκτός κι αν αποκτούν και εισοδήματα της παραγράφου 2 του παρόντος (όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και όσοι μετέχουν σε νομικά πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ) . Οι τελευταίοι μπορούν να υποβάλουν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος τους, είτε σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., είτε προαιρετικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

2. Επισημαίνεται ότι, οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρ. 61 του ΚΦΕ (όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και όσοι μετέχουν σε νομικά πρόσωπα της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ), εξακολουθούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net.

3. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. φορολογούμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε απομακρυσμένες περιοχές, ή μεγάλης ηλικίας ή που δεν έχουν εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου) και λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής (για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του παρόντος) για πρώτη φορά υποβολής των δηλώσεων τους μέσω του διαδικτύου, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ

4. Σε όσους δεν σταλούν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σε έντυπη μορφή, λόγω υποχρέωσής τους σε ηλεκτρονική υποβολή της και δεν είναι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISNET, η Γ.Γ.Π.Σ. θα αποστείλει με συστημένη επιστολή τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν την δήλωσή τους μέσω διαδικτύου.

5. Τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρ. 2 του Κ.Φ.Ε., εξακολουθούν να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους προαιρετικά ηλεκτρονικά.

6. Παρατείνουμε την ισχύ των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει την 30η Ιουνίου 2012 μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2012.

Συνεπώς, οι κωδικοί των χρηστών του TaxisNet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ και θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση .

7. Ηλεκτρονικά υποβάλλονται μόνο οι αρχικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, αντιθέτως οι τροποποιητικές ή οι εκπρόθεσμες δηλώσεις θα υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

Aκριβές Αντίγραφο                                           Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                    Παντελής Οικονόμου

Please follow and like us:

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4030/2011«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέ

Υπ. Περιβάλλοντος Αρ. Πρωτ. οικ 958/29.03.2012
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4030/2011«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α’), σχετικά με ιδιότητες ασυμβίβαστες με αυτές του Ελεγκτή Δόμησης και του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,                         Αρ. πρωτ.: οικ 958

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ                ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΥΕΔΕΝ)

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 101 92 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Γ. Γιδάκου

Τηλέφωνο: 210 6974912

E-mail: gidakoul@eka.ypeka.gr“>gidakoul@eka.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α’), σχετικά με ιδιότητες ασυμβίβαστες με αυτές του Ελεγκτή Δόμησης και του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 και του άρθρου 42, παρ. 23, εδάφιο β του Ν 4030/2011, η ιδιότητα του Ελεγκτή Δόμησης, καθώς και η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή «είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου».

Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων διευκρινίζεται ότι, για το Δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ισχύουν οι οικείοι ορισμοί του άρθρου 2, παρ. 2 και 3, του Ν 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30 τ.Α’), ήτοι:

«2. «Δημόσιο»:

Το Κράτος, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και οι υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτά ή εκπροσωπούνται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών.

3. «Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας»:

α) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε υπάγονται στο άρθρο 1 του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α’) είτε η διοίκησή τους διορίζεται από το Δημόσιο, εξαιρουμένων των νομικών προσώπων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών δεν ανήκει στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

β) οι τράπεζες, στις οποίες ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο διοικητής ή ο διευθύνων σύμβουλός τους διορίζονται ύστερα από τη διατύπωση γνώμης της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 49Α του Κανονισμού της,

γ) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το Δημόσιο συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού τους κεφαλαίου ή επιχορηγούνται, τακτικώς ή εκτάκτως, από αυτό και η επιχορήγηση αυτή υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων εσόδων τους κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος, καθώς και οι ενώσεις προσώπων που επιχορηγούνται, τακτικώς ή εκτάκτως, από το Δημόσιο και η επιχορήγηση υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό,

δ) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύονται από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’ της παρούσας παραγράφου και αποτελούν συνδεδεμένη με αυτά εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και οι συνδεδεμένες με τις εταιρείες αυτές άλλες εταιρείες.»

Ως εκ τούτων, οι απασχολούμενοι με κάθε μορφή σχέσης εργασίας (δεν περιλαμβάνονται οι συμβασιούχοι έργου) στους παραπάνω περιγραφόμενους φορείς, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν 4030/2011, απαγορεύεται να ασκήσουν το έργο Ελεγκτή Δόμησης, καθώς και Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι για τους Καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 τ.Α’).

Η Ειδική Γραμματέας

Μαργαρίτα Καραβασίλη

Please follow and like us:

: ΠΟΛ 1080/27.03.2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφ

ΠΟΛ 1080/27.03.2012   

Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26.3.2012 καθώς και των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών εκείνων των υποχρέων των οποίων το τελευταίο ψηφίο του αριθμού του φορολογικού τους μητρώου λήγει σε 5 και 6 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26η και η 27η Μαρτίου 2012.

βλ. ακόμα και το από 26/03/2012 Δελτίο Τύπυ του Υπ Οικονομικών

___________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ 14η

ΤΜΗΜΑ Α΄

2. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 12η

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Αικ. Καρύδα, Γ. Βαρνάκου

Γ. Αναγνωστόπουλος

Τηλέφωνο : 210- 3645615/378

Fax : 210- 3645413

E-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr“>dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αθήνα, 27/3/2012

ΠΟΛ. 1080

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26.3.2012 καθώς και των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών εκείνων των υποχρέων των οποίων το τελευταίο ψηφίο του αριθμού του φορολογικού τους μητρώου λήγει σε 5 και 6 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26η και η 27η Μαρτίου 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (κύρωση με το ν.2859/2000- ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης β΄ της παρ. 4, των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου 5, της παραγράφου 5α΄, της παρ. 5β΄, της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 6, των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36,

β) της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38,

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ.Α΄/27.11.1995) και του ΠΔ 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄/5.1.1989), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

3. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ 1267/2011 (ΦΕΚ 44Β΄/23.1.2012) «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ».

4. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1091535/7452/1652/Δ0014/ΠΟΛ. 1127/25.9.2009 (ΦΕΚ 2180 Β΄) για το χρόνο υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού 2010/904/ΕΚ/7.10.2010/EE L 268/12.10.2010 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 6 και 7 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄) σχετικά με την απόδοση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ίδιου νόμου.

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄).

8. Την ΠΟΛ.1033/ 18.2.2011 ΑΔΑ 4ΑΙΗΗ – ΑΟ / Α.Υ.Ο. περί υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

10. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, καθώς και των υπόχρεων σε υποβολή προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών εκείνων των υποχρέων των οποίων το τελευταίο ψηφίο του αριθμού του φορολογικού τους μητρώου λήγει σε 5 και 6 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26η και η 27η Μαρτίου 2012, λόγω προβλημάτων στην επικοινωνία με το ειδικό δίκτυο TAXISnet.

11. Την υπ’ αριθ Υ 25 (ΦΕΚ 2792/Β΄/8.12.11) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26η Μαρτίου 2012 καθώς και την προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών εκείνων των υποχρέων των οποίων το τελευταίο ψηφίο του αριθμού του φορολογικού τους μητρώου λήγει σε 5 και 6 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26η και η 27η Μαρτίου 2012, μέχρι και την 28η Μαρτίου 2012.

2. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Please follow and like us:

Απεσύρθη το άρθρο για ένταξη περίπου 200.000 αυτοαπασχολουμένων στη ρύθμιση για τα χρέη

Σε απόσυρση του άρθρου για την ευνοϊκή αντιμετώπιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και περίπου 200.000 αυτοαπασχολουμένων προχώρησε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης, επισημαίνοντας ότι θα την επαναφέρει αμέσως μετά την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και τη συνεπακόλουθη έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.    
Ακόμη ο κ. Κουτρουμάνης ανέφερε χθες στη Βουλή ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αδυνατούν να καταβάλλουν τις εισφορές, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να υπάρξει ένας νέος και πιο αποτελεσματικός τρόπος είσπραξης και ελέγχου.
Ειδικός ελεγκτικός μηχανισμός για παράνομα προνοιακά επιδόματα
Ειδική τροπολογία για την επιστροφή προνοιακών επιδομάτων που είχαν εισπραχθεί παρανόμως από μη δικαιούχους κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος. Προβλέπεται η σύσταση ειδικού ελεγκτικού κέντρου, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), προκειμένου να ελεγχθούν μία προς μία οι 40.000 περιπτώσεις που δεν απογράφηκαν κατά την πρώτη φάση ελέγχου. Η εξοικονόμηση από τη μη καταβολή των παράνομων επιδομάτων θα ανέλθει σε 110 εκατ. ευρώ.
Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Υγείας, το ειδικό ελεγκτικό κέντρο θα εξειδικεύσει αυτές τις περιπτώσεις και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων καταθέτοντας αγωγές. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, στην τροπολογία προβλέπεται το όριο των 30 με 35 υποθέσεων, που θα μπορεί να αναλάβει ο κάθε δικηγόρος. Πάντως, όπως ανέφερε ο κ. Λοβέρδος, από την 1η Απριλίου σταματάει η χορήγηση του προνοιακού επιδόματος σε όσους δεν απογράφηκαν.
Πηγή: www.express.gr
Please follow and like us:

Google: Μικρή η διαδικτυακή οικονομία στην Ελλάδα – μεγάλες οι προοπτικές της

Google: Μικρή η διαδικτυακή οικονομία στην Ελλάδα – μεγάλες οι προοπτικές της
Η μελέτη, που παρουσιάστηκε σήμερα σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής παρουσία πολλών εκπροσώπων του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, για πρώτη φορά αποπειράται να εκτιμήσει τη συμβολή του Ίντερνετ στην ελληνική οικονομία.

Η διαδικτυακή οικονομία είναι πολύ λιγότερο ανεπτυγμένη στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όμως με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η εταιρία συμβούλων Boston Consulting Group (BCG) για λογαριασμό και με την υποστήριξη της Google.

Η μελέτη, που παρουσιάστηκε σήμερα σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής παρουσία πολλών εκπροσώπων του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, για πρώτη φορά αποπειράται να εκτιμήσει τη συμβολή του Ίντερνετ στην ελληνική οικονομία. Όπως αναφέρει, το 2010 αυτή η συνεισφορά ήταν περίπου 2,7 δισ. ευρώ ή 1,2% του ΑΕΠ, πολύ πιο κάτω από το ποσοστό 3,8% του ΑΕΠ που είναι ο αντίστοιχος μέσος όρος συνεισφοράς του Ίντερνετ στην ΕΕ ή από το 1,7% στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οικονομική κρίση, που έχει πλήξει όλη την ελληνική οικονομία, έχει επιπτώσεις και στον τομέα του διαδικτύου, επιβραδύνοντας την ανάπτυξή του. Η μελέτη, με βάση το βασικό σενάριό της, εκτιμά ότι η εγχώρια διαδικτυακή οικονομία θα αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 6% και θα φθάσει τα 3,6 δισ. ευρώ ή 1,6% του ΑΕΠ το 2015. Αν όμως (σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο), ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της ψηφιακής οικονομίας, τότε υπάρχει δυνατότητα η μέση ετήσια αύξηση να φθάσει το 19% και, έτσι, το 2015 η συμβολή του διαδικτύου να διαμορφωθεί στο 2,9% του ΑΕΠ της χώρας μας, προσθέτοντας ακόμα 2,9 δισ. ευρώ σε αυτό.

Η έρευνα δείχνει γενικότερα ότι η Ελλάδα δεν έχει ενστερνιστεί το διαδίκτυο στον βαθμό που αυτό έχει γίνει σε άλλες χώρες. Μεταξύ άλλων, καταδεικνύει ότι η χώρα μας εισάγει υπηρεσίες και αγαθά ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) αξίας 1,8 δισ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη αξία εξαγωγών ανέρχεται σε μόλις 0,7 δισ. ευρώ, δηλαδή για κάθε 1 ευρώ εξαγωγών εισάγονται 2,6 ευρώ. Ο λόγος για αυτή τη διαφορά είναι κυρίως ότι το 57% των ελλήνων καταναλωτών προτιμά να κάνει τις αγορές του από το εξωτερικό, καθώς δεν βρίσκει σε ελληνικά sites τα προϊόντα που αναζητά.

Οι Έλληνες εμφανίζονται ακόμα ανασφαλείς για αγορές μέσω διαδικτύου και προτιμούν τα «φυσικά» καταστήματα. Από την άλλη πλευρά, στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν διάφορες περιπτώσεις εταιριών (airtickets.gr. skrutz.gr κ.α.), οι οποίες ακόμα και εν μέσω κρίσης κατάφεραν να εμφανίζουν ανοδική πορεία χάρη στην εκτεταμένη και σωστή αξιοποίηση του διαδικτύου με πωλήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Πέντε είναι οι βασικές προτάσεις της μελέτης προκειμένου να διευρυνθεί η συνεισφορά του διαδικτύου στην ελληνική οικονομία:

– Ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να στραφούν στο διαδίκτυο, με παράλληλη επιτάχυνση της εκταμίευσης των επιδοτήσεων ύψους 1,5 δισ. ευρώ (Ψηφιακή Σύγκλιση) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

– Βελτίωση των υποδομών, με την παροχή κινήτρων και τη διαμόρφωση πλαισίου ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας μέσω νέων επενδύσεων, οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν με πολλαπλούς τρόπους (π.χ. ΣΔΙΤ).

– Εδραίωση της εμπιστοσύνης των ελλήνων καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές με εκστρατείες ενημέρωσης από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

– Μεταφορά ολοένα περισσότερων δραστηριοτήτων της δημόσιας διοίκησης στο Διαδίκτυο (ηλεκτρονική διακυβέρνηση – e-government) με παράλληλη υποχρεωτική χρήση των online υπηρεσιών από τους πολίτες.

– Επένδυση στην εκπαίδευση για τη χρήση ψηφιακών μέσων ιδίως από τους μαθητές.

Ο γενικός διευθυντής της Google Greece Στέφανος Λουκάκος δήλωσε αισιόδοξος ότι το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τη χώρα μας να βγει από την κρίση, βασίζοντας την αισιοδοξία του, όπως είπε, στο γεγονός ότι παρόλο που η διείσδυσή του στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλή, η ζήτηση για διαδικτυακές υπηρεσίες ξεπερνά σαφώς την σχετική προσφορά. Ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι κάθε μήνα στο Google.gr οι Έλληνες κάνουν πάνω από 800 εκατ. αναζητήσεις τον μήνα. Είπε ακόμα ότι η εταιρία του ήδη επενδύει στη χώρα μας και θα συνεχίσει να το κάνει. «Το διαδίκτυο μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και να συμβάλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας – προωθώντας τις εξαγωγές και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων», πρόσθεσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BCG Αθήνας Βασίλης Αντωνιάδης επεσήμανε ότι όντως η ελληνική διαδικτυακή οικονομία είναι ακόμα πολύ πίσω, λόγω διαφόρων εμποδίων τόσο στην πλευρά της προσφοράς, όσο και της ζήτησης, όμως πρόσθεσε ότι, ακριβώς λόγω αυτής της υστέρησης, υπάρχει σημαντική προοπτική για μελλοντική δυναμική. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι οι τέσσερις δημοφιλέστεροι διαδικτυακοί τόποι για τους έλληνες χρήστες είναι, κατά σειρά, οι Google.gr, Facebook, YouTube και Google.com.

Ο βουλευτής της ΝΔ και τομεάρχης ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης πρότεινε να γίνει υποχρεωτική η χρήση του διαδικτύου από όλους τους πολίτες κατά τις επαφές τους με το Δημόσιο, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία. Επίσης είπε ότι πρέπει να επιταχυνθεί η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την ψηφιακή οικονομία και χαρακτήρισε απόλυτης προτεραιότητας το σχεδιαζόμενο έργο «οπτική ίνα στο σπίτι», που δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί.

Ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Γιάννης Στουρνάρας τόνισε ότι το διαδίκτυο βοηθάει σημαντικά την παραγωγικότητα, αρκεί οι έλληνες πολιτικοί «να πατήσουν τα κατάλληλα κουμπιά», ώστε να αρθούν τα σχετικά εμπόδια και αντικίνητρα.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος ζήτησε να ενταθούν οι κρατικές παρεμβάσεις για την ψηφιακή οικονομία, να αναβαθμιστούν οι υποδομές ευρυζωνικότητας, να επιταχυνθεί η απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις για την χρησιμότητα του διαδικτύου.

Ο ειδικός γραμματέας ψηφιακού σχεδιασμού του υπουργείου Ανάπτυξης Αντώνης Μαρκόπουλος αναγνώρισε τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, αν και χαρακτήρισε «μύθο» ότι αρκούν αυτά τα κονδύλια για κινηθεί η ανάπτυξη. Ακόμα επεσήμανε ότι η έλλειψη ρευστότητας (ιδίως πόρων) των ιδιωτικών ελληνικών επιχειρήσεων είναι αυτή που δυσκολεύει σημαντικά την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

‘Αλλα στοιχεία για το Ίντερνετ στην Ελλάδα

Μεταξύ άλλων, η μελέτη παραθέτει τα εξής στοιχεία και εκτιμήσεις:

-Οι Έλληνες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πιο επιφυλακτικά από τους άλλους Ευρωπαίους. Κυρίως διαβάζουν ειδήσεις και χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα όπως το Facebook, όμως διστάζουν να ψωνίσουν ηλεκτρονικά. Αν και δύο στους τρεις Έλληνες (το 67%) έχουν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, μόνο οι μισοί (49%) βρίσκονται online, ενώ ακόμα λιγότεροι (μόλις το 12%) κάνουν αγορές μέσω διαδικτύου, έναντι μέσου ποσοστού 40% στην ΕΕ.

-Η online εγχώρια διαφήμιση αυξάνεται γοργά (μέση ετήσια αύξηση 52% από το 2006) σε μια γενικά συρρικνούμενη ελληνική διαφημιστική αγορά, φθάνοντας συνολικό τζίρο 73 εκατ. ευρώ το 2010. Υπολογίζεται ότι περίπου το 6% της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης στην Ελλάδα κατευθύνεται στο διαδίκτυο.

-Στον δείκτη E-Intensity της BCG, που μετρά τη διείσδυση του διαδικτύου σε μια χώρα, η Ελλάδα κατατάσσεται μόλις 30ή μεταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ. Όμως φωτεινή εξαίρεση αποτελεί η σχετικά μεγάλη διείσδυση των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων στη χώρα μας, που με ποσοστό 30% πλησιάζει τον μέσο όρο της ΕΕ (36%).

-Μόνο το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων κάνουν αγορές στο διαδίκτυο έναντι μέσου όρου 28% στην ΕΕ.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από AΜΠΕ

Please follow and like us:

Το Entersoft Mobile MIS 360o στο Google play store για Android Applications

Η εφαρμογή Entersoft Mobile MIS 360o της Entersoft είναι πλέον διαθέσιμη στο Google play store για Android Applications.

 

Η εφαρμογή επιτρέπει πλήρη, on line και ασφαλή επικοινωνία με το την back office της Entersoft ERP ή και Entersoft CRM εφαρμογής της επιχείρησης, οπουδήποτε και σε πραγματικό χρόνο. Το Entersoft Mobile MIS 360o μεταξύ άλλων προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα να αναλύει και αν ελέγχει τα εταιρικά δεδομένα μέσα από μια σειρά Dashboards και Αναφορών, να αναθέτει και να διαχειρίζεται τις υποχρεώσεις και τις εργασίες του αποδεσμεύοντάς τον από τα δεσμά του γραφείου του.

 

Η εφαρμογή Entersoft Mobile MIS 360o είναι διαθέσιμη στο Google play store για Android Applications, δωρεάν και απαιτεί τη χρήση της back office εφαρμογής Entersoft ERP (Entersoft Business Suite® ή Entersoft Expert®) ή Entersoft CRM® και τη σχετική άδεια λογισμικού. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και σε πλατφόρμα iOS για iphone, ipod touch και ipad, στο Αpp Store από το 2011.

 

«Χωρίς αμφιβολία το Mobility συνεισφέρει σημαντικά στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, κάτι που το χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ. Η Entersoft σταθερή στις αξίες της συνεχίζει να προσφέρει εφαρμόσιμη καινοτομία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πελατών της», δήλωσε ο Δ/νων Σύμβουλος της Entersoft, κ. Α. Κοτζαμανίδης.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή επισκεφτείτε το:

https://play.google.com/store/apps/details?id=Entersoft.Mobile.Android.MIS360&;hl=el

[image]

Please follow and like us:

Πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Αγροτών Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012 00:00

Πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Αγροτών

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012 00:00

Θα επαναπροκηρυχθεί και μάλιστα σύντομα το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης.

Το πρόγραμμα θα είναι συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ και θα καλύψει περίπου 6.000 αγρότες, ενώ θα προβλέπει και ειδική πριμοδότηση ύψους 10.000 ευρώ για κάθε άνεργο.

Σχετικά το υπουργείο έχει καταρτίσει πλήρεις φακέλους για 52 προϊόντα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την καλλιέργειά τους, τις στρεμματικές αποδόσεις κ.ά., οι οποίοι είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com