Σωρεία απολύσεων και περικοπών στις επιχειρήσεις.

Print Friendly, PDF & Email

Σωρεία απολύσεων και περικοπών στις επιχειρήσεις.

Ειδήσεις – Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

Σωρεία απολύσεων και περικοπών στις επιχειρήσεις

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για τις απολύσεις, αλλά αρνητική είναι η εικόνα και για τους μισθούς, όπως προκύπτει από την Έρευνα Αποδοχών και Παροχών της KPMG, ελεγκτικής εταιρείας και παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών, για το 2011, με δείγμα 241 ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, παρέχει πληροφόρηση για τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά:

Σε θέματα αποδοχών και παροχών:

– 49% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις, για το 2011, σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων.

– 13% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε σε μειώσεις βασικών αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων.

– 23% των εταιρειών που παρέχει πριμ απόδοσης είτε βάσει επίσημης πολιτικής είτε κατά περίπτωση, δεν χορήγησε πριμ το 2011, για τα αποτελέσματα του 2010, σε καμία από τις κατηγορίες των εργαζομένων.

– 8% των εταιρειών που παρέχουν ιδιωτική ασφάλεια ζωής και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, δήλωσαν ότι σκοπεύουν να αλλάξουν το πρόγραμμά τους.

– 29% του δείγματος των εταιρειών δήλωσε ότι πραγματοποίησε αλλαγές στην πολιτική εταιρικών αυτοκινήτων, λόγω της νέας φορολογικής νομοθεσίας.

Σε εργασιακά θέματα:

– 45% των εταιρειών που συμμετείχε στις έρευνες μείωσε τον αριθμό θέσεων εργασίας, το 2010 ή/και το 2011.

– 22% των εταιρειών του δείγματος παρέχει Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης (Outplacement Services) στους εργαζομένους που αποχωρούν, με απόφαση της εταιρείας, σημειώνοντας αύξηση έναντι του αντίστοιχου 12% των εταιρειών, για το 2010.

– 17% των εταιρειών του δείγματος στράφηκε στη μερική ή πλήρη ανάθεση μίας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων σε τρίτους (outsourcing), το διάστημα 2010-2011.

Τάσεις σε θέματα Αποδοχών και Παροχών

– Μισθολογικές Αυξήσεις

Για τις εταιρείες που έδωσαν αυξήσεις, οι συνολικές αυξήσεις που δόθηκαν το έτος 2011, κινήθηκαν στο 2,3% κατά μέσο όρο, ενώ για το 2012 οι συνολικές αυξήσεις προβλέπεται να κινηθούν στο 2,4% (μέσος όρος).

Τάσεις σε Εργασιακά Θέματα

– Οικειοθελείς Αποχωρήσεις

Όλοι οι κλάδοι κινήθηκαν πτωτικά, το 2010, δίνοντας ένδειξη της μείωσης προσφοράς θέσεων.

– Μειώσεις Θέσεων Εργασίας

Η διαχρονική παρουσίαση του ποσοστού των εταιρειών που μείωσαν θέσεις εργασίας, από το 2008 έως και το 2011, δίνει ένδειξη για την αυξητική τάση της κατάργησης θέσεων στην ελληνική αγορά εργασίας.

Εξειδικευμένη έρευνα για τον κλάδο του Αυτοκινήτου

Η έρευνα αυτή αποτελεί μία εκ των οκτώ ετήσιων ερευνών που διεξάγει η KPMG, σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς.

Η συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 128 γενικές και 34 εξειδικευμένες κλαδικές θέσεις εργασίας. Πρόκειται για ολοκληρωμένη έρευνα αποδοχών και παροχών, η οποία, για το 2011, βασίζεται σε δείγμα 13 εταιρειών και 1.700 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:

– Το 50% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Για το υπόλοιπο 50% του δείγματος, που έδωσε αυξήσεις, τουλάχιστον σε μία κατηγορία εργαζομένων, οι συνολικές αυξήσεις των βασικών αποδοχών, για το έτος 2011, κινήθηκαν στο 1% κατά μέσο όρο.

Αναφορικά με τις προβλέψεις, για το 2012, το 42% του δείγματος δεν θα προχωρήσει σε αυξήσεις, το επόμενο έτος.

– Το 50% των εταιρειών του δείγματος έχει προχωρήσει σε μειώσεις αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, το 2010 ή το 2011. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από μία, οι μειώσεις θα είναι μόνιμες.

– To 75% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε, μέσα στο 2010 και το 2011, σε μείωση θέσεων εργασίας, κυρίως, λόγω μείωσης εργασιών.

– Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης, μέσα στο οικονομικό έτος 2010, ανήλθε στο 9% των ετήσιων βασικών αποδοχών, μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του 2009.

Εξειδικευμένη έρευνα για τον κλάδο Υψηλής Τεχνολογίας

Η συγκεκριμένη έρευνα, στο πλαίσιο των ετήσιων ερευνών που διεξάγει η KPMG, σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες από όλους τους κλάδους, παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 138 γενικές και 27 εξειδικευμένες κλαδικές θέσεις εργασίας.

Πρόκειται για ολοκληρωμένη έρευνα αποδοχών και παροχών, η οποία βασίζεται σε δείγμα 22 εταιρειών και 5.705 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:

– Το 62% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Για τις εταιρείες που έδωσαν αύξηση σε όλες ή τουλάχιστον σε μία κατηγορία εργαζομένων, η μέση συνολική αύξηση, για το 2011, ανήλθε σε 1,9%.

Τα ποσοστά των αυξήσεων που προβλέπεται να δοθούν, για το 2012, κινούνται στο 2,2% κατά μέσο όρο.

– Το 19% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε σε μειώσεις αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, το 2010 ή το 2011. Σε μία περίπτωση, οι μειώσεις θα είναι μόνιμες, ενώ, στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ισχύς τους θα είναι από 6 έως 12 μήνες.

– To 52% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε, κατά το έτος 2010 ή το 2011, σε μείωση θέσεων εργασίας, κυρίως, λόγω μείωσης εργασιών. Κατά το έτος 2010, καταργήθηκαν 215 θέσεις εργασίας, στις οποίες απασχολούνταν, κατά κύριο λόγο, διοικητικοί υπάλληλοι. Μέσα στο 2011, οι εταιρείες του δείγματος δήλωσαν ότι θα καταργούσαν 143 θέσεις εργασίας, κυρίως, από το διοικητικό προσωπικό.

– Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης, για το έτος 2010, ανήλθε στο 5,4% των ετήσιων βασικών αποδοχών, μειωμένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο του 2009.

Πηγή: Καθημερινή

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com