Μέτρα υποστήριξης των ανέργων με πόρους του ΕΣΠΑ.

Print Friendly, PDF & Email

Μέτρα υποστήριξης των ανέργων με πόρους του ΕΣΠΑ.

Ειδήσεις – Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

Μέτρα υποστήριξης των ανέργων με πόρους του ΕΣΠΑ

Της Πεννυς Mπουλουτζα

Μέτρα υποστήριξης των ανέργων σε δύο βασικές κατευθύνσεις: την ενδυνάμωσή τους για την επανένταξη στην αγορά εργασίας και την ψυχική στήριξή τους, επεξεργάζεται το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με το σκεπτικό ότι την ώρα της κρίσης, η ανάγκη για στόχευση των κονδυλίων σε κοινωνικές ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα είναι επιτακτική, το υπουργείο Υγείας προωθεί, κατά προτεραιότητα σε περιφέρειες που έχουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, πρόγραμμα υποστήριξης των ανέργων, σε συνεργάσιμες μονάδες ψυχικής υγείας και κοινωνικούς φορείς, όπως ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Εργατικά Κέντρα, Επιμελητήρια, ΟΑΕΔ και δήμοι.

Το υπουργείο αποφάσισε να αξιοποιήσει πόρους του ΕΣΠΑ για τους ανέργους αφ’ ενός μεν λόγω της τεράστιας αύξησης της ανεργίας στο 21% (περισσότερα από ένα εκατομμύρια άτομα), αφ’ ετέρου δε λόγω των συνεπειών της στην ψυχική και σωματική υγεία. Σύμφωνα με διεθνή δεδομένα, η ανεργία συνοδεύεται συχνά από ψυχικές διαταραχές όπως κατάθλιψη, προβλήματα εξάρτησης σε ουσίες, καπνού και οινοπνεύματος και αύξηση των αυτοκτονιών, καθώς και από ισχαιμικά επεισόδια κυρίως σε άνδρες ηλικίας έως 60 ετών. Επίσης μπορεί να συνδεθεί με αύξηση της θνησιμότητας από 20% έως 25%.

Στις ενδεικτικές δράσεις του προγράμματος –έχουν κληθεί ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν τις δικές τους προτάσεις– περιλαμβάνεται η συμβουλευτική και ψυχιατρική υποστήριξη των ανέργων αλλά και των οικείων τους από τις μονάδες ψυχικής υγείας, παρεμβάσεις από κοινωνικές υπηρεσίες σε καταστάσεις «κρίσης», λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε ανέργους, αλλά και δράσεις βραχείας κατάρτισης – σεμινάρια σε ανέργους με στόχο την επανένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 12.000.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007 – 2013» του ΕΣΠΑ.

Εν τω μεταξύ, υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα από τον υφυπουργό Υγείας απόφαση για το πρόγραμμα προσωρινής φιλοξενίας αστέγων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, σε συνεργασία με τα συμβεβλημένα για τον σκοπό αυτό με τους δήμους ξενοδοχεία και θα έχει διάρκεια τριών μηνών. Σύμφωνα με την απόφαση για την εφαρμογή του προγράμματος, θα επιχορηγηθούν από το υπουργείο Υγείας οι δήμοι με το ποσό των 400.000 ευρώ (250.000 ευρώ για την Αθήνα, 100.000 για Θεσσαλονίκη και 50.000 ευρώ για Πειραιά).

Πηγή: Καθημερινή

(Visited 8 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com