Υπ. Διοικ. Μεταρ. Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./581/3339/03.02.2012 Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Διοικ. Μεταρ. Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./581/3339/03.02.2012
Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 34 του ν.4024/2011 περί εργασιακής εφεδρείας – παροχή στοιχείων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

e-mail: dipid@ydmed.gov.gr“>dipid@ydmed.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./ 581/3339

ΠΡΟΣ:

(όπως πίνακας αποδεκτών)

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15,106 74 Αθήνα

Πληροφορίες: 2131313253 – 2131313250

ΚΟΙΝ:

1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

2.Γραφεία Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων & Γενικών Γραμματέων Περιφερειών

3.Γραφεία Ειδικών Γραμματέων

4.Γραφεία Προέδρων Ανεξάρτητων Αρχών

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 34 του ν.4024/2011 περί εργασιακής εφεδρείας – παροχή στοιχείων

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.10Ε.Ε./2/οικ.22225/8.11.2011 και ΔΙΠΙΔΔ/Β.ΙΟΕ.Ε./8/οικ. 23755/28.11.2011 και ΔΙΠΙΔΔ/Β.10Ε.Ε./47/οικ.464/5.1.2012 εγκυκλίων μας περί εργασιακής εφεδρείας, υπενθυμίζεται ότι, όσες αρμόδιες υπηρεσίες διοικητικού ή προσωπικού δεν έχουν μεταβεί στο σύνδεσμο (link) https://sites.google.com/site/apoxoriseisidax/home του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να το πράξουν μέχρι 8 Φεβρουαρίου προκειμένου να καταχωρίσουν, τα αριθμητικά στοιχεία κατά κατηγορία προσωπικού, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην τελευταία εγκύκλιο μας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης και θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος νια τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που τους έχουν ήδη χορηγηθεί από τα κατά περίπτωση αρμόδια Ασφαλιστικά Ταμεία.

Τα ασφαλιστικά Ταμεία, στα οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως άμεσα διεκπεραιώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης, για την εφαρμογή του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας.

Η Γεν.Γραμματέας

Ευσταθία Μπεργελέ

(Visited 39 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com