Κορυφαίο πρόβλημα για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις το μη μισθολογικό κόστος.

Print Friendly, PDF & Email

Κορυφαίο πρόβλημα για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις το μη μισθολογικό κόστος.

Ειδήσεις – Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

Κορυφαίο πρόβλημα για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις το μη μισθολογικό κόστος

ΤO μη μισθολογικό κόστος αναγνωρίζουν οι περισσότερες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως το σημαντικότερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρία MARC A.E. Η έρευνα έχει σκοπό να αποτυπώσει το οικονομικό κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις, η πλειονότητα των οποίων θεωρεί ότι τα ανελαστικά έξοδα (πλην του μισθολογικού κόστους) έχουν αυξηθεί σε υπέρμετρο βαθμό τα τελευταία χρόνια λόγω αυξήσεων στους συντελεστές ΦΠΑ, ειδικών φόρων κατανάλωσης και τιμολογιακής πολιτικής.

Μάλιστα, περισσότερες από 8 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι επιθυμούν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έναντι της μείωσης του ύψους του κατώτατου μισθού. Η έρευνα, που διεξήχθη πανελλαδικά σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.200 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό) σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη Τύπου την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ:

• Η συμπίεση των εισοδημάτων και η συνακόλουθη πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων έχουν οδηγήσει σε μείωση, όχι μόνο των υπερωριών, αλλά και συνολικά των ωρών εργασίας – άρα και του μισθολογικού κόστους.

• Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα έχουν προσαρμοστεί στα επίπεδα που ορίζουν οι εκάστοτε συλλογικές συμβάσεις, καθώς ήταν συχνό το φαινόμενο να υπερβαίνουν αυτά τα όρια.

• Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων έχουν συμβάλει στην προσαρμογή, όπως άλλωστε δείχνουν και οι εκθέσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (αύξηση μετατροπής συμβάσεων από πλήρη σε μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία κ.λπ.).

• Η δημόσια συζήτηση τους τελευταίους μήνες που αφορά τις επιπτώσεις μιας περαιτέρω μείωσης μισθών και ιδιαίτερα του κατώτατου μισθού και την κατάργηση 13ου – 14ου μισθού, αποκάλυψε τις μεγάλες επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τέτοιες ενέργειες στη ζήτηση, την ύφεση και τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στις 16 Ιανουαρίου, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) διαδραματίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές και τις νέες επιχειρήσεις, καθώς:

• Το 85% των καθαρών θέσεων απασχόλησης στην Ε.Ε. κατά την περίοδο 2002-2010 δημιουργήθηκε από τις ΜμΕ, με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να παρουσιάζουν τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης.

• Μεταξύ 2002 και 2010 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης στις ΜμΕ ήταν 1%, διπλάσιος σε σχέση με τον αντίστοιχο των μεγάλων επιχειρήσεων (0,5%).

• Για την Ελλάδα, ο υψηλότερος μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής εντοπίζεται στις μικρές επιχειρήσεις (2,8%), ενώ είναι αρνητικός για τις μεγάλες επιχειρήσεις (-1,5%) – ο τρίτος μεγαλύτερος αρνητικός μετά τους αντίστοιχους της Ρουμανίας και της Μάλτας.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 16 times, 1 visits today)
Please follow and like us: