ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 94/27.12.2011 (Αρ. Πρωτ. Γ32/1390) Παύση διαδικασίας της ρύθμισης που καθορίσθηκε με τ

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 94/27.12.2011 (Αρ. Πρωτ. Γ32/1390)
Παύση διαδικασίας της ρύθμισης που καθορίσθηκε με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 478/29.3.11) .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 -10241

Τηλέφωνο: 210-521520-221-222

FAX: 210 5228509

e-mail: diefygyp_progr@ika.gr“>diefygyp_progr@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΘΗΝΑ 27.12.11

Αρ. Πρωτ.  Γ32/1390

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 94

ΠΡΟΣ

Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’

Κοινοποίηση :

1. Γρ. Διοικητή

2. Γρ. Υποδιοικητή κ. Νικόλη

3. Γρ. Υποδιοικητή, κ. Σαριβουγιούκα

4. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Γρ. Προέδρου

Θέμα: «Παύση διαδικασίας της ρύθμισης που καθορίσθηκε με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 478/29.3.11) »

I. Σας γνωρίζουμε ότι από 01.01.2012 παύει να ισχύει η διαδικασία που καθορίσθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 478/Β΄/29.3.11), καθώς και με τις σχετικές Εγκυκλίους και Γενικά Έγγραφα της υπηρεσίας μας για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και από τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ γιατρούς.

Ως εκ τούτου οι γιατροί ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα μπορούν να εξετάζουν/συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος μέχρι και 31.12.11 και θα πληρωθούν για τις επισκέψεις που θα αφορούν μέχρι και το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Από 01.01.2012 η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας τόσο για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ όσο και για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ θα παρέχεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

II. Από 01.01.2012 θα αναρτηθεί τόσο στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ όσο και στο δικτυακό τόπο των υπόλοιπων εντασσόμενων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ασφαλιστικών φορέων (ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ), η λίστα του νέου φορέα υγείας που θα περιλαμβάνει τους συνεργαζόμενους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γιατρούς .

Οι σχετικές ανακοινώσεις και οδηγίες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για να συνεργαστούν με το νέο φορέα υγείας μπορούν να αναζητούνται στην ιστοσελίδα των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ ασφαλιστικών φορέων.

Οι γιατροί που θα περιλαμβάνονται στη λίστα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα εξετάζουν τους ασφαλισμένους των εντασσόμενων στον Οργανισμό ασφαλιστικών φορέων.

Για τις διαδικασίες που θα ισχύουν από 01.01.2012 και μετά θα σας δοθούν οδηγίες από το νέο φορέα υγείας.

Ακριβές αντίγραφο                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΉΣ

Η προϊσταμένη Γραμματειακής                     ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υποστήριξης & Διοικητικής Μέριμνας

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com