Δάνεια 108,5 εκατ. ευρώ δόθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Print Friendly, PDF & Email

Δάνεια 108,5 εκατ. ευρώ δόθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ειδήσεις – Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Δάνεια 108,5 εκατ. ευρώ δόθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στο ποσό των 108.518.835 ευρώ ανήλθε η αξία των δανείων που δόθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων) για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Νίκου Νικολόπουλου.

Όπως ειδικότερα, προκύπτει από στατιστικά στοιχεία του υπουργείου, μέχρι 21.10.2011 για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών η αξία των δανείων ανήλθε σε 108.518.835,32 ευρώ, η αξία των εγγυήσεων ανήλθε σε 86.815.068,26 ευρώ. Ο αριθμός των δανείων ανήλθε σε 1.678 και ο μέσος όρος κάθε δανείου ήταν 64.671,53 ευρώ. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, για το πρόγραμμα της κάλυψης αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων ένταξης έως και την 31.12.2012.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο για το πρόγραμμα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ που υλοποιείται από τον Μάιο του 2010 και αφορά στη χορήγηση δανείων για την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, χορηγήθηκαν δάνεια που η αξία τους ανέρχεται σε 6.890.149,02 ευρώ. Η αξία των εγγυήσεων ανήλθε σε 5.512.119,22 ευρώ. Το πλήθος των δανείων ανήλθε σε 262 ευρώ και ο μέσος όρος κάθε δανείου ανήλθε σε 26.298,28 ευρώ

(Visited 3 times, 1 visits today)
Please follow and like us: