5.000 δημόσιοι υπάλληλοι στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα έως 6/12.

Print Friendly, PDF & Email

 

5.000 δημόσιοι υπάλληλοι στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα έως 6/12.

Ειδήσεις – Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

5.000 δημόσιοι υπάλληλοι στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα έως 6/12

Μόλις 4.929 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ενταχθεί στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλαν οι φορείς του δημοσίου, έναντι των περίπου 16.000 υπαλλήλων που αναμένεται να ενταχθούν στο νέο καθεστώς, με την ολοκλήρωση των πολύπλοκων διαδικασιών.

Ενδεικτικό της δυσκολίας του εγχειρήματος αποτελεί το στοιχείο ότι οι κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων, αλλά και των υπηρεσιών των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, που εποπτεύονται από υπουργεία, έχουν αποστείλει στις κεντρικές υπηρεσίες ελλιπή στοιχεία και εμφανίζονται, ως ένα βαθμό, απρόθυμες να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, από τους 4.929 υπαλλήλους που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα οι 1.134 είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 537 είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι 2.659 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι 599 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Επίσης, από τους 4.929 υπαλλήλους, οι 1.917 αποχώρησαν από τα υπουργεία, οι 1.170 από τα ΝΠΔΔ, οι 288 από τα δικαστήρια, οι 189 από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι 430 από τις περιφέρειες, οι 763 από τους δήμους, οι 133 από τα ΝΠΔΔ των δήμων και οι 39 από τις ανεξάρτητες αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι εντάσσονται στο καθεστώς της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας θα αμείβονται με το 60% του βασικού μισθού τους για 24 μήνες.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com