Αρειος Πάγος: ΕΡΤ και ΟΛΠ δεν απολαμβάνουν των προνομίων του Δημοσίου ως προς τους τόκους που θα κατ

Print Friendly, PDF & Email

 

Αρειος Πάγος: ΕΡΤ και ΟΛΠ δεν απολαμβάνουν των προνομίων του Δημοσίου ως προς τους τόκους που θα καταβάλουν στα χρέη τους.

Ειδήσεις – Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

Αρειος Πάγος: ΕΡΤ και ΟΛΠ δεν απολαμβάνουν των προνομίων του Δημοσίου ως προς τους τόκους που θα καταβάλουν στα χρέη τους

Είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η διάταξη εκείνη που προβλέπει ότι η ΕΡΤ απολαμβάνει των προνομίων του Δημοσίου και κατά συνέπεια στους πιστωτές καταβάλλει τόκους υπερημερίας 6%, όπως το ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Τέντε. Η ΕΡΤ σύμφωνα με τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό πρέπει να υπολογίζει τους τόκους των χρεών της με το τρέχον κάθε φορά επιτόκιο της αγοράς.

Παράλληλα, ο ‘Αρειος Πάγος με απόφασή του έκρινε ότι ούτε ο ΟΛΠ δικαιούται του προνομίου του 6%, καθώς η σχετική νομοθετική πρόβλεψη είναι αντισυνταγματική.

Ειδικότερα, ο κ. Τέντες ενώπιον της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου υποστήριξε ότι η διάταξη του άρθρου 14 του Ν. 1730/1987, που ορίζει ότι η ΕΡΤ Α.Ε. απολαμβάνει των προνομίων του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και εκείνο που προσδιορίζει τον τόκο υπερημερίας στους πιστωτές του στο ειδικό ποσοστό 6% ετησίως και όχι στο μεγαλύτερο, που ισχύει γενικά για όλους τους οφειλέτες, είναι αντισυνταγματική και αντίθετη με την ΕΣΔΑ.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τόνισε ότι η επίμαχη διάταξη του Ν. 1730/1987 περί διαφοροποιήσεως του ύψους του επιτοκίου για τον προσδιορισμό του τόκου υπερημερίας της ΕΡΤ Α.Ε., εφόσον δεν υφίσταται κάποιος λόγος δημοσίου συμφέροντος που να την καθιστά ανεκτή, αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, του άρθρου 6 παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ, αλλά και του άρθρου 4 παράγραφος 1.

Και αυτό «γιατί ναι μεν η Ανώνυμη Εταιρεία ΕΡΤ έχει σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, πλην όμως ως Ανώνυμη Εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διαθέτοντας οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, αναπτύσσοντας επιχειρηματική δράση, συμμετέχοντας σε άλλες εταιρείες κ.λπ. όντας ισότιμη με όλες τις λοιπές Ανώνυμες Εταιρείες και επομένως δεν δικαιολογείται η χορήγηση σε αυτήν οποιουδήποτε προνομίου που να την καθιστά προνομιούχα έναντι των άλλων Ανωνύμων Εταιρειών».

Για το ζήτημα της θέσπισης προνομιακού επιτοκίου υπερημερίας 6% των χρεών της ΕΡΤ, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή της.

Την ίδια στιγμή, το Ανώτατο Δικαστήριο με απόφασή του (117/2011) έκρινε ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος δεν επιβάλλουν προνομιακή μεταχείριση στον ΟΛΠ ως προς τον τόκο υπερημερίας (6%) που θα υπολογίζεται στα χρέη του.

Αναλυτικότερα, οι αρεοπαγίτες έκριναν ότι η διάταξη του αναγκαστικού νόμου 1559/1950 προβλέπει μεν ότι ο ΟΛΠ απολαμβάνει όλων των προνομίων, απαλλαγών και ατελειών του Δημοσίου, αλλά είναι αντισυνταγματική (αντίθετη στο άρθρο 4 περί ισότητας) η προβλεπόμενη εξαίρεση για τον καθορισμό του ευνοϊκού τόκου υπερημερίας για τα χρέη του.

Και είναι αντισυνταγματική γιατί ο ΟΛΠ είναι Ανώνυμη Εταιρεία, «λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διαθέτοντας οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, αναπτύσσει και επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού έχει ως σκοπό τη διοίκηση και εκμετάλλευση του λιμένος Πειραιώς ή και άλλων λιμένων, συνιστά θυγατρικές εταιρείες και συμμετέχει σε άλλες εταιρείες που έχουν σκοπό την εκμετάλλευση χώρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο λιμένα Πειραιώς κ.λπ. και είναι ισότιμη με κάθε άλλη Ανώνυμη Εταιρεία».

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 21 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com