ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Δευτέρα – 14/11/2011) ΙΚΑ – ΕΤΑΜ: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟ

Print Friendly, PDF & Email

 

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Δευτέρα – 14/11/2011)
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε συνέχεια της από 09/09/2011 ανακοίνωσής της, για την αλλαγή του τρόπου πιστοποίησης φορέων, ολοκλήρωσε την υλοποίηση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας που αφορά, στους Συμβολαιογράφους, Τράπεζες και Υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Η διαδικασία πιστοποίησης των φορέων στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία διενεργείται πλέον μέσω της ιστοσελίδας του διαδικτυακού ιστοτόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ http://www.ika.gr/

Οι φορείς μπορούν να εγγραφούν στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω διαδικτύου, ανεξάρτητα εάν είχαν πιστοποιηθεί στην ισχύουσα ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) και να πραγματοποιήσουν νέα εγγραφή χρήστη ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες:

να εγγραφούν προκειμένου να πιστοποιηθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία,

να παραλάβουν από οποιοδήποτε Υποκατάστημα – Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ο οποίος είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης,

να δημιουργήσουν χρήστες, εφόσον επιθυμούν, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή.

Κατ’ εξαίρεση, οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να εγγραφούν στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, ενώ είχαν πιστοποιηθεί στην ισχύουσα ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax)., θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τη διαδικασία μετάπτωσής τους μέσω της ιστοσελίδας του διαδικτυακού ιστοτόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ www.ika.gr ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Πρόκειται για μία διαδικασία μέσω της οποίας ο ήδη πιστοποιημένος συμβολαιογράφος καταχωρώντας σε ειδική φόρμα τον προσωπικό του ΑΦΜ, τον πιστοποιημένο αριθμό fax και το PIN του, μπορεί, εφόσον ταυτοποιηθεί ως ήδη πιστοποιημένος από το σύστημα, να ορίσει τους νέους κωδικούς πρόσβασης στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, η οποία θα είναι διαθέσιμη από την ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου.

Η ημερομηνία έναρξης, θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την ομάδα υποστήριξης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας (210 3891615-9) εργάσιμες ημέρες & ώρες.

(Visited 24 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com