Υπ. Ανάπτυξης; Ενημέρωση στη Βουλή για ζητήματα ρευστότητας.

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης; Ενημέρωση στη Βουλή για ζητήματα ρευστότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λεωφ. Μεσογείων 119, T.K. 101 92 Αθήνα

Τηλ .: 210 6969903, 210 6969802, 210 6974732

Fax: 210 6969607

e-mail: press.ypoian2@gmail.com | www.mindev.gov.gr

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Ενημέρωση στη Βουλή για ζητήματα ρευστότητας

 

Με πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, συγκλήθηκε σήμερα, Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011, το ΚΤΕ Παραγωγής και Εμπορίου του ΠΑΣΟΚ και η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει ο υπουργός για τις ενέργειες που έχει δρομολογήσει το υπουργείο για την αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζει η πραγματική οικονομία.

Για τα ίδια ζητήματα, ο υπουργός θα έχει το απόγευμα συνάντηση με τον επικεφαλής της ομάδας δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Χορστ Ράιχενμπαχ.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός, κατά την ενημέρωση που πραγματοποίησε στη Βουλή, αναφέρθηκε σε 6 δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται μετά από πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με στόχο να βρεθούν πόροι για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοϊδης προχώρησε και σε αναλυτική παρουσίαση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ.

Οι 6 δράσεις

1. Προσαρμογή των υφιστάμενων προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ και JEREMIE (μέσω του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου-EIF) στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς. Το EIF ανταποκρίθηκε με συγκεκριμένες προτάσεις για τα προϊόντα JEREMIE και το ΕΤΕΑΝ εισαγάγει τρία νέα προϊόντα. Μια πρώτη βασική και σημαντική βελτίωση στην κατεύθυνση αυτή είναι η επιλεξιμότητα του κεφαλαίου κίνησης για τις επιχειρήσεις και η απαλοιφή των περιορισμών επιλεξιμότητας, όπως ο χρόνος λειτουργίας μιας επιχείρησης.

2. Δημιουργία ενός εγγυοδοτικού Ταμείου για επιχειρήσεις ύψους 500 εκ € από το ΕΣΠΑ, κεφάλαιο το οποίο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) θα τριπλασιάσει, που στοχεύει στην παροχή δανείων 2 δισ.€ από την EIB προς τις ελληνικές τράπεζες προκειμένου αυτές με τη σειρά τους να χρηματοδοτήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις.

3. Δημιουργία ενός Ταμείου Εγγυήσεων (GuaranteeFund) 1,5 δις € από πόρους του ΕΣΠΑ, το οποίο θα δοθεί στην ΕΙΒ και το οποίο η EIB θα τριπλασιάσει, προκειμένου αυτή να προσφέρει μέσω των ελληνικών Τραπεζών, χρηματοδοτικές διευκολύνσεις συνολικού ύψους 6 δις ευρώ για την κατασκευή δημοσίων έργων και τη στήριξη των μεγάλων επενδυτικών επιλογών της χώρας. Σε πρώτη φάση το Ταμείο αυτό θα χρηματοδοτήσει κυρίως τα μεγάλα έργα των Συμβάσεων Παραχώρησης, τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων και τις υποδομές οπτικών ινών στον χρήστη (FTTH, FTTU).

4. Σε στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη, που έχουν ισχυρή επιχειρηματική παρουσία στην Ελλάδα, θα διευκολυνθεί η δημιουργία πιστωτικών γραμμών για τις επιχειρήσεις τους μέσα στην ελληνική οικονομία. Σημειώνεται ότι έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία για τις γερμανικές επιχειρήσεις πιστωτική γραμμή με το όνομα «Griechenland», μέσω της γερμανικής επενδυτικής τράπεζας KfW. Παράλληλα, είναι υπό διερεύνηση παρόμοια πρωτοβουλία για τις δανέζικες και αυστριακές επιχειρήσεις.

5. Μεσοπρόθεσμα υπάρχουν τεχνικές συζητήσεις με την KfW για το σκοπό και τη διαδικασία δημιουργίας μιας Επενδυτικής / προωθητικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Η εκκίνηση γίνεται με μια πρώτη συνάντηση στις 10 Νοεμβρίου στη Φρανκφούρτη.

6. Δημιουργία Ταμείου για ΜΜΕ ύψους 500 εκ. € μέσα από το οποίο θα χρηματοδοτείται και κεφάλαιο κίνησης. Στις 27 Οκτωβρίου στη Βαρσοβία Επιτροπής στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού των Ταμείων (COCOF), θα κατατεθεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής τροποποίηση του εφαρμοστικού κανονισμού όσον αφορά την επιλεξιμότητα για κεφάλαιο κίνησης καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησης όχι μόνο νέων, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά και υφιστάμενων επιχειρήσεων. Προβλέπεται η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο.

 

Πορεία υλοποίησης ΕΣΠΑ Σεπτέμβριος 2009 – Οκτώβριος 2011

 

Το ΕΣΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2009:

Οι εντάξεις έργων ήταν στο 10,22%

Οι νομικές δεσμεύσεις ήταν στο 5,82%

Και η απορρόφηση στο 2,71%

Το ΕΣΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2010:

Οι εντάξεις έργων ανήλθαν στο 48,92%

Οι νομικές δεσμεύσεις στο 23,59%

Και η απορρόφηση στο 8,7%

Το ΕΣΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2011:

Οι εντάξεις έργων ανήλθαν στο 82,19%

Οι νομικές δεσμεύσεις είναι στο 47,20%

Και η απορρόφηση στο 23,13%

Το ΕΣΠΑ τον Οκτώβριο του 2011:

Οι εντάξεις έργων είναι πλέον στο 88,53%

Οι νομικές δεσμεύσεις στο 51,56%

Και η απορρόφηση στο 23,96%

Μετά από 21 μήνες:

 

Οι εντάξεις έργων έφτασαν στο 88,53%, δηλαδή 9 φορές παραπάνω από το Σεπτέμβριο του 2009.

Συμβασιοποιήθηκε το 51,56%, δηλαδή 9 φορές περισσότερο από το Σεπτέμβριο του 2009.

Και υλοποιήθηκε το 23,96% δηλαδή 9 φορές από το Σεπτέμβριο του 2009.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com