ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Σ00/36/24.10.2011 Οδηγίες για την πληρωμή συντάξεων μηνός Νοέμβριου 2011 των συνταξιού

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Σ00/36/24.10.2011
Οδηγίες για την πληρωμή συντάξεων μηνός Νοέμβριου 2011 των συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜκαι του συγχωνευθέντος ταμείου τ.ΤΑΠΙΛΤ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Πληροφορίες: Π. Δάβου

Αριθ.Τηλεφώνου: 2105215189

Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Πληροφορίες: Χ. Στεφανάκης 210 3891207

210 3891206

FAX: 2105230046

e-mail : diefpar@ika.gr

Αθήνα, 24 / 10 /2011

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αριθ. Πρωτ. Σ00/36

ΠΡΟΣ

Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Παπαδιαμαντοπούλου 87

11527 ΑΘΗΝΑ

2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ: Α’ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ

& ΡΟΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Β’

Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος

11745 ΑΘΗΝΑ

3. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ομάδα Υποέργου Παροχών

Πατησίων 12 ΑΘΗΝΑ

 

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την πληρωμή συντάξεων μηνός Νοέμβριου 2011 των συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜκαι του συγχωνευθέντος ταμείου τ.ΤΑΠΙΛΤ.

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. Σ00/34/11.10.2011 Γενικό Έγγραφο.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, σχετικά με την πληρωμή των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑΜ και του τ. ΤΑΠΙΛΤ, για το μήνα Νοέμβριο 2011.

Όπως είναι γνωστό, όλες οι πληρωμές των συντάξεων γίνονται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε όπου τηρούνται και όλα τα αναλυτικά στοιχεία των συντάξεων.

Όμως, λόγω της προηγηθείσης απεργίας του προσωπικού της ως άνω υπηρεσίας, σας γνωστοποιούμε την διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των συντάξεων για το μήνα Νοέμβριο 2011.

Μετά από επεξεργασία όλων των στοιχείων που υπήρχαν στην διάθεση μας, δημιουργήθηκαν δύο αρχεία πληρωμών, ένα για πληρωμή συντάξεων μέσω των Τραπεζών και ένα για πληρωμή συντάξεων από τα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συγκεκριμένα:

Α1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Το αρχείο πληρωμών συντάξεων 11/2011 που διαβιβάστηκε στη ΔΙΑΣ για πληρωμή των συνταξιούχων στις Τράπεζες στις 21/10/2011, περιλαμβάνει συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ και είναι οι εξής:

1. όσοι ανταποκρίθηκαν στην καταγραφή της φυσικής παρουσίας στις Τράπεζες έως 4/10/2011

2. όσοι ανταποκρίθηκαν στην καταγραφή της φυσικής παρουσίας στα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έως και 13 /10/2011 .

3. όσοι για οποιοδήποτε λόγο απεγράφησαν στις Τράπεζες (αλλαγές λογ/σμου, ΑΜΚΑ), χωρίς να γίνει καταγραφή της φυσικής παρουσίας

4. όσοι συνταξιούχοι είχαν αναγγελία νέας σύνταξης μέσω ΟΠΣ με 11/2011 και στα προδοκίμια ελέγχου της ΗΔΙΚΑ δεν υπήρχε η ένδειξη « δεν εκτελείται».

5. για όσους συνταξιούχους εκδόθηκε προσωρινή σύνταξη με μήνα αναγγελίας 11/2011

Α2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ στα ΥΠΟΚ/ΤΑ του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ

Το αρχείο πληρωμών συντάξεων μηνός 11/2011 που θα διαβιβαστεί στα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για πληρωμή στις 24/10/2011, μέσω της εφαρμογής Πληρωμών Συντάξεων του ΟΠΣ, , περιλαμβάνει συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ και είναι οι εξής:

1. όσοι δεν ανταποκρίθηκαν στην καταγραφή της φυσικής παρουσίας στις Τράπεζες έως 4/10/2011

2. όσοι δεν ανταποκρίθηκαν στην καταγραφή της φυσικής παρουσίας στα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έως και 13 /10/2011 .

3. 280 συνταξιούχοι που έκαναν απογραφή (μεταβολή τραπεζικού λογαριασμού) στην Τράπεζα μέσω πληρεξουσίου, χωρίς να γίνει φυσική καταγραφή

4. όσοι συνταξιούχοι δεν είχαν αριθμό λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ)

Για την πληρωμή αυτών των συνταξιούχων από τα υποκαταστήματα θα δημιουργηθεί νέα οθόνη μέσω Ο.Π.Σ. και μόνο από αυτή την οθόνη ( και όχι με χειρόγραφα εντάλματα) τα τμήματα πληρωμών θα εκτυπώνουν τις εντολές πληρωμής αφού πρώτα έχουν προβεί στην καταγραφή της φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων.

Σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν στις οθόνες του ΟΠΣ.

Ειδικά για τους συνταξιούχους που δεν έχουν ΙΒΑΝ, εκτός από την καταγραφή της φυσικής παρουσίας, προκειμένου να μπορέσουν να πληρωθούν, θα πρέπει να προσκομίσουν και λογαριασμό τράπεζας (IBAN)

ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

Ο τρόπος υπολογισμού των ποσών συντάξεων μηνός 11/2011 είναι ο ίδιος τόσο για την πρώτη κατηγορία συνταξιούχων Α1 (πίστωση στην τράπεζα μέσω ΔΙΑΣ) όσο και για την δεύτερη κατηγορία Α2 (πληρωμή μέσω υποκ/των).

Συγκεκριμένα:

• Το καταβλητέο ποσό συντάξεως μηνός 11/2011 θα είναι το ίδιο ποσό συντάξεως που καταβλήθηκε για τον μήνα 10/2011, με τις ίδιες παρακρατήσεις που έγιναν τον 10/2011

• Το καταβλητέο ποσό συντάξεως μηνός 11/2011 για τους συνταξιούχους που στην σύνταξη μηνός 10/2011 είχαν καταβληθεί αναδρομικές συντάξεις, θα είναι η τακτική σύνταξη μηνός 10/2011, μείον τις κρατήσεις ασθενείας, φόρου, εισφοράς αλληλεγγύης και τυχόν οφειλής δανείου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Για τους συνταξιούχους αυτούς, λόγω έλλειψης στοιχείων , δεν παρακρατήθηκαν τυχόν άλλες οφειλές, και δεν παρακρατήθηκε η ειδική εισφορά στους συνταξιούχους λόγω θανάτου.

• Το καταβλητέο ποσό συντάξεως μηνός 11/2011 για νέους συνταξιούχους, θα είναι μόνο η τακτική σύνταξη μηνός 11/2011, μείον τις κρατήσεις ασθενείας, φόρου, και εισφοράς αλληλεγγύης.

Β. ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ 11/2011

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Λόγω έλλειψης των αναλυτικών στοιχείων των πληρωμών συντάξεων δεν υπήρχε η δυνατότητα υπολογισμού ποσού σύνταξης και επομένως δεν θα υπάρξει καθόλου πληρωμή ( ούτε στην τράπεζα ούτε στο Υποκατάστημα) για τον 11/2011 για τις πιο κάτω κατηγορίες:

1. Για όσους συνταξιούχους έγινε αναγγελία νέας σύνταξης ή παράτασης της σύνταξης με 11/2011 με χειρόγραφη διαδικασία

2. Για όσους συνταξιούχους έγινε η νέα αναγγελία μέσω Ο.Π.Σ. και στα προδοκίμια υπήρχε η ένδειξη «δεν εκτελείται».

3. Για όσους συνταξιούχους η πληρωμή του 10/2011 είχε γίνει με μηχανογραφική επιταγή από το Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

4. Για τους συνταξιούχους οι οποίοι είναι κάτοικοι εξωτερικού.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι:

• δεν θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι, στους οποίους υπήρχε λήξη της σύνταξης στο ευρετήριο συνταξιούχων με 11/2011 ή υπήρχε αναγγελία λήξης με 11/2011

• Δεν θα εκτελεστούν τυχόν αυτόματες μεταβολές π.χ. λήξη οικογενειακών βαρών, μειώσεις τριετίας κλπ

• Δεν θα εκτελεστούν οι αναγγελίες χειρόγραφων Δ.Α.Μ. 11/2011

• Δεν θα εκτελεστούν όλες οι περιπτώσεις αναγγελίας μέσω Ο.Π.Σ. με 11/2011 μετατροπών από προσωρινή σε οριστική, για τις οποίες η πληρωμή θα γίνει με το ποσό της προσωρινής

Για την αντιμετώπιση των πιο πάνω περιπτώσεων θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο.

Γ. ΑΡΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ τ. ΤΑΠΙΛΤ

Για την δημιουργία του αρχείου πληρωμών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2011 των συνταξιούχων του συγχωνευθέντος Ταμείου τ. ΤΑΠΙΛΤ (πληρωμή 21/10/2011) έγινε επεξεργασία μόνο του αρχείου πληρωμής συντάξεων ΔΙΑΣ μηνός 10/2011, το οποίο είχε δημιουργήσει η Η.ΔΙ.Κ.Α. για την πληρωμή συντάξεων μηνός 10/2011 και μας το διαβίβασε η ΔΙΑ.Σ.

Από το αρχείο αυτό και σε συνεργασία με το αρμόδιο Υποκ/μα ,(μας διαβιβάστηκε χειρόγραφη κατάσταση πληρωμής μηνός 10/2011), διαγράφηκαν 4 συντάξεις λόγω λήξης αυτών και αναδιαμορφώθηκαν τα ποσά σε 37 περιπτώσεις, καθόσον η πληρωμή συντάξεων μηνός 10/2011, περιείχε αναδρομικές συντάξεις.

Σας γνωρίζουμε ότι τυχόν διαφορές θετικές η αρνητικές που θα προκύψουν για την πληρωμή του 11/2011 μετά την εκκαθάριση από την Η.ΔΙ.Κ.Α θα τακτοποιηθούν με επόμενο μήνα.

Σε αυτή την φάση τα τμήματα πληρωμών συντάξεων δεν θα προβούν σε καμία χειρόγραφη αναγγελία για την διεκπεραίωση αυτών των διαφορών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΓΡΑΜΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com