ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Π31-47/30.09.2011 Γνωστοποίηση της επωνυμίας και στοιχείων επικοινωνίας της υπηρεσίας

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Π31-47/30.09.2011
Γνωστοποίηση της επωνυμίας και στοιχείων επικοινωνίας της υπηρεσίας συνδέσμου της Δανίας.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Ε.)

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8

Tαχ. Kώδικας: 102 41 Αθήνα

Πληροφορίες: Βασιλική Σαράντη

Τηλέφωνο: 210 6741140-6742591

Φαξ: 210 6741377

e-mail: dasika@ika.gr

Γραφεία: Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα

Αθήνα, 30.9.2011

Βαθμός Ασφαλείας

Aριθμ. Πρωτ. Π31-47

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

ΠΡΟΣ:

Όλα τα Υποκαταστήματα

και Παραρτήματα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Κοινοποίηση:

1. Επιτροπή Διαχείρισης ΟΠΣ

Πατησίων 12, 106 77, Αθήνα

2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής

Ασφάλισης

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης

Δ/νση Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης

Τμήμα Ε.Ε.

Σταδίου 29, 10110, Αθήνα

Θέμα : Γνωστοποίηση της επωνυμίας και στοιχείων επικοινωνίας της υπηρεσίας συνδέσμου της Δανίας

Σχετικό Γενικό Έγγραφό μας: Π31-24/30.6.1997

Με το ανωτέρω σχετικό γενικό έγγραφό μας, σας γνωστοποιήσαμε τις επωνυμίες και διευθύνσεις των Οργανισμών Σύνδεσης των κρατών μελών της Ε.Ε., και του ΕΟΧ, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 1408/71 και 574/72 σε θέματα παροχών ασθενείας και μητρότητας.

Η υπηρεσία της Δανίας “National Agency for Patient Rights and Complaints” μας ενημέρωσε ότι, από 1.1.2011, ορίστηκε ως νέος οργανισμός σύνδεσης, αρμόδιος, σε θέματα ασθένειας, για την εφαρμογή των Κανονισμών Ε.Ε. για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τη σχετική αντικατάσταση στο σημείο Β. του ανωτέρω Γενικού Εγγράφου μας ως ακολούθως:

Β . ΔΑΝΙΑ

The National Agency for Patient Rights and Complaints

International Health Insurance

Finsensvej 15

DK-2000 Frederiksberg

DENMARK

e-mail: pob@patientombuddet.dk

τηλ.: +45 7226 9490

φαξ: +45 7228 6601

ιστοσελίδα: http://www.patientombuddet.dk/

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να ενημερώσει όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com