ΠΟΛ 1205/29.09.2011 Απαλλαγή από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων της μεταλλειοκτησίας και εγκαταστάσεών

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1205/29.09.2011   

Απαλλαγή από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων της μεταλλειοκτησίας και εγκαταστάσεών της, καθώς και των μεταλλευτικών ορυκτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αθήνα, 29-9-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                         ΠΟΛ 1205

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδ.:101 84 Αθήνα

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:2103375891

FAX:2103375834

e-mail: d13.e9@vo.svzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων της μεταλλειοκτησίας και εγκαταστάσεών της, καθώς και των μεταλλευτικών ορυκτών»

Σας κοινοποιούμε την με αριθμό 154/11 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, για ενημέρωσή σας και ενιαία εφαρμογή σε ανάλογες περιπτώσεις.

Με την γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό α) κατά πλειοψηφία ότι, η μεταλλειοκτησία και οι εγκαταστάσεις της δεν υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3634/2008 περί του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και β) ομόφωνα, ότι τα μεταλλευτικά ορυκτά είναι συστατικά του ακινήτου του μεταλλείου, συνεπώς δεν υπόκεινται σε Ενιαίο Τέλος Ακινήτων.

                                                                 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Ακριβές αντίγραφο                                      Δήμητρα Τσάμη

Η προϊσταμένη της Γραμματείας

(Visited 10 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com