ΠΟΛ.1196: Τι γίνεται σε περίπτωση που η ειδοποίηση επιστροφής φόρου Εισοδήματος 2011 χάθηκε, καταστρ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ.1196: Τι γίνεται σε περίπτωση που η ειδοποίηση επιστροφής φόρου Εισοδήματος 2011 χάθηκε, καταστράφηκε ή δεν παραλήφθηκε.

Ειδήσεις – Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011

ΠΟΛ.1196: Τι γίνεται σε περίπτωση που η ειδοποίηση επιστροφής φόρου Εισοδήματος 2011 χάθηκε, καταστράφηκε ή δεν παραλήφθηκε

Με την ΠΟΛ.1196 που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, με θέμα “Τροποποίηση του άρθρου 5 της 1106485/6220/0016/27.11.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1685/18.12.2001, τ.Β΄) «Επιστροφή φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών και ρύθμιση συναφών θεμάτων” προβλέπεται ότι «σε περίπτωση που η σχετική ειδοποίηση επιστροφής φόρου Εισοδήματος χάθηκε, καταστράφηκε ή δεν παραλήφθηκε ο δικαιούχος για να εισπράξει το χρηματικό ποσό που δικαιούται, θα απευθύνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να εκδώσει νέα.

Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα στο δικαιούχο, που είναι πιστοποιημένος χρήστης, να ανακτά την ανωτέρω ειδοποίηση μέσω internet από την ιστοσελίδα http://www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών και να την εκτυπώνει σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή. Το εν λόγω έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πρωτοτύπου, αποτελεί έγκυρο παραστατικό για την είσπραξη των − προς επιστροφή − αναγραφομένων ποσών».

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 16 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com