Παρατείνεται η απαγόρευση του short-selling για δύο μήνες.

Print Friendly, PDF & Email

Παρατείνεται η απαγόρευση του short-selling για δύο μήνες.

Ειδήσεις – Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

Παρατείνεται η απαγόρευση του short-selling για δύο μήνες

Την παράταση της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων (short-selling ban) κατά δύο μήνες , αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιό της, αφού έλαβε υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική κεφαλαιαγορά και σε συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές Βελγίου, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας (FSMA, AMF, CONSOB, CNMV) υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) αποφάσισε να παρατείνει την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι την 9.12.2011.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου για την προαιρετική δημόσια πρόταση της HENKEL ΕΛΛΑΣ AΒΕΕ προς τους μετόχους της RILKEN BIOMHXANIΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ

2. Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας των εταιριών ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΕΕΔ με έδρα την Αθήνα και NETFINEST ΑΕΕΔ με έδρα τη Θεσσαλονίκη μετά από αίτημα των μετόχων τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2690/1999.

3. Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρίας ΜΕΓΑΣ ΑΕΕΔ με έδρα την Τήνο, διότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις της

άδειας λειτουργίας της κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 3606/2007.

4. Επέβαλε πρόστιμο ύψους ¤ 4.000 στην εταιρία ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ διότι κατά τη δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων που έληξαν στις 31.3.2007, 30.6.2007 και 30.9.2007 δεν εφάρμοσε πλήρως τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 17 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com