Τέλος 200 ευρώ ανά τ.μ. για χώρους καπνιζόντων.

Print Friendly, PDF & Email

Τέλος 200 ευρώ ανά τ.μ. για χώρους καπνιζόντων.

Ειδήσεις – Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

Τέλος 200 ευρώ ανά τ.μ. για χώρους καπνιζόντων

ΣTA 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ορίζεται το ετήσιο ειδικό τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική, άνω των 300 τ.μ., χώροι οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Στη σχετική εγκύκλιο σημειώνεται ότι προϋπόθεση της δημιουργίας χώρου καπνιζόντων είναι η καταβολή του ετήσιου ειδικού τέλους, ενώ επισημαίνεται ότι για το πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου ως χρόνος λήξης καταβολής του ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου και για κάθε έτος ανανέωσης ορίζεται ότι το ειδικό τέλος καταβάλλεται έως την 31η Μαΐου του έτους που αφορά.

Σημειώνεται ότι το ετήσιο ειδικό τέλος αφορά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους έως την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους.

Αναλυτικότερα, η καταβολή του ειδικού αυτού τέλους αφορά όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής του νόμου (1-7-2011) και διατηρούν χώρο καπνιζόντων. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους για το έτος 2011 έως την 30ή Νοεμβρίου 2011.

Εξάλλου, επιχείρηση με έναρξη λειτουργίας μετά την 30ή Νοεμβρίου 2011 και πριν από την 1η Ιουλίου 2012 ή ήδη λειτουργούσα επιχείρηση που επιθυμεί να ενταχθεί για πρώτη φορά στο μέτρο μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, υποχρεούται να καταβάλει άμεσα το ετήσιο αυτό τέλος. Σε κάθε περίπτωση πάντως το τέλος καλύπτει τη λειτουργία του χώρου καπνιζόντων έως την 30ή Ιουνίου 2012.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us: