Οι διαδοχικές αυξήσεις των έμμεσων φόρων διατηρούν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

Print Friendly, PDF & Email

Οι διαδοχικές αυξήσεις των έμμεσων φόρων διατηρούν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

Ειδήσεις – Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

Οι διαδοχικές αυξήσεις των έμμεσων φόρων διατηρούν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα

Του Μανόλη Γ. Δρεττάκη*

ΣTO πρώτο της σειράς αυτής των τριών άρθρων εξετάσαμε την εξέλιξη της ανεργίας στη χώρας μας, της μεγάλης αυτής μάστιγας που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους και τις γυναίκες, σε σύγκριση με εκείνη της ευρωζώνης ως σύνολο την περίοδο 1ο τρίμηνο 2000 – 2ο τρίμηνο 2011 και είδαμε την εκτίναξή της στη χώρα μας εξαιτίας της μεγάλης ύφεσης που έχουν προκαλέσει τα μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση με βάση τις εντολές της τρόικας των δανειστών μας.

Στο άρθρο θα εξετάσουμε την ανά τρίμηνο εξέλιξη του πληθωρισμού (πρόκειται για τον μέσο όρο της ετήσιας αύξησης τους εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή τους τρεις μήνες του κάθε τριμήνου) στη χώρα μας σε σύγκριση με εκείνον στην ευρωζώνη ως σύνολο την ίδια χρονική περίοδο. Oπως και στο προηγούμενο άρθρο αντλούμε τα σχετικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της στατιστικής υπηρεσίας της Ε.Ε.

Στην 1η στήλη του Πίνακα που ακολουθεί δίνεται ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη ως σύνολο την περίοδο 1ο τρίμηνο 2000 – 2ο τρίμηνο 2011, στη 2η τα αντίστοιχα στοιχεία της Ελλάδας και στην 3η η σχέση των στοιχείων της Ελλάδας με εκείνα της ευρωζώνης ως συνόλου.

Από τον Πίνακα αυτό φαίνεται ο πληθωρισμός την περίοδο 1ο τρίμηνο 2000 – 2ο τρίμηνο 2011:

• Στην ευρωζώνη ως σύνολο έφτασε στα υψηλότερα επίπεδά του (πάνω από 3,0%) το 3ο και το 4ο τρίμηνο του 2008 και τα χαμηλότερα (κάτω από 1,0%) το 4ο τρίμηνο του 2009 και το 1ο και το 2ο τρίμηνο του 2010.

• Στην Ελλάδα έφτασε στα υψηλότερα επίπεδά του το 4ο τρίμηνο του 2010 και το 1ο και το 2ο τρίμηνο του 2011 (15,9% και 16,1%, αντίστοιχα) και τα χαμηλότερα (κάτω από το 8%) το 3ο τρίμηνο του 2007 και το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2008.

• Oλα τα τρίμηνα της περιόδου αυτής ο πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο της ευρωζώνης ως συνόλου. Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσά τους σημειώθηκε το 1ο τρίμηνο του 2010 (ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 5 φορές υψηλότερος από εκείνον της ευρωζώνης) και ακολουθούν το 2ο και 3ο τρίμηνο τον 2010 και το 4ο τρίμηνο του 2009 (πάνω από 3 φορές).

Οι παραπάνω διαφορές στην εξέλιξη του πληθωρισμού στη χώρα μας σε σχέση με εκείνον της ευρωζώνης ως συνόλου φαίνονται ανάγλυφα στο Διάγραμμα που ακολουθεί.

Από το Διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι το πρώτο έτος της περιόδου που εξετάζουμε ο πληθωρισμός της χώρας μας συνέκλινε προς εκείνον της ευρωζώνης, στη συνέχεια όμως η απόκλισή του διευρύνθηκε και διατηρήθηκε, με διακυμάνσεις, σε υψηλότερα επίπεδα. Από το 3ο τρίμηνο του 2007 μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2008 η απόκλιση αυτή μειώθηκε και στη συνέχεια άρχισε πάλι να διευρύνεται για να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό της το 1ο τρίμηνο του 2010. Μετά από το τρίμηνο αυτό η απόκλιση ακολούθησε καθοδική πορεία, αλλά ακόμα και το 2ο τρίμηνο του 2011 ο πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν υπερδιπλάσιος εκείνου της ευρωζώνης. Παρ’Α όλες, όμως, αυτές τις διαφορές υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στον πληθωρισμό της χώρας μας και σε εκείνον της ευρωζώνης ως συνόλου.

Η αυξητική πορεία του πληθωρισμού στη χώρα μας τα 6 τελευταία τρίμηνα, παρ’Α ότι επηρεάζεται, όπως είναι φυσικό, από την αντίστοιχη πορεία του πληθωρισμού της ευρωζώνης, οφείλεται κυρίως στην πολιτική που ακολούθησε τη κυβέρνηση, δηλαδή στις διαδοχικές αυξήσεις του ΦΠΑ και των άλλων έμμεσων φόρων. Οφείλεται, βέβαια, και στη διαχρονική, δυστυχώς, έλλειψη ελέγχων στην αγορά και την αισχροκέρδεια ορισμένων επιχειρήσεων.

Ο υψηλός πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων των νοικοκυριών, η οποία είναι ιδιαίτερα οδυνηρή τους τελευταίους 16 μήνες, στους οποίους, εξαιτίας των μνημονίων, έχουν γίνει δραστικές περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις. Η αύξηση των τιμών αγαθών και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, εξαιτίας των διαδοχικών αυξήσεων του ΦΠΑ και άλλων έμμεσων φόρων, πλήττει περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδηματικά κοινωνικά στρώματα και αυξάνει τις ήδη μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες στη χώρα μας.

Το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, με εξαίρεση μικρών χρονικών διαστημάτων, ήταν και δυστυχώς εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλότερος εκείνου της ευρωζώνης είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες της χαμηλής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, η οποία, δυστυχώς, χειροτερεύει συνεχώς. Σύμφωνα, μάλιστα, με την τελευταία έκθεση του World Economic Forum ανάμεσα σε 140 κράτη, η θέση της χώρας χειροτέρευσε και από την 71η θέση το 2009, κατέβηκε στην 83η το 2010 και στην 90ή το 2011-2012.

Στο επόμενο άρθρο θα εξετάσουμε τον δείκτη μιζέριας, δηλαδή το άθροισμα ανεργίας και πληθωρισμού στη χώρα μας σε σχέση με εκείνο της ευρωζώνης ως συνόλου την περίοδο 1ο τρίμηνο 2000-2ο τρίμηνο 2011.

* Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι τέως: αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com