Σύστημα βαθμολόγησης ποινών για 300 φορολογικές παραβάσεις.

Print Friendly, PDF & Email

Σύστημα βαθμολόγησης ποινών για 300 φορολογικές παραβάσεις.

Ειδήσεις – Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011

Σύστημα βαθμολόγησης ποινών για 300 φορολογικές παραβάσεις

POINT system (σύστημα βαθμολόγησης ποινών) για την επιλογή των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που θα ελεγχθούν θέτει σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου το Yπουργείο Οικονομικών.

Oπως προβλέπεται στην ΠΟΛ. 1178/23.8.2011 απόφαση του Yπουργείου Οικονομικών με χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου και με μόρια θα επιλέγονται από τις ελεγκτικές αρχές οι υποθέσεις επιτηδευματιών που θα τίθενται κατά προτεραιότητα στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών.

Με την απόφαση καθορίζονται τα μόρια για περίπου 300 φορολογικές παραβάσεις, καθώς και στοιχεία φορολογικής συμπεριφοράς, όπως είναι η συναλλαγή με off- shore εταιρία ή το γεγονός ότι έχει η εταιρία λάβει επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις. Στον πίνακα, που συνοδεύει την απόφαση, και σε κάθε κριτήριο αναφέρονται αναλυτικοί κανόνες που υλοποιούν το κριτήριο, καθώς επίσης και ο αριθμός των μορίων βαρύτητας του κάθε κανόνα, ο οποίος βασίστηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στα οικονομικά, χωροταξικά και χρονικά δεδομένα.

Για κάθε παράβαση, ο φορολογούμενος θα συγκεντρώνει μόρια και θα επιλέγονται για φορολογικό έλεγχο αυτοί που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη «βαθμολογία». Παράλληλα, η βαθμολογία θα προσαυξάνεται με το μέγεθος της επιχείρησης και ειδικότερα με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων.

Με τα παραπάνω κριτήρια επιλογής, μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου του συστήματος ELENXIS θα γίνονται η στόχευση και η επιλογή φορολογούμενων υψηλής μοριοδότησης. Οι λίστες με τους φορολογουμένους θα αποστέλλονται στη συνέχεια στους προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών από το ELENXIS ώστε να εκδοθεί η εντολή ελέγχου.

Σύμφωνα με την απόφαση η απώλεια βιβλίων, η κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων, η μη έκδοση τιμολογίων δίνουν 1.000 πόντους στον φορολογούμενο, η λήψη ή έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων αξίας κάτω των 88 ευρώ δίνει 300 πόντους, η μη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων μετά από πρόσκληση την πρώτη φορά δίνει 400 πόντους. Από το άθροισμα των μορίων για κάθε φορολογούμενο θα προκύπτει η προτεραιότητα ελέγχου του.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 22 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com