Προθεσμία πέντε ημερών για περαίωση.

Print Friendly, PDF & Email

Προθεσμία πέντε ημερών για περαίωση.

Ειδήσεις – Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011

Προθεσμία πέντε ημερών για περαίωση

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ πέντε ημερών από τη στιγμή που θα επιδοθεί το φύλλο ελέγχου θα έχουν περισσότεροι από 500.000 φορολογούμενοι που είχαν αγνοήσει την προηγούμενη περαίωση για να ενταχθούν στη νέα περαίωση.

Την ίδια επιλογή θα έχουν και οι φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από την προηγούμενη διαδικασία. Αυτό προβλέπει απόφαση, που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Π. Οικονόμου με την οποία παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Η εν λόγω παράταση αφορά τις κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής που λήγουν την 31.12.2011.

Σε περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι δεν ενταχθούν στην περαίωση, οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα από τις εφορίες είναι οι εξής:

1. Φορολογούμενοι με υψηλά εισοδήματα.

2. Επιτηδευματίες που εξαιρέθηκαν, επειδή είχαν περιουσία πάνω από 400.000 ευρώ.

3. Επιτηδευματίες που από λάθος των τραπεζών περαίωσαν λιγότερες χρήσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση του Yπουργείου Οικονομικών, οι ΔΟΥ θα εκδώσουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα και θα ειδοποιήσουν τα ελεγκτικά κέντρα για να τα παραλάβουν. Η διαδικασία έκδοσης χειρόγραφων εκκαθαριστικών σημειωμάτων εφαρμόζεται κατ’Α αρχήν στις υποθέσεις επιτηδευματιών με ακαθάριστα έσοδα 20.000.000 ευρώ έως 40.000.000 ευρώ καθώς και στις υποθέσεις επιτηδευματιών οι οποίοι με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία.

Επίσης εντολή τακτικού ελέγχου προς τους ελεγκτές θα εκδίδεται και για τις υποθέσεις που έγινε αποδεκτό το εκκαθαριστικό σημείωμα του άρθρου 9 του ν. 3888/2010 αλλά δεν επήλθε περαίωση λόγω μη εξόφλησης της συνολικής οφειλής που προέκυψε από το εκκαθαριστικό σημείωμα και έχουν καταστεί ελεγκτέες λόγω μη καταβολής τουλάχιστον δύο ληξιπρόθεσμων δόσεων.

Οι ελεγκτές θα ενημερώνουν τις επιχειρήσεις για τις ως άνω ληξιπρόθεσμες οφειλές προκειμένου να τακτοποιηθούν αυτές εντός προθεσμίας πέντε ημερών.

Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 υπάγονται και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει έναρξη του ελέγχου (θεώρηση των βιβλίων) πριν από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου (22.8.2011) και δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσμάτων.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com