Δημιουργία νέας εταιρικής μορφής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Print Friendly, PDF & Email

Δημιουργία νέας εταιρικής μορφής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ειδήσεις – Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011

Δημιουργία νέας εταιρικής μορφής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Την εισαγωγή μιας νέας εταιρικής μορφής, κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Στο υπουργείο, με βάση απόφαση που ελήφθη στις αρχές Ιουνίου 2011, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την μελέτη και σύνταξη σχεδίου νόμου ”για μια νέα εταιρική μορφή που θα απευθύνεται στην μικρομεσαία επιχείρηση”.

Το έργο της ομάδας θα πρέπει να περατωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 σε μία προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών για την ίδρυση επιχειρήσεων.

Το θέμα αυτό έχει τεθεί από τον επιχειρηματικό κόσμο, και εστιάζεται στη δυνατότητα ίδρυσης εταιρείας με μεγαλύτερη ευελιξία (π.χ. ευκολία εισόδου – εξόδου από την εταιρεία) και ταχύτητα και – κυρίως – με χαμηλότερο αρχικό κεφάλαιο. Θα εξεταστούν επίσης ζητήματα σε ό,τι αφορά την ατομική ευθύνη των εταίρων – μετόχων για τα εταιρικά χρέη, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και τη διοίκηση της εταιρείας ενώ θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι της ομάδας εργασίας θα είναι και αυτά της φορολογίας της εταιρείας καθώς και των εταίρων.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έδωσε εντολή για διερεύνηση του θέματος με βάση αιτήματα και του επιχειρηματικού κόσμου και κυρίως των νέων ανθρώπων που θέλουν να μπουν ή να ξαναδοκιμάσουν την τύχη τους στον επιχειρηματικό στίβο. Κρίνεται ότι είναι προτιμότερο να θεσπιστεί μία νέα εταιρική μορφή, παρά να χαθεί πολύτιμος χρόνος, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ανάγεται σε νούμερο ένα προτεραιότητα, για να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στο καθεστώς που διέπει τις ΕΠΕ και ΑΕ.

Πηγή: Καθημερινή

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com