ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Ε40/595/15.09.2011 Ενημέρωση από τις Φορολογικές Αρχές περί μη καταβολής ασφαλιστικών

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Ε40/595/15.09.2011
Ενημέρωση από τις Φορολογικές Αρχές περί μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

             


_________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αθήνα 15/9/2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                      Αριθμ. Πρωτ. Ε40/595

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ                   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 245 – 247

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

 

 

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση από τις Φορολογικές Αρχές περί μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/23-4-2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι :

Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις η υπηρεσία (Σ.Δ.Ο.Ε., Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.) που διενεργεί φορολογικό έλεγχο, τακτικό ή προσωρινό, υποχρεούται, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του, να ενημερώνει τον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό, όταν διαπιστώνει ότι δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές (σχετ. 809/21-7-2011 έγγραφο Σ.Δ.Ο.Ε.).

Οι Υπηρεσίες μας, όταν παραλαμβάνουν αντίστοιχα έγγραφα από τις Φορολογικές Αρχές, θα πρέπει, κατά προτεραιότητα, να διενεργούν ελέγχους στους συγκεκριμένους εργοδότες, ώστε να καταλογίζονται σε βάρος τους οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

Συν/να : 2 φύλλα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

(Visited 4 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com