ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Τρίτη – 13/09/2011) ΙΚΑ – ΕΤΑΜ: Αλλαγή του τρόπου πιστοποίησης φορέων και του τρόπου έκδ

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Τρίτη – 13/09/2011)
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ: Αλλαγή του τρόπου πιστοποίησης φορέων και του τρόπου έκδοσης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας από αυτούς.

 

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

09/09/2011

Αλλαγή του τρόπου πιστοποίησης φορέων και του τρόπου έκδοσης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας από αυτούς

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την παρούσα ανακοίνωση σας γνωρίζει ότι στο προσεχές μέλλον η ηλεκτρονική υπηρεσία «Σύστημα Κεντρικής Χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω Τηλεομοιοτυπίας» πρόκειται να αναβαθμιστεί.

Συγκεκριμένα, η έκδοση από τους ήδη πιστοποιημένους φορείς/χρήστες (δημόσιες υπηρεσίες, συμβολαιογράφοι, τράπεζες, ΚΕΠ, κ.α.) βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας για τους συναλλασσόμενούς τους θα πραγματοποιείται πλέον μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (internet) και όχι μέσω της τηλεομοιοτυπικής τους συσκευής (fax). Γίνεται, κατά συνέπεια, αντιληπτό ότι οι ήδη πιστοποιημένοι φορείς/χρήστες που επιθυμούν να συνεχίσουν να κάνουν χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας θα πρέπει να εφοδιαστούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό (προσωπικό υπολογιστή, σύνδεση στο διαδικτύο & εκτυπωτή) εφόσον αυτός δεν υπάρχει.

Επίσης, μέσω του ιστοτόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πραγματοποιείται πλέον η διαδικασία πιστοποίησης των νέων φορέων/χρηστών. Μόνο οι ήδη πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι θα μεταπέσουν αυτόματα στην αναβαθμισμένη ηλεκτρονική υπηρεσία ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία μέσω διαδικτύου, ενώ κάθε άλλος ήδη πιστοποιημένος ή μη φορέας/χρηστης θα πρέπει να πραγματοποιήσει νέα εγγραφή μέσω διαδικτύου.

Καινοτόμα στοιχεία της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας αποτελούν:

  • η χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας τόσο σε ΚΥΡΙΟΥΣ-ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (για μεταβίβαση κτίσματος) όσο και σε ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (για συμμετοχή σε δημοπρασίες) και
  • η αξιοποίηση των τελευταίων διαθέσιμων επεξεργασμένων δεδομένων της υποστηρικτικής βάσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τη στιγμή που υποβάλλεται το αίτημα από τον πιστοποιημένο φορέα/χρήστη.

Τέλος, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναγνωρίζοντας την ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας, βελτίωσης της ευελιξίας των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και την ανάγκη εξασφάλισης του απαιτούμενου επιπέδου ασφαλείας παρέχει τη δυνατότητα σε όσους φορείς το επιθυμούν να διασυνδέσουν, κατόπιν σύναψης πρωτοκόλλου συνεργασίας, το πληροφοριακό τους σύστημα με το πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε παράλληλα ή εναλλακτικά με την ανωτέρω δυνατότητα, προκειμένου να εντάξουν την ηλεκτρονική έκδοση των εν λόγω βεβαιώσεων στο λογισμικό που έχουν αναπτύξει και λειτουργούν οι ίδιοι οι φορείς και οι υπηρεσίες που εποπτεύουν.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία μετάπτωσης των υφιστάμενων πιστοποιημένων συμβολαιογράφων, τη διαδικασία εγγραφής των πιστοποιημένων φορέων/χρηστών, τη διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου καθώς και τη διαδικασία διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων θα ακολουθήσουν σύντομα με νεότερη ανακοίνωση.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com