Συνολικές ζημίες 232 εκ. ευρώ εμφάνισαν οι 1.510 μεγαλύτερες εισαγωγικές και εμπορικές εταιρίες.

Print Friendly, PDF & Email

Συνολικές ζημίες 232 εκ. ευρώ εμφάνισαν οι 1.510 μεγαλύτερες εισαγωγικές και εμπορικές εταιρίες.

Ειδήσεις – Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011

Συνολικές ζημίες 232 εκ. ευρώ εμφάνισαν οι 1.510 μεγαλύτερες εισαγωγικές και εμπορικές εταιρίες

ΣHMANTIKEΣ ζημίες παρουσίασε το ελληνικό εμπόριο το 2010 αλλά και το πρώτο εξάμηνο του 2011, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Stat Bank, που έγινε στις 1.510 μεγαλύτερες εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας. Τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων αυτών ήταν συνολικά με ζημίες ενώ μεγάλα εμπορικά συγκροτήματα της χώρας διέκοψαν τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με την έρευνα της Stat Bank, ενώ το 2009 είχαν εμφανίσει συνολικά κέρδη 1,26 δισ. ευρώ, το 2010 παρουσίασαν συνολικές ζημίες 232 εκατομμύρια ευρώ. Τα οικονομικά αποτελέσματα των εν λόγω επιχειρήσεων εμφάνισαν ραγδαία επιδείνωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Αποκαλυπτικό είναι το γεγονός που προκύπτει από την έρευνα της Stat Bank ότι το 35% των εισαγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων εμφάνισε ζημίες ενώ μόλις το 65% των εταιριών του δείγματος εμφάνισε κέρδη. Στην πραγματικότητα η εικόνα του ελληνικού εμπορίου είναι ακόμη χειρότερη εάν ληφθεί υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις –ορισμένες εκ των οποίων μεγάλες– έκλεισαν ενώ αρκετές συνωστίζονται στον προθάλαμο του άρθρου 99. Σύμφωνα δε με εκτιμήσεις εκπροσώπων της αγοράς, το 2011 το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων αναμένεται να υπερβεί το 45%.

Οι επιχειρήσεις του δείγματος μείωσαν τον συνολικό κύκλο εργασιών από 62,45 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 σε 58,76 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010 παρουσιάζοντας μείωση του τζίρου κατά 5,9%. Η επιβράδυνση αυτή οδήγησε στη ραγδαία επιδείνωση των τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 15 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com