Ξεκινάει… η απόσυρση 1,82 δισ. από την αγορά.

Print Friendly, PDF & Email

Ειδήσεις (Δευτέρα – 05/09/2011)
Ξεκινάει… η απόσυρση 1,82 δισ. από την αγορά.

Ειδήσεις – Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011

Ξεκινάει… η απόσυρση 1,82 δισ. από την αγορά

ΞEKINHΣE η αντίστροφη μέτρηση για την αποστολή του πολυ-εκκαθαριστικού σημειώματος από την εφορία που θα αφορά την καταβολή της ειδικής εισφορά αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς στα Ι.Χ. μεγάλου κυβισμού, της έκτακτης εισφοράς στα είδη πολυτελείας και του τέλους επιτηδεύματος. Πρόκειται για τους «έκτακτους» φόρους του μεσοπρόθεσμου προγράμματος με βάση τους οποίους οι φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν περί τα 1,82 δισεκατομμύρια ευρώ. Η σταδιακή απόσυρση του ποσού αυτού, σε διάστημα 6 μηνών, από την οικονομία αποτελεί παράγοντα που πιθανόν να προκαλέσει ακόμη βαθύτερη ύφεση.

Σύντομα οι εφορίες θα ξεκινήσουν να αποστέλλουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα, προσδοκώντας σε σημαντική αύξηση των εσόδων.

Πώς θα επιβληθεί η έκτακτη εισφορά

Σύμφωνα με το Yπουργείο Οικονομικών, ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται στα αντίστοιχα οικονομικά έτη 2011 – 2015.

Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα, υπολογίζεται ως εξής:

• Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 20.000,99 ευρώ η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 1% επί ολόκληρου του ποσού.

• Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 20.001 ευρώ έως και 50.000,99 ευρώ η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί ολόκληρου του ποσού.

• Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 50.001 έως και 100.000,99 ευρώ η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί ολόκληρου του ποσού.

• Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 100.001 ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 4% επί ολόκληρου του ποσού.

Πώς καταβάλλεται

Η εισφορά καταβάλλεται σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, αντίστοιχα.

Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 300 ευρώ, εκτός της τελευταίας. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου ποσού παρέχεται έκπτωση 5%.

Εάν υπάρχουν λάθη

Στις περιπτώσεις που η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Yπουργείου Οικονομικών δεν διαθέτει στοιχεία για την ορθή εκκαθάριση, τότε οι υπόχρεοι φορολογούμενοι, εφόσον διαπιστώνουν λάθος κατά την παραλαβή του εκκαθαριστικού σημειώματος, υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ κατά περίπτωση είτε αίτηση για διαγραφή μέρους ή ολόκληρου του βεβαιωθέντος ποσού, είτε τροποποιητική δήλωση.

Η δε εφορία θα προβεί σε διαγραφή ή σε νέα εκκαθάριση, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από τη ΓΓΠΣ. Το νέο ποσό που θα προκύπτει θα καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στη ΔΟΥ.

«Στον αέρα» ο συμψηφισμός

Επειδή όμως έχουν «παγώσει» οι επιστροφές φόρων ήδη από τα τέλη Ιουλίου, πολλοί θα κληθούν να καταβάλουν τα ποσά αν και η εφορία τους οφείλει ήδη χρήματα. Στη σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε το Yπουργείο Οικονομικών δεν γίνεται πρόβλεψη για συμψηφισμό του ποσού στο πολυ-εκκαθαριστικό, με τυχόν επιστροφή φόρου από το εκκαθαριστικό της κανονικής φορολογικής δήλωσης. Το θέμα πάντως ενδέχεται να αντιμετωπιστεί με νεότερες οδηγίες του υπουργείου, λίγο πριν φτάσει ο φορολογούμενος στο γκισέ να πληρώσει.

Πηγή: http://www.express.gr/  

(Visited 15 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com