Ρυθμίζονται εκκρεμότητες στο καταστατικό του ΟΓΑ.

Print Friendly, PDF & Email

Ρυθμίζονται εκκρεμότητες στο καταστατικό του ΟΓΑ.

Ειδήσεις – Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

Ρυθμίζονται εκκρεμότητες στο καταστατικό του ΟΓΑ

ΘEMATA που αφορούν τις διατάξεις του καταστατικού ασφάλισης και συνταξιοδότησης των αγροτών περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συγκεκριμένα:

– Παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στον ΟΓΑ, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από τον δικαιούχο καθώς και συμψηφισμού των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών με τυχόν οφειλές του δικαιούχου από αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ή άλλες παροχές. Επίσης, προσδιορίζονται τα πρόσωπα στα οποία θα επιστρέφονται οι εισφορές σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.

– Προβλέπεται ότι η υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών διακόπτεται μεταξύ άλλων λόγων και στην περίπτωση που ο Οργανισμός ζητήσει εγγράφως στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του ασφαλισμένου οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση και τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν από τον ασφαλισμένο εντός 6 μηνών. Παρέχεται δε δυνατότητα επανεγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων του οργανισμού από το μήνα που συμπληρώνονται οι σχετικές προϋποθέσεις.

– Παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης από τον διοικητή του ΟΓΑ εκτός άλλων και υποθέσεων για ανάκληση ή τροποποίηση αποφάσεων, περί εγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων, στην περίπτωση που κατά την κρίση του δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του Οργανισμού.

– Προβλέπεται ότι για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών συνυπολογίζεται πέραν του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον κλάδο και ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον ΟΓΑ για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές (βασική προνοιακή σύνταξη).

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com