Ενεργοποιείται η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 2% από τις αρχές Αυγούστου.

Print Friendly, PDF & Email

Ενεργοποιείται η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 2% από τις αρχές Αυγούστου.

Ειδήσεις – Τρίτη 30 Αυγούστου 2011

Ενεργοποιείται η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 2% από τις αρχές Αυγούστου

MEIΩΣH στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων έρχεται αναδρομικά από τον Αύγουστο, καθώς με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη ενεργοποιείται η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 2% στο σύνολο των τακτικών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, ενώ παράλληλα επιμερίζεται έως το τέλος του έτους η αναδρομική παρακράτηση της εισφοράς από την 1-1-2011.

Πρακτικά, η απόφαση αυτή σημαίνει ότι ένας δημόσιος υπάλληλος με σύνολο τακτικών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων ύψους 1.700 ευρώ τον μήνα θα δει τον μισθό του να μειώνεται από την ερχόμενη μισθοδοσία κατά 34 ευρώ.

Επιπρόσθετα, όμως, επειδή δεν έχουν παρακρατηθεί οι εισφορές από την 1η Ιανουαρίου, άρα «οφείλονται» συνολικά 238 ευρώ, θα του παρακρατούνται έως το τέλος του έτους επιπλέον 47,6 ευρώ κάθε μήνα, με αποτέλεσμα οι μηνιαίες απολαβές του έως το τέλος του 2011 να είναι αθροιστικά χαμηλότερες κατά 81,6 ευρώ.

Αναλυτικά, η απόφαση Σαχινίδη ορίζει:

1. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ καθώς και του προσωπικού όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και των ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών. Εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1-1-2011. Η ανωτέρω ειδική εισφορά, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 31-7-2011, κατανέμεται ισόποσα και συνεισπράττεται με τις εισφορές των επόμενων μηνών του έτους 2011.

3. Το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και αποδίδεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 0828 “Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέμηση της ανεργίας”. Το εν λόγω ποσό παρακρατείται κατά την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του μισθοδοτούμενου προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απόδοση αυτού στον οικείο ΚΑΕ του κρατικού προϋπολογισμού γίνεται κάθε μήνα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την απόδοση και των λοιπών κρατήσεων. Ειδικότερα, για τις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ΝΠΙΔ, καθώς και τους φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που δεν έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής της ΕΑΠ, η απόδοση της ανωτέρω κράτησης πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα μέσω των ΔΟΥ.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 24 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com