ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Σ00/29/29.08.2011 Δεν απαιτείται διαδικασία καταγραφής των συνταξιούχων δια της φυσική

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Σ00/29/29.08.2011
Δεν απαιτείται διαδικασία καταγραφής των συνταξιούχων δια της φυσικής τους παρουσίας όταν η αναγγελία στη μηχανογράφηση γίνεται μετά τον 9/2011. Συμπληρωματικές οδηγίες.


__________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Πληροφορίες: Π. Δάβου

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189

FAX: 2105230046

e-mail : diefpar@ika.gr

Αθήνα, 29 / 8 /2011

Αριθ. Πρωτ. Σ00/29

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

ΠΡΟΣ

Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Παπαδιαμαντοπούλου 87

11527 ΑΘΗΝΑ

2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ: Α’ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ

& ΡΟΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Β’

Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος

11745 ΑΘΗΝΑ

3. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ομάδα Υποέργου Παροχών

Πατησίων 12 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Δεν απαιτείται διαδικασία καταγραφής των συνταξιούχων δια της φυσικής τους παρουσίας όταν η αναγγελία στη μηχανογράφηση γίνεται μετά τον 9/2011. Συμπληρωματικές οδηγίες.

ΣΧΕΤ: Τα Σ00/16/29.6.2011,   Σ00/17/8.7.2011 και   Σ00/23/18.8.2011 Γενικά Έγγραφα

Σας ενημερώνουμε ότι για όλες τις περιπτώσεις νέων συνταξιούχων για τους οποίους η αναγγελία της σύνταξης με το σχετικό Δελτίο Αναγγελίας Νέου Συνταξιούχου (Δ.Α.Ν.Σ.) έγινε με μήνα αναγγελίας από 9/2011 και μετά και μόνο για αυτές, δεν απαιτείται να προβείτε στην καταγραφή της φυσικής παρουσίας. Για όσες τέτοιες περιπτώσεις έχετε ήδη κάνει καταγραφή , αυτό δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εφόσον οι συγγενείς των συνταξιούχων προσέρχονται σε υποκαταστήματα στα οποία δεν λειτουργούν Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων ή σε παραρτήματα και ζητούν τη συνδρομή τους προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή, ο υπάλληλος που θα κάνει τη σχετική πιστοποίηση θα αποστείλει την έκθεσή του μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δελτίο ταυτότητας, ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων, Α.Μ.Κ.Α.) στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος στο οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com