Ρυθμίσεις για το φορολογικό καθεστώς στα ΣΔΙΤ.

Print Friendly, PDF & Email

Ρυθμίσεις για το φορολογικό καθεστώς στα ΣΔΙΤ.

Ειδήσεις – Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011

Ρυθμίσεις για το φορολογικό καθεστώς στα ΣΔΙΤ

Με τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης αποσαφηνίζεται το φορολογικό καθεστώς που διέπει την υλοποίηση έργων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Παράταση ενός έτους δίνεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο επενδυτικό νόμο, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης, ενώ καταργείται η δυνατότητα, που παρέχουν οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι, αναμόρφωσης του ενισχυόμενου κόστος μίας επένδυσης βάζοντας τέλος στην αύξηση του προϋπολογισθέντος κόστους «που επέφερε ανεπίτρεπτες δημοσιονομικές αποκλίσεις».

Αυτά προβλέπονται στην τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία αποσαφηνίζεται το φορολογικό καθεστώς που διέπει την υλοποίηση έργων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζονται επιμέρους φορολογικά ζητήματα που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ν. 3389/2005 και κυρίως των ζητημάτων που ανάγονται στον χρόνο απόκτησης του εισοδήματος, στο συνολικό κόστος υλοποίησης της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και στον τρόπο και χρόνο επιστροφής του πιστωτικού ΦΠΑ για τις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού, οι οποίες συμβάλλονται σε Συμβάσεις Σύμπραξης του Ν.3389/2005.

Επειδή προετοιμάζονται νέα αναπτυξιακά έργα και ειδικότερα στους τομείς διαχείρισης απορριμμάτων και ΤΠΕ, ενώ και η τοπική αυτοδιοίκηση θα κληθεί να αναδείξει νέα αναπτυξιακά έργα τοπικού χαρακτήρα, το υπουργείο προώθησε τη συγκεκριμένη τροπολογία την οποία χαρακτηρίζει ως ένα σημαντικό βήμα προς τον καθορισμό ενός ξεκάθαρου φορολογικού πλαισίου και βασική συνιστώσα για την ανάδειξη των ΣΔΙΤ σε ένα ολοκληρωμένο και πιο αποτελεσματικό εργαλείο ενεργοποίησης της ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας, προσέλκυσης επενδύσεων και ενίσχυσης της ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας προχωρούν έργα ΣΔΙΤ κοινωνικών υποδομών που ανταποκρίνονται σε τομείς υψηλής κοινωνικής ωφελιμότητας. Συγκεκριμένα, υλοποιούνται 7 νέοι Πυροσβεστικοί Σταθμοί σε διάφορες πόλεις. Επιπλέον, έχουν επιλεγεί ανάδοχοι σε 3 διαγωνισμούς για την υλοποίηση 40 νέων σχολικών μονάδων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ σε διαγωνιστική διαδικασία βρίσκονται τα έργα των νέων δικαστικών μεγάρων Πατρών και Ηρακλείου, του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και 2 έργα τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας («ηλεκτρονικό εισιτήριο» και σύστημα πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης στόλου για τα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αττικής).

Η τροπολογία έχει κατατεθεί στο νόμο για τη «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

(Visited 36 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com