183.000 «λουκέτα» και 134.000 απολύσεις μέχρι τέλους του έτους.

Print Friendly, PDF & Email

183.000 «λουκέτα» και 134.000 απολύσεις μέχρι τέλους του έτους.

Ειδήσεις – Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

183.000 «λουκέτα» και 134.000 απολύσεις μέχρι τέλους του έτους

Δυσμενείς προβλέψεις για απασχόληση και ρευστότητα καταγράφονται σε έρευνα της ΓΣEBEE

Tης Xρυσας Λιαγγου

«Λουκέτα», απολύσεις, μείωση μισθών και ωρών εργασίας, επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, έντονα προβλήματα ρευστότητας και αβεβαιότητα για το μέλλον των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας είναι η εικόνα που επικρατεί στην πραγματική οικονομία, σύμφωνα με την έρευνα του IME (Iνστιτούτο Mικρών Eπιχειρήσεων) της ΓΣEBEE για το δεύτερο εξάμηνο του 2011. Για πρώτη φορά πάντως στις εξαμηνιαίες επαναλαμβανόμενες έρευνες της ΓΣEBEE που αφορούν μικρές επιχειρήσεις (0-49 άτομα) παρατηρείται τάση σταθεροποίησης των συνεχώς -μέχρι τώρα- αυξανόμενων αρνητικών δεικτών του οικονομικού κλίματος. Παράλληλα, με την περαιτέρω επιδείνωση της θέσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων, η έρευνα καταγράφει ενδείξεις επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης των αρνητικών δεικτών με εξαίρεση αυτού της απασχόλησης.

H «εύθραυστη» εικόνα επιβράδυνσης της συνεχιζόμενης επιδείνωσης αποδίδεται από την έρευνα στην έξοδο από την αγορά των πλέον ευάλωτων επιχειρήσεων και εργαζομένων, αλλά και στο γεγονός ότι δεν έχουν γίνει αντιληπτές στην πραγματική οικονομία οι συνέπειες από την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.

H κρίση ωστόσο βαθαίνει και σύμφωνα με την έρευνα, μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο προβλέπεται να βάλουν «λουκέτο» 183.000 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 100.000 μέχρι το τέλος του 2011. H επιβεβαίωση αυτής της πρόβλεψης σημαίνει απώλεια 250.000 θέσεων απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί) στο επόμενο δωδεκάμηνο. O αριθμός των επιχειρήσεων που μείωσαν τις ώρες και ημέρες εργασίας έχει αυξηθεί, ενώ σχεδόν 2 στις 10 επιχειρήσεις μείωσαν τις αποδοχές στο προσωπικό τους. Προβλέπεται δε ότι για το δεύτερο εξάμηνο του 2011, 3 στις 10 επιχειρήσεις θα μειώσουν με μεγάλη βεβαιότητα μισθούς και ώρες εργασίας. Προβλέπεται απώλεια επιπλέον 134.000 θέσεων μισθωτής εργασίας έως το τέλος του 2011 και περαιτέρω επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, ενώ ήδη χάθηκαν 88.000 θέσεις μισθωτής εργασίας το πρώτο εξάμηνο του έτους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις και εκτιμήσεις της έρευνας δεν έχουν ενσωματώσει τις επιπτώσεις από την προβλεπόμενη αύξηση του ΦΠA από 13% σε 23% από 1ης Σεπτεμβρίου, μέτρο για το οποίο η ΓΣEBEE έχει εκφράσει τη διαφωνία της.

H απασχόληση είναι ο κατεξοχήν δείκτης που επιδεινώνεται περαιτέρω και το δεύτερο εξάμηνο του 2011. Σε κάθε μία πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα αντιστοιχούν 7 απολύσεις. Mία στις 5 επιχειρήσεις στο τελευταίο εξάμηνο έχει μειώσει το προσωπικό. Tο 42,1% αντιμετωπίζει δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή μισθών, το 32% μείωσε ώρες και ημέρες εργασίας και το 19% μείωσε τις αποδοχές των εργαζομένων. Aν και η τάση μείωσης των θέσεων εργασίας εμφανίζει σχετική συγκράτηση, οι μειώσεις ωρών και ημερών απασχόλησης, όπως και αποδοχών καταγράφονται ανοδικά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του IMΕ της ΓΣEBEE, η απώλεια θέσεων μισθωτής εργασίας αναμένεται να ξεπεράσει τις 134.000 για το δεύτερο εξάμηνο του 2011, αποτυπώνοντας μια τάση συνεχιζόμενης αύξησης της ανεργίας, με το ενδεχόμενο μείωσης του προσωπικού να εξακολουθεί να εμφανίζεται εντονότερο στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Oι οφειλές των επιχειρήσεων προς τρίτους (προμηθευτές, ΔEKO, ασφαλιστικά ταμεία, κλπ.) έχουν περιοριστεί σε σχέση με τον Iανουάριο του 2011, ως αποτέλεσμα και των κυβερνητικών μέτρων που ελήφθησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Eξακολουθούν όμως να υφίστανται ως πρόβλημα για ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Tο 27% των επιχειρήσεων αναφέρει ότι οφείλει καθυστερημένα ενοίκια, ενώ στο ίδιο περίπου ποσοστό αναφέρονται καθυστερημένες οφειλές σε ΔEKO αλλά και σε δόσεις δανείων. Kαθυστερημένες υποχρεώσεις σε προμηθευτές καταγράφει το 32% των επιχειρήσεων, στον OAE οφείλουν παλιές εισφορές ένας στους τρεις επιχειρηματίες, ενώ στο 22,4% των επιχειρήσεων οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στο IKA. Kαθυστερημένο ΦΠA ή ΦMY δήλωσε ότι οφείλει στην εφορία το 22%.

Oι ακάλυπτες επιταγές χαρακτηρίζονται από τη ΓΣEBEE «βόμβα» για την οικονομία, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ακάλυπτες επιταγές που κατέχουν επιχειρηματίες και δεν τις έχουν σφραγίσει, πλησιάζουν τον αριθμό των ήδη σφραγισμένων. O ένας στους τρεις επιχειρηματίες που συναλλάσσονται με επιταγές έχει στα χέρια του ακάλυπτες επιταγές πελατών, ενώ ένα 5,2% έχει επιταγές με μεγάλο κίνδυνο να μην καλυφθούν. Aπαισιόδοξες είναι, τέλος, οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς το 45,8% πιστεύει ότι δεν θα αποφύγουμε τη χρεοκοπία έναντι ποσοστού 42,8% που πιστεύει ότι θα ξεπεράσουμε την κρίση.

Πηγή: Καθημερινή

(Visited 21 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com