Μηδενικές αυξήσεις στους εργαζόμενους για μια στις δυο εταιρείες.

Print Friendly, PDF & Email

Μηδενικές αυξήσεις στους εργαζόμενους για μια στις δυο εταιρείες.

Ειδήσεις – Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

Μηδενικές αυξήσεις στους εργαζόμενους για μια στις δυο εταιρείες

Μηδενικές είναι οι μισθολογικές αυξήσεις στους εργαζόμενους το 2011 για μια στις δυο εταιρείες στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της KPMG.

Στην έρευνα παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις μισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν το 2011 και τις προβλέψεις για αυξήσεις του 2012 τόσο στο σύνολο της ελληνικής αγοράς όσο και ανά κλάδο δραστηριότητας. Επίσης, αποτυπώνονται οι τάσεις σχετικά με τις μειώσεις βασικών αποδοχών των εργαζομένων. Τα δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν τον Ιούλιο του 2011, αφορούν δείγμα 115 εταιρειών από διάφορους κλάδους της ελληνικής αγοράς.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τo 49% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων για το 2011, ενώ για το 2012 η πρόβλεψη για μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους ανέρχεται στο 25% του δείγματος. Η μέση αύξηση το 2011 (εξαιρουμένων των εταιρειών που έδωσαν μηδενικές αυξήσεις) διαμορφώθηκε στο 2,5% ενώ στο ίδιο ποσοστό ανέρχεται και η αντίστοιχη μέση πρόβλεψη για το 2012. Η μέση αύξηση το 2011 για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων), διαμορφώθηκε στο 1,2% ενώ η αντίστοιχη μέση πρόβλεψη για το 2012 ανέρχεται στο 1,5%.

Οι κλάδοι που φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο το 2011 είναι αυτοί του Αυτοκινήτου, της Υψηλής Τεχνολογίας και του Λιανεμπορίου, αφού το ποσοστό των εταιρειών που έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε αυτούς τους κλάδους ανέρχεται στο 86%, 64% και 54% του δείγματος αντίστοιχα. Τέλος, από την έρευνα προκύπτει ότι το 13% του δείγματος δήλωσε ότι έχει προχωρήσει το 2010 ή ότι θα προχωρήσει μέσα στο 2011 σε μειώσεις βασικών αποδοχών.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2011 το 49% των εταιρειών έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους, το 20% έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, ενώ το υπόλοιπο 31% έδωσε αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Η μέση αύξηση που δόθηκε για το σύνολο του δείγματος ήταν 1,2% (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ενώ για το 51% του δείγματος που έδωσε αύξηση σε όλους ή σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, η μέση αύξηση ήταν 2,5%.

Για το 2012 το 25% των εταιρειών προβλέπει ότι θα δώσει μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους, το 36% θα δώσει αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, ενώ το υπόλοιπο 39% δήλωσε ότι δεν μπορεί να κάνει κάποια πρόβλεψη για τις αυξήσεις του 2012. Για το 61% του δείγματος που μπορεί να κάνει προβλέψεις για τις αυξήσεις του 2012, η μέση αύξηση που προβλέπεται να δοθεί είναι 1,5% (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων), ενώ για το 36% του δείγματος που αναμένεται να δώσει αύξηση σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, η μέση πρόβλεψη είναι 2,5%.

Το 13% των εταιρειών του δείγματος έχει μειώσει τις βασικές αποδοχές εργαζομένων το 2010 ή σκοπεύει να το κάνει μέσα στο 2011. Στην πλειοψηφία τους οι εταιρείες αυτές είναι ελληνικές.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us: