Υπ. Εργασίας: Έκδοση Εγκυκλίων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εργασίας (Τετάρτη – 24/08/2011)
Υπ. Εργασίας: Έκδοση Εγκυκλίων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Θέμα: Έκδοση Εγκυκλίων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε σήμερα, Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011, Εγκυκλίους ( Αρ. Πρωτ. Φ.80020/oικ.19536/563/24.08.2011,    Αρ. Πρωτ. Φ.80020/οικ.19438/556/24.08.2011, Αρ. Πρωτ. Φ.80020/οικ.19440/557/24.08.2011)   σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Α. 41, του Α. 47 και του Α. 82 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», με θέματα:

– Αναγνώριση συντάξιμου χρόνου στο Δημόσιο ή σε φορέα κύριας ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε φορείς και τομείς επικουρικής ασφάλισης.

– Υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ των επί σύμβασει αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

– Επαναπροσδιορισμό των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται η εισφορά και το εφάπαξ βοήθημα μετά την από 1-1-2010 κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας.

– Καταβολή έντοκου εφάπαξ βοηθήματος για όλες τις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης

– Ρύθμιση θεμάτων κληρονομικού δικαιώματος του βοηθήματος για γονείς και αδελφούς/ές θανόντος ασφαλισμένο

(Visited 8 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com