Νέο καθεστώς αναγνώρισης του συντάξιμου χρόνου στο Δημόσιο για επικουρική σύνταξη.

Print Friendly, PDF & Email

Νέο καθεστώς αναγνώρισης του συντάξιμου χρόνου στο Δημόσιο για επικουρική σύνταξη.

Ειδήσεις – Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

Νέο καθεστώς αναγνώρισης του συντάξιμου χρόνου στο Δημόσιο για επικουρική σύνταξη

ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ σχετικά με την αναγνώριση του συντάξιμου χρόνου στο Δημόσιο για την επικουρική σύνταξη περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει: «Οι ασφαλισμένοι των φορέων και τομέων επικουρικής ασφάλισης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου, καθώς και του τομέα ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ του ΤΑΥΤΕΚΩ μπορούν να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και στον επικουρικό φορέα – τομέα τους, συμπληρώνοντας τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο με αναγνώριση κάθε προϋπηρεσίας που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή τον φορέα κύριας ασφάλισής τους κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 και 4 του ν. 3232/2004 (Α’Α 48).

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος στον επικουρικό φορέα – τομέα αξιοποιείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τον ίδιο τρόπο που αξιοποιείται στο Δημόσιο ή στον φορέα κύριας ασφάλισής τους, έτσι ώστε οι ασφαλισμένοι να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και στον επικουρικό τους φορέα με τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης του φορέα κύριας σύνταξης με τον οποίο θεμελιώνουν δικαίωμα στον κύριο φορέα ασφάλισής τους και να συνταξιοδοτούνται ταυτόχρονα τόσο από τον φορέα κύριας όσο και από τον φορέα επικουρικής ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι η θέσπιση της ρύθμισης αυτής, έτσι ώστε ο συντάξιμος χρόνος του Δημοσίου ή του φορέα κύριας ασφάλισης που αναγνωρίζεται στον επικουρικό φορέα – τομέα να αξιοποιείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τον ίδιο τρόπο που αξιοποιείται στο Δημόσιο ή στον φορέα κύριας ασφάλισής τους, κρίθηκε επιβεβλημένη, επειδή ο διαφορετικός τρόπος αξιοποίησης του συντάξιμου χρόνου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καθώς και στο ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπου η αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος από τότε που έλαβε χώρα η προϋπηρεσία αυτή, είχε ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος σε κύρια σύνταξη σε σχέση με τον χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος σε επικουρική σύνταξη και τη μη δυνατότητα ταυτόχρονης συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αφού κατά τη συνταξιοδότηση δεν συνέπιπτε ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης του φορέα κύριας σύνταξης με αυτόν του επικουρικού φορέα.

Με το δεδομένο ότι το ΓΛΚ αναγνωρίζει π.χ. στρατιωτική υπηρεσία ή χρόνο ιδιωτικού τομέα με εξαγορά κατά τη συνταξιοδότηση και τα θεωρεί ως συντάξιμο χρόνο από τότε που έλαβε χώρα η στρατιωτική υπηρεσία ή η προϋπηρεσία και όχι μόνον από την εξαγορά και ολοσχερή εξόφλησή τους και εξής, είναι προφανές ότι μετά την παραπάνω ρύθμιση και στον επικουρικό φορέα-τομέα οι εν λόγω αναγνωριζόμενοι χρόνοι θα αξιοποιούνται με τον ίδιο τρόπο ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και στον επικουρικό φορέα και να καθίσταται δυνατή η σύγχρονη λήψη κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Σημειώνεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης αφορά το ΤΕΑΔΥ και τους τομείς του ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΑΔΚΥ, τους τομείς ΤΕΑΥΑΠ, ΤΕΑΕΧ και ΤΕΑΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ, καθώς και τον τομέα ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ του ΤΑΥΤΕΚΩ, στους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 και 4 του ν. 3232/2004 με βάση τις οποίες οι ασφαλισμένοι των φορέων – τομέων αυτών αναγνωρίζουν κάθε προϋπηρεσία που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή τον φορέα κύριας ασφάλισής τους, ώστε να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και στον επικουρικό φορέα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του κύριου φορέα (άρθρο 53 ν. 2084/1992).

Εξυπακούεται ότι οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις δεν έχουν εφαρμογή στους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με τις προϋποθέσεις του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού η έκταση εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3232/2004 αφορά μόνον τους ασφαλισμένους των φορέων και τομέων επικουρικής ασφάλισης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου.

Η αναγνώριση του εν λόγω συντάξιμου χρόνου πραγματοποιείται με απόφαση του φορέα – τομέα, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται απαραίτητα μέχρι την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης από τον αρμόδιο φορέα – τομέα επικουρικής ασφάλισης».

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 27 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com