Παρατείνεται έως το τέλος του 2012 η ισχύς του προγράμματος ΕΤΕΑΝ.

Print Friendly, PDF & Email

Παρατείνεται έως το τέλος του 2012 η ισχύς του προγράμματος ΕΤΕΑΝ.

Ειδήσεις – Τρίτη 23 Αυγούστου 2011

Παρατείνεται έως το τέλος του 2012 η ισχύς του προγράμματος ΕΤΕΑΝ

EΩΣ το τέλος του 2012 παρατείνεται η ισχύς του εγγυοδοτικού προγράμματος του ΕΤΕΑΝ «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών», μετά την υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Oπως τόνισε και σε παλαιότερες δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με την παράταση αυτού του επιτυχημένου προγράμματος διευκολύνεται η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη ρευστότητα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ για την «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών» καλύπτει βραχυπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων, δηλαδή αγορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων, με σκοπό την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών προς πώληση με τη χρήση μακροπρόθεσμων δανείων διάρκειας 6 ετών (με περίοδο χάριτος 2 ετών).

Σε διάστημα 12 μηνών από την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος έχουν εγκριθεί νέα δάνεια ύψους 102 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 1.560 επιχειρήσεις και έχουν επωφεληθεί όλοι οι κλάδοι της οικονομίας, πλην του πρωτογενούς τομέα, με τον μέσο όρο του εγγυημένου δανείου να κυμαίνεται στις 65.000 ευρώ.

Με την παράταση αυτή επιτυγχάνεται, με χρήση αποκλειστικά εθνικών πόρων, η διατήρηση ενός μέσου διασφάλισης ρευστότητας κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση, καθώς είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα όλες οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον κανονισμό de minimis και μπορούν να λάβουν μέσω των τραπεζών δάνεια εγγυημένα από το ΕΤΕΑΝ κατά 80%.

Τα δάνεια αυτά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την εξόφληση των προμηθευτών τους, με ανώτατο επιτόκιο 6% και ανώτατο ποσό ανά επιχείρηση 300.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο ΕΤΕΑΝ (τηλ. 210-3311201-04, www.etean.com.gr) καθώς και στις συμβεβλημένες με αυτό τράπεζες.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 7 times, 1 visits today)
Please follow and like us: