ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53/04.08.2011 (Αρ. Πρωτ. Σ22/2) Ανάθεση αρμοδιότητας στους Διευθυντές των Τοπικών Υποκ

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53/04.08.2011 (Αρ. Πρωτ. Σ22/2)
Ανάθεση αρμοδιότητας στους Διευθυντές των Τοπικών Υποκαταστημάτων Απονομής Συντάξεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για παροχή στοιχείων σε ασφαλιστικό οργανισμό που κρίνει συνταξιοδοτικό αίτημα με τις διατάξεις του Ν.Δ.4202/61 Διαδοχικής Ασφάλισης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πληροφορίες : Μ. Πολυχρονοπούλου

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

10241 ♦ Αθήνα

Τηλέφωνο: 2105215281

Fax: 2105228747

e-mail : diefpar@ika.gr

Αθήνα, 4 / 8 / 2011

Αριθ. Πρωτ. Σ22/2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 53

 

ΠΡΟΣ

Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Φορείς Κύριας Ασφάλισης του πίνακα αποδεκτών με την παράκληση να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους.

2. Γενική Δ/νση Πληροφορικής

Δ/νση Εκμετάλευσης

Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών

Παπαδιαμαντοπούλου 87 ♦11527 Αθήνα

3. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Δ/νση: Α΄ Συντ/σηςκαι Ροής Εφαρμογών

Τμήμα: Β΄

Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος ♦ 11745 Αθήνα

4. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Ομάδα Υποέργου Παροχών

Πατησίων 12 ♦ 10677 Αθήνα

5. Από ένα αντίτυπο σε κάθε Υπάλληλο των Τμημάτων Απονομών Συντάξεων.

ΘΕΜΑ: Ανάθεση αρμοδιότητας στους Διευθυντές των Τοπικών Υποκαταστημάτων Απονομής Συντάξεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για παροχή στοιχείων σε ασφαλιστικό οργανισμό που κρίνει συνταξιοδοτικό αίτημα με τις διατάξεις του Ν.Δ.4202/61 Διαδοχικής Ασφάλισης.

 

Σας κοινοποιούμε την απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος με αριθμό Γ31/12/31.5.2011 (ΦΕΚ 1597/6-7-2011 τεύχος Β΄), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας, με την οποία ανατέθηκε και στους Διευθυντές των Τοπικών Υποκαταστημάτων Απονομής Συντάξεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, η άσκηση αρμοδιότητας για παροχή στοιχείων σε ασφαλιστικό οργανισμό που κρίνει συνταξιοδοτικό αίτημα με τις διατάξεις του Ν.Δ.4202/61 Διαδοχικής Ασφάλισης.

I. ΓΕΝΙΚΑ

Με την 207/84 Εγκύκλιό μας ορίστηκε ότι αρμόδιο Υποκατάστημα για την παροχή στοιχείων στον ασφαλιστικό οργανισμό που είναι αρμόδιος να κρίνει συνταξιοδοτικό αίτημα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης είναι το Περιφερειακό Υποκατάστημα στην περιφέρεια του οποίου ή και των εξαρτώμενων από αυτό Τοπικών Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων είναι η μόνιμη κατοικία του ασφαλισμένου.

Με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του Ιδρύματος, που εκδόθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Α.Α. ανατέθηκε από 1/3/85, 15/10/85, 1/1/86, 1/4/86 και 1/7/86 η άσκηση των αρμοδιοτήτων απονομής συντάξεων στους Διευθυντές των Τοπικών Υποκαταστημάτων Αγ. Αναργύρων, Αγρινίου, Αιγίου, Αλεξάνδρας, Αλεξανδρούπολης, Αμαρουσίου, Αργοστολίου, Δάφνης, Ζακύνθου, Ηλιούπολης, Καλλιθέας, Κέρκυρας, Λιβαδειάς, Ν. Ιωνίας, Ν. Κόσμου, Πατησίων, Περιστερίου, Πύργου, Τρικάλων.

Από τις αρμοδιότητες αυτές εξαιρέθηκαν οι περιπτώσεις που αναφέρονται σε θέματα απονομής συντάξεων με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ.4202/61 περί διαδοχικής ασφάλισης όταν το Ίδρυμα ήταν συμμετέχων οργανισμός. Η αρμοδιότητα αυτή παρέμεινε στον Διευθυντή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Με την ισχύουσα μέχρι σήμερα διαδικασία ο Διευθυντής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου, είχε την αρμοδιότητα της γνωστοποίησης στους λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς των ασφαλιστικών στοιχείων του ασφαλισμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3232/2004 (ημέρες ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, κ.ο. τυχόν ποσό σύνταξης από αυτοτελές δικαίωμα, κ.λπ.), τόσο στις περιπτώσεις που άλλος ασφαλιστικός Οργανισμός καθίστατο αρμόδιος για την κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος, όσο και στις περιπτώσεις που το συνταξιοδοτικό δικαίωμα απορριπτόταν από το Ίδρυμα λόγω αναρμοδιότητας ή λόγω έλλειψης χρονικών προϋποθέσεων και διαβιβαζόταν για κρίση στον προηγούμενο ασφαλιστικό Οργανισμό με τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης.

Στα πλαίσια του διοικητικού, οργανωτικού, και λειτουργικού ανασχεδιασμού του Ιδρύματος εκδόθηκε η κοινοποιούμενη απόφαση, με την οποία αλλάζει η διαδικασία έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων με τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης. Πλέον, για συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβάλλονται από 1/9/2011 και μετά, αρμόδιοι για παροχή στοιχείων σε ασφαλιστικό οργανισμό όταν το αίτημα κρίνεται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης είναι οι Διευθυντές των Περιφερειακών και Τοπικών Υποκαταστημάτων Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Στόχος της μεταβιβάσεως της αρμοδιότητας αυτής και στους Διευθυντές των Τοπικών Υποκαταστημάτων Απονομής Συντάξεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ είναι η απλούστευση των διοικητικών λειτουργιών και μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών μεταξύ των ασφαλιστικών οργανισμών.

Κυρίως, όμως η ρύθμιση αυτή αποβλέπει στην συντόμευση του χρόνου έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων προς όφελος των ασφαλισμένων.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1 / 9 / 2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Α. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ο άλλος ασφαλιστικός οργανισμός (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α., Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., Ο.Γ.Α., Ν.Α.Τ., Γ.Λ.Κ.) μετά την υποβολή συνταξιοδοτικού αιτήματος με τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης και με συμμετοχή του Ιδρύματος στην δαπάνη της συνταξιοδότησης, αλληλογραφεί με το Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου για γνωστοποίηση των ασφαλιστικών του στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3232/04, που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξης (ημέρες ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, κ.ο. τυχόν ποσό σύνταξης από αυτοτελές δικαίωμα, κ.λπ.).

Το Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου, αφού ανακεφαλαιώσει τον χρόνο ασφάλισης με τυχόν αναζήτηση αντίγραφου ΠΑΗΕ από το Υποκατάστημα Αρχικής Απογραφής, και προσδιορίσει τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξης (ημέρες ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, κ.ο. τυχόν ποσό σύνταξης από αυτοτελές δικαίωμα, κ.λπ.) διαβιβάζει στον άλλο ασφαλιστικό οργανισμό την Απόφαση Συμμετοχής του.

► Στη συνέχεια, ο άλλος ασφαλιστικός οργανισμός μετά την παραλαβή της Απόφασης Συμμετοχής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προβαίνει σε έκδοση:

• εγκριτικής απόφασης συνταξιοδότησης εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις τόσο της αρμοδιότητας, όσο και οι διατάξεις της νομοθεσίας του, ή,

• απορριπτικής απόφασης λόγω αναρμοδιότητας ή μη συμπλήρωσης των χρονικών προϋποθέσεων που απαιτούν οι διατάξεις της νομοθεσίας του και μαζί με την Απόφαση Συμμετοχής του και την Απόφαση Συμμετοχής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαβιβάζει το αίτημα για κρίση στον προηγούμενο ασφαλιστικό οργανισμό με τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3863/10, περί αρμοδιότητας.

Β. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΕΜΩΝ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου μετά την υποβολή συνταξιοδοτικού αιτήματος με τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης και με συμμετοχή άλλων ασφαλιστικών οργανισμών (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α., Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., Ο.Γ.Α., Ν.Α.Τ., Γ.Λ.Κ.) στην δαπάνη της συνταξιοδότησης, αλληλογραφεί με τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς για γνωστοποίηση των ασφαλιστικών τους στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3232/04, που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξης (ημέρες ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, κ.ο. τυχόν ποσό σύνταξης από αυτοτελές δικαίωμα, κ.λπ.).

Οι Συμμετέχοντες Οργανισμοί αφού προσδιορίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τμηματικής τους σύνταξης (ημέρες ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, κ.ο. τυχόν ποσό σύνταξης από αυτοτελές δικαίωμα, κ.λπ.) διαβιβάζουν στο Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου την Απόφαση Συμμετοχής τους.

► Τέλος, το Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου μετά την παραλαβή των Αποφάσεων Συμμετοχής των Συμμετεχόντων Οργανισμών προβαίνει σε έκδοση εγκριτικής απόφασης συνταξιοδότησης.

Γ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΣΕ Α΄ ΦΑΣΗ

► Το Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου μετά την υποβολή συνταξιοδοτικού αιτήματος με τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης και με συμμετοχή άλλων ασφαλιστικών οργανισμών (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α., Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., Ο.Γ.Α., Ν.Α.Τ., Γ.Λ.Κ.) στην δαπάνη της συνταξιοδότησης, αλληλογραφεί με τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς για γνωστοποίηση των ασφαλιστικών τους στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3232/04, που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τμηματικής σύνταξης (ημέρες ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, κ.ο. τυχόν ποσό σύνταξης από αυτοτελές δικαίωμα, κ.λπ.).

Οι Συμμετέχοντες Οργανισμοί αφού προσδιορίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό της τμηματικής τους σύνταξης (ημέρες ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, κ.ο. τυχόν ποσό σύνταξης από αυτοτελές δικαίωμα, κ.λπ.) διαβιβάζουν στο Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου την Απόφαση Συμμετοχής τους.

Το Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου μετά την παραλαβή των Αποφάσεων Συμμετοχής των Συμμετεχόντων Οργανισμών προβαίνει σε έκδοση απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης, λόγω αναρμοδιότητας ή μη συμπλήρωσης των χρονικών προϋποθέσεων που απαιτούν οι διατάξεις της νομοθεσίας μας και μαζί με τις Αποφάσεις Συμμετοχής (δική του και των Συμμετεχόντων Οργανισμών), διαβιβάζει το αίτημα για κρίση στον προηγούμενο ασφαλιστικό οργανισμό με τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3863/10, περί αρμοδιότητας.

Ο προηγούμενος ασφαλιστικός οργανισμός με τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης προβαίνει σε έκδοση:

• εγκριτικής απόφασης συνταξιοδότησης εάν πληρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας του, ή,

• απορριπτικής απόφασης λόγω μη συμπλήρωσης των χρονικών προϋποθέσεων που απαιτούν οι διατάξεις της νομοθεσίας του και μαζί με τις Αποφάσεις Συμμετοχής, διαβιβάζει το αίτημα για κρίση στον αμέσως προηγούμενο ασφαλιστικό οργανισμό με τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3863/10, περί αρμοδιότητας.

Ο αμέσως προηγούμενος ασφαλιστικός οργανισμός με τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης προβαίνει σε έκδοση:

• εγκριτικής απόφασης συνταξιοδότησης εάν πληρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας του, ή,

• απορριπτικής απόφασης λόγω μη συμπλήρωσης των χρονικών προϋποθέσεων που απαιτούν οι διατάξεις της νομοθεσίας του και μαζί με τις Αποφάσεις Συμμετοχής, διαβιβάζει στο Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου το αίτημα για να το κρίνει σαν τελευταίος σε β΄ φάση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3863/10, περί αρμοδιότητας.

► Τέλος, το Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου προβαίνει σε έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης.

III. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Άρθρο 1 παρ.2β΄ Ν.3232/04

Όταν το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3232/04 και το Ίδρυμα είναι συμμετέχων οργανισμός, οι αρμόδιες υπηρεσίες μας απονομών συντάξεων, θα στέλνουν στον απονέμοντα οργανισμό, Απόφαση Συμμετοχής, (σχέδιο της οποίας σας κοινοποιούμε) η οποία θα αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη που θα υπόκειται σε ένδικα μέσα και από την οποία θα προκύπτουν:

1) Αναλυτικά ο χρόνος ασφάλισης των ασφαλισμένων όλων των χρονικών περιόδων όπως αναλύονται στο σχέδιο της απόφασης .

2) Το όριο ηλικίας των ασφαλισμένων που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.2084/92 προβλέπεται η έναρξη συμμετοχής του Ιδρύματος (Εγκ.43/93, 44/98, 33/01).

Τα όρια ηλικίας πλήρους συμμετοχής του Ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.2084/92 είναι για τους άνδρες το 60ο έτος της ηλικίας τους, ενώ για τις γυναίκες και για τις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων των 10.500 ημερών εργασίας, το όριο ηλικίας όπως αυτό διαμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/10.

3) Το ισχύον κατά την υποβολή της αίτησης ανώτατο όριο αποδοχών μέχρι του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές, το οποίο ανέρχεται 2.432,25 Ευρώ από 1/10/2008.

Το ανώτατο όριο αποδοχών για τους ασφαλισμένους που ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης μετά την 1/1/1993, το οποίο ανέρχεται σε 5.543,55 Ευρώ από 1/10/2008.

4) Αποδοχές των ασφαλισμένων της 5ετίας ή των τελευταίων 1000 Η.Ε. που λαμβάνονται υπόψη για υπολογισμό της ασφαλιστικής κλάσης (φύλλο υπολογισμού κλάσης).

5) Το ποσό των συντάξιμων αποδοχών αναπροσαρμοσμένο με το μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή .

6) Το βασικό κατώτατο όριο (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) που ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

7) Την τμηματική μας σύνταξη που αντιστοιχεί στο αυτοτελές δικαίωμα.

Στις περιπτώσεις συντάξεων αναπηρίας οι ασφαλισμένοι θα παραπέμπονται στις Υγειονομικές Επιτροπές, οι οποίες θα κρίνουν αν οι ασφαλισμένοι έχουν το ποσοστό ανατομοφυσιολογικής βλάβης που απαιτείται από τη νομοθεσία μας μόνο αν θεμελιώνουν αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

8) Αναλυτικές καταστάσεις, κατ’ έτος των εισφορών-αποδοχών που κατέβαλαν στο Ίδρυμα οι ασφαλισμένοι, προς τους οργανισμούς των αυτοτελώς απασχολούμενων και ειδικά στον ΟΑΕΕ και ΟΓΑ προκειμένου με βάση αυτές οι κοινοί ασφαλισμένοι μας να καταταγούν σε μια ασφαλιστική κατηγορία των οργανισμών αυτών, για τον υπολογισμό της σύνταξής τους (σχετικό το έγγραφο Α05/1105/9.7.92 της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων, φωτοαντίγραφο του οποίου κοινοποιήθηκε στην εγκύκλιο μας 66/04).

Όταν το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1405/83 και το Ίδρυμα είναι συμμετέχων οργανισμός, οι αρμόδιες υπηρεσίες μας απονομών συντάξεων, θα στέλνουν στον απονέμοντα οργανισμό, Απόφαση Συμμετοχής, (σχέδιο της οποίας σας κοινοποιούμε) η οποία θα αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη που θα υπόκειται σε ένδικα μέσα, και από την οποία θα προκύπτει αναλυτικά ο χρόνος ασφάλισης των ασφαλισμένων.

IV. ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Σας κοινοποιούμε πίνακα των Υποκαταστημάτων Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ- ΕΤΑΜ που είναι αρμόδια για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων τόσο για τους ασφαλισμένους της δικής τους ασφαλιστικής περιοχής, όσο και για τους ασφαλισμένους που ανήκουν σε ασφαλιστική περιοχή όμορου Υποκαταστήματος και παρακαλούμε τους Φορείς Κύριας Ασφάλισης του πίνακα αποδεκτών, όπως η αλληλογραφία για συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβάλλονται από 1/9/2011 και μετά, να αποστέλλεται στο Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των ασφαλισμένων.

Τα Υποκαταστήματα Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όταν παραλαμβάνουν αλληλογραφία, που δεν είναι της αρμοδιότητάς τους να την διαβιβάζουν στο αρμόδιο Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με κοινοποίηση στον αποστολέα και στον ασφαλισμένο.

Επισημαίνουμε και πάλι ότι στόχος της ανωτέρω ρύθμισης είναι κυρίως η συντόμευση του χρόνου έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, γιαυτό είναι αναγκαίο όλοι οι υπάλληλοι του Ιδρύματος και κυρίως των Τμημάτων Συντάξεων (Πρωτοκόλλου Συντάξεων, Ανακεφαλαίωσης Συντάξεων, Απονομής Συντάξεων) να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχία του στόχου αυτού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης

Σταδίου 29 ♦ 101 10 Αθήνα

2. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

Αγ. Κωνσταντίου 5 ♦ 104 31 Αθήνα

3. Ο.Α.Ε.Ε.

Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Ακτή Μιαούλη 17-19 ♦ 18 535 Πειραιάς

4. Ε.Τ.Α.Α.

Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ)

Σωκράτους 53 ♦ 105 64 Αθήνα

5. Ε.Τ.Α.Α.

Τομέας Σύνταξης Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.)

Αχαρνών 27 ♦ 104 39 Αθήνα

6. Ε.Τ.Α.Α.

Τομέας Σύνταξης Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Κολοκοτρώνη 4 ♦ 105 21 Αθήνα

7. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.

Τομέας Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών – Θεσ/νίκης

(ΤΣΠΕΑΘ)

Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20 ♦ 117 43 Αθήνα

8. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.

Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ)

Χρ. Λαδά 2 ♦ 105 61 Αθήνα

9. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.

Τομέας Σύνταξης Εφημ/πωλών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΤΣΕΥΠΑ)

Ευπόλιδος 12 ♦ 105 52 Αθήνα

10. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.

Τομέας Σύνταξης Εφημ/πωλών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσ/νίκης (ΤΣΕΥΠΘ)

Γεωργίου Σταύρου 5 ♦ 546 24 Θεσ/νίκη

11. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.

Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θες/νίκης (ΤΑΤΤΑΘ)

Κουμουνδούρου 23 ♦ 104 37 Αθήνα

12. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)

Πατησίων 30 ♦ 101 70 Αθήνα

13. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)

Εθνικής Αντιστάσεως 1 ♦ 185 31 Πειραιάς

14. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

Κάνιγγος 29 ♦ 101 10 Αθήνα

(Visited 28 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com