ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52/03.08.2011 (Αρ. Πρωτ. Γ32/582) Ταυτοποίηση στοιχείων ασφαλισμένων κατά την ιατρική

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52/03.08.2011 (Αρ. Πρωτ. Γ32/582)
Ταυτοποίηση στοιχείων ασφαλισμένων κατά την ιατρική επίσκεψη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΑΘΗΝΑ 3.8.2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                      Αρ. Πρωτ. Γ32/582

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ. 52

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες: Άννα Πετρουτζάκου

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241

Τηλέφωνο : 210 5215223

Fax : 210 5228509

Email : diefygyp_progr@ika.gr

Θέμα: Ταυτοποίηση στοιχείων ασφαλισμένων κατά την ιατρική επίσκεψη

Σας γνωρίζουμε ότι μετά από σχετική καταγγελία ασφαλισμένου και έρευνα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας διαπιστώθηκε χρήση ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας από άλλο άτομο μη δικαιούχο και

χορήγηση παροχών.

Για:

– τη χορήγηση των πάσης φύσεως παροχών αποκλειστικά και μόνο στους δικαιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

– και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ιδρύματος

 

εφιστούμε την προσοχή των γιατρών στην αυτονόητη υποχρέωσή τους ως προς την ταυτοποίηση των στοιχείων των προσερχόμενων για ιατρική επίσκεψη.

Απαιτείται προσεκτική παρατήρηση των αναγραφομένων στο βιβλιάριο ασθενείας στοιχείων εκ μέρους των γιατρών.

Στις περιπτώσεις υπόνοιας χρήσης βιβλιαρίου από μη δικαιούχο, μπορεί να ζητηθεί επιβεβαίωση μέσω του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Παρακαλούμε να λάβει γνώση με υπογραφή το σύνολο του ιατρικού προσωπικού.

Ακριβές Αντίγραφο                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η Προϊσταμένη Γραμματειακής              ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υποστήριξης & Διοκ. Μέριμνας

(Visited 4 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com