ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Α23/590/12/02.08.201 Ανακατάταξη σε ασφαλιστική κλάση των υπαχθέντων στην προαιρετική

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Α23/590/12/02.08.201
Ανακατάταξη σε ασφαλιστική κλάση των υπαχθέντων στην προαιρετική ασφάλιση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 41 του Α.Ν. 1846/51.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αθήνα 2 / 8/2011

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                Αριθμ. Πρωτ. Α23/590/12

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ              ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ζ. Κρύου

Αικ.Γαβότση

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 262

210 52 15 237

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Ανακατάταξη σε ασφαλιστική κλάση των υπαχθέντων στην προαιρετική ασφάλιση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 41 του Α.Ν. 1846/51

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν.2217/94 αντικαταστάθηκε η πρώτη περίοδος του δευτέρου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 41 του Α.Ν.1846/51, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 28 του Ν.1902/90 και ορίσθηκε ότι οι μηνιαίες εισφορές για την προαιρετική ασφάλιση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις αντιστοιχούσες στο 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης, στην οποία εμπίπτει κάθε φορά το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.

Με το άρθρο 3 (παρ.Α και Β ) της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των ετών 2010, 2011 και 2012 το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη αυξάνεται από 1/7/2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του Ευρωπαϊκού πληθωρισμού έτους 2010, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 1,6% και διαμορφώνεται σε 33,57 €, το οποίο εμπίπτει στην 10η ασφαλιστική κλάση. Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να προβείτε στην ανακατάταξη στην 10η ασφαλιστική κλάση όλων των περιπτώσεων, που έχουν καταταγεί για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης σε χαμηλώτερη κλάση από αυτήν , οπότε θα αναπροσαρμοσθούν και οι μηνιαίες εισφορές.

Η αναπροσαρμογή θα αρχίσει από 1/7/2011.

Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο ΕΤΕΑΜ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

(Visited 10 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com