Μέσα στον Αύγουστο το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

Print Friendly, PDF & Email

Μέσα στον Αύγουστο το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

Ειδήσεις – Τρίτη 2 Αυγούστου 2011

Μέσα στον Αύγουστο το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»

Μέσα στον Αύγουστο 2011 θα είναι διαθέσιμο στους επιχειρηματίες το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια” του ΟΑΕΠ (Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων), που αφορά τη δανειοδότηση, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, εξαγωγικών επιχειρήσεων που είναι ασφαλισμένες στον ΟΑΕΠ, καθώς ολοκληρώθηκε από τον Οργανισμό η αξιολόγηση των προσφορών που κατέθεσαν οι τράπεζες.

Οι τράπεζες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του ΟΑΕΠ και κατέθεσαν προσφορές είναι οι: Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Αττικής, Marfin Bank, Tαχυδρομικό Ταμιευτήριο, Τράπεζα Πειραιώς, Αγροτική Τράπεζα, Emporiki Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Όλες οι προσφορές αξιολογήθηκαν από επιτροπή του ΟΑΕΠ και βρέθηκαν νομότυπες. Συνεπώς, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι συμβάσεις μεταξύ του ΟΑΕΠ και των τραπεζών θα αρχίσουν να υπογράφονται μέσα στο επόμενο 15ήμερο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο ΟΑΕΠ θα φροντίσει οι συμβάσεις αυτές να περιέχουν απολύτως σαφείς όρους για τον εξαγωγέα.

Μέσω του προγράμματος “Εξωστρέφεια”, εξασφαλίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ και για διάστημα μέχρι 4 μήνες. Τα χρηματοδοτούμενα μέσω τραπεζών δάνεια δεν θα έχουν κανένα άλλο προαπαιτούμενο παρά την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΠ, χωρίς να χρειάζονται άλλες εγγυήσεις.

Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει 6 μήνες, ενώ σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής θα παραταθεί για ένα χρόνο.

Τα επιτόκια για τον εξαγωγέα θα κυμαίνονται στο 6,1%-7,8%, ανάλογα με την τράπεζα, και σε κάθε μία από τις 9 τράπεζες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ο ΟΑΕΠ θα καταθέσει αρχικά το πόσο των 3 εκατ. ευρώ σαν start up. Αν γίνει χρήση όλου του ποσού, αυτό θα ανανεώνεται σε κάθε μία ξεχωριστά, ανάλογα με τη δραστηριότητα και την απορροφητικότητα της κάθε τράπεζας.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να συνεργασθούν με ειδικό σύμβουλο για την κατάρτιση του φακέλου δανείου που θα κατατεθεί στην τράπεζα.

Ακόμη, από την πρόσκληση ενδιαφέροντος προκύπτουν οι παρακάτω βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρήσουν οι τράπεζες:

– Εμπειρία σε θέματα χρηματοδότησης εξαγωγών. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση “δάνειας” εμπειρίας (με βάση ρητή δήλωση του έχοντος την εμπειρία Τραπεζικού Οργανισμού).

– Δημιουργία ή ύπαρξη ξεχωριστής Μονάδας εντός του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος που θα παρακολουθεί με ξεχωριστούς λογαριασμούς την εν λόγω δράση.

– Ομάδα έργου -συγκεκριμένη ομάδα- με προσόντα και εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.

– Υπεύθυνος έργου, με επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του έργου

Οι προϋποθέσεις αυτές καλύπτουν την κατάλληλη στελέχωση των τραπεζών για τη σωστή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των εξαγωγέων για το πρόγραμμα.

Τέλος το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παραθέτει ένα παράδειγμα αξιοποίησης του προγράμματος:

Ένας εξαγωγέας εξάγει σε πελάτη του εξωτερικού με πίστωση. Για λόγους εξασφάλισης ασφαλίζει την απαίτησή του από τον πελάτη του στον ΟΑΕΠ. Ο Οργανισμός, αφού προβεί σε έλεγχο του επιχειρηματικού κινδύνου, καλύπτει ασφαλιστικά έως 80% την απαίτηση, έναντι προμήθειας. Ο εξαγωγέας έχοντας το ασφαλιστήριο του ΟΑΕΠ πηγαίνει σε συμβεβλημένη τράπεζα και λαμβάνει δάνειο ισόποσο προς την εγκεκριμένο από τον ΟΑΕΠ ποσό. Η τράπεζα χορηγεί το δάνειο με ευνοϊκό επιτόκιο που έχει προσυμφωνηθεί μεταξύ αυτής και του ΟΑΕΠ.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 22 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com