Επιδοτήσεις έως και 20 δισ. ευρώ μέσω των πόρων του νέου ΕΣΠΑ

Print Friendly, PDF & Email

Επιδοτήσεις έως και 20 δισ. ευρώ μέσω των πόρων του νέου ΕΣΠΑ.

Ειδήσεις – Τρίτη 2 Αυγούστου 2011

Επιδοτήσεις έως και 20 δισ. ευρώ μέσω των πόρων του νέου ΕΣΠΑ

ΤA 18-20 δισεκατομμύρια ευρώ ενδέχεται να φθάσουν τα κονδύλια του νέου ελληνικού ΕΣΠΑ, με δεδομένα τα μεγαλύτερα συγκριτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και τις αναμενόμενες δράσεις αλληλεγγύης στο πλαίσο της Ε.Ε.

Η πολωνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Eνωσης το τρέχον εξάμηνο με το άτυπο συμβούλιο γενικών υποθέσεων, που συνεδρίασε στην πόλη Σόποτ της Πολωνίας στις 28 και 29 Ιουλίου και στο οποίο την Ελλάδα εκπροσώπησε η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, άνοιξε το θέμα της διαπραγμάτευσης για την κατανομή του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ, που είναι ο επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Eνωσης (2014-2020), μια διαπραγμάτευση που θα κορυφωθεί επί κυπριακής προεδρίας της Ε.Ε., το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Το διαπραγματευτικό αποτέλεσμα της ελληνικής πλευράς θα καταγραφεί με τα νούμερα της «προίκας» του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαίσιου Αναφοράς (ΕΣΠΑ: 2014-2020) και παρόλο που είναι πολύ νωρίς να μιλήσει κανείς για το ύψος των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ, με βάση διάφορες θέσεις αρμοδίων δεν αποκλείεται οι επιδοτήσεις αυτές από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. και το Ταμείο Συνοχής να κυμανθούν μεταξύ 18 και 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό αρκετά ικανοποιητικό για τα σημερινά δεδομένα.

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάταξη των περιφερειών των κρατών – μελών της Ε.Ε. στις τρεις κατηγορίες που θα ισχύσουν στο νέο ΕΣΠΑ, με βάση το ΑΕΠ, έχει λάβει υπόψη στοιχεία της τριετίας, που μόλις «ακουμπάνε» τη χρονική περίοδο της κρίσης, δηλαδή 2006, 2007 και 2008. Με βάση τα στοιχεία αυτά, τα οποία ήταν αρκετά καλύτερα των σημερινών, μόνο τρεις ελληνικές περιφέρειες είναι επιλέξιμες για τον Στόχο 1, που απορροφά τον μεγάλο όγκο των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής. Ταυτόχρονα, οι περισσότερες από τις νεοενταγμένες στην Ευρωπαϊκή Eνωση χώρες παρουσιάζουν εισόδημα χαμηλότερο ή πολύ χαμηλότερο της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να διεκδικούν «τη μερίδα του λέοντος». Ωστόσο, απέναντι στις εξελίξεις αυτές η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει για τις περιφέρειές της κατηγοριοποίηση που ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα και, όπως δείχνουν τα πράγματα, προς την κατεύθυνση αυτή θα απαιτηθει πολλή δουλειά από τα επιμέρους υπουργεία, και ιδιαίτερα από τον υπουργό Σταύρο Λαμπρινίδη και την αναπληρώτρια υπουργό Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, αφού το Yπουργείο Εξωτερικών εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Eνωση.

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), ο επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Eνωσης που καλύπτει την περίοδο μετά το 2013, φθάνει τα 1.025 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένος κατά 3,2% έναντι του επταετούς προϋπολογισμού 2007-2013.

Το ποσό αυτό κατανέμεται στις κυριότερες πολιτικές της Ε.Ε. ως ακολούθως (σε δισεκατομμύρια ευρώ. Στην παρένθεση αναφέρεται η αύξηση έναντι του τρέχοντος ΠΔΠ):

1) Κοινή Αγροτική Πολιτική: 372 (36%), από το ποσό αυτό τα 281,8 είναι άμεσες ενισχύσεις.

2) Πολιτική Συνοχής: 376 (37%).

3) Ερευνα και καινοτομία: 80 (8%).

4) Εκπαίδευση και νεότητα: 15 (2%).

5) Μετανάστευση και Εσωτερική Ασφάλεια: 8 (1%).

6) Εξωτερική πολιτική: 70 (7%).

7) Διοίκηση: 63 (6%).

Οι ελληνικές περιφέρειες

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις της επιτροπής, οι επιλέξιμες για ενίσχυση περιφέρειες των κρατών – μελών της Ε.Ε. κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

Πρώτη κατηγορία: Στόχος 1, οι περιφέρειες με ΑΕΠ κάτω του 75% του ενωσιακού μέσου όρου, προς τις οποίες θα διοχετευθεί περίπου το 50% των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής. Oι ελληνικές περιφέρειες που προβλέπεται ότι θα είναι επιλέξιμες για τον στόχο αυτό είναι η Ανατολική Μακεδονία, η Hπειρος και η Δυτική Ελλάδα.

Δεύτερη κατηγορία: Η ενδιάμεση κατηγορία, οι προς μετάβαση περιφέρειες, με ΑΕΠ από 75%-90% του μέσου όρου της Ε.Ε. Στις περιφέρειες αυτές θα διοχετευθεί περίπου το 10% των κονδυλίων της Συνοχής. Eπιλέξιμες περιφέρειες για την κατηγορία αυτή είναι έξι: Β. Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά και Θεσσαλία.

Τρίτη κατηγορία: Οι περιφέρειες με ΑΕΠ άνω του 90% του μέσου όρου της Ε.Ε., προς τις οποίες θα διοχετευθεί το 17% των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής.

Οι ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για την κατηγορία αυτή είναι: Αττικής, Ν. Αιγαίου, Στ. Ελλάδας και Κρήτης.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 9 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com