Monthly Archives: August 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/09/2011) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/09/2011)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

              

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

1. Kαταβάλλεται η πέµπτη δόση (5/8) του φόρου εισοδήµατος και της προκαταβολής του φόρου από τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ηµεδαπές Α.Ε., Συνεταιρισµούς, ΕΠΕ, αλλοδαπές εταιρείες και οργανισµούς, δηµόσιες δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις) που έκλεισαν ισολογισµό στις 31.12.2010 (Άρθρο 110 § 1 α΄ Ν. 2238/94).

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου

2. Τα Νοµικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, αλλοδαπές επιχειρήσεις Συνεταιρισµοί, Δηµόσιες και Δηµοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον κλείνουν διαχείριση σε άλλη ηµεροµηνία, υποβάλλουν δήλωση µέχρι την 10η του πέµπτου µήνα από την λήξη της διαχειρίσεως. Ο φόρος καθώς και η προκαταβολή φόρου αποδίδονται σε οκτώ µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης (Άρθρο 107 § 2α Ν. 2238/94).

3. Νοµικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή διαλυόµενα:
– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος εισοδήµατος εφάπαξ για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.

Μέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης

– ­Όταν πα­ρα­τεί­νε­ται ­η εκ­κα­θά­ρι­ση πέ­ραν ­του ­έτους κα­τα­βάλ­λε­ται εφά­παξ ­ο φό­ρος ει­σο­δή­µα­τος ­και ­η προ­κα­τα­βο­λή φό­ρου ­για ­τα ει­σο­δή­µα­τα εκά­στου ­έτους ­µε υπο­βο­λή προ­σω­ρι­νής δή­λω­σης, επι­φυ­λασ­σο­µέ­νης ­της υπο­βο­λής ­της ορι­στι­κής δή­λω­σης ­µε ­τη λή­ξη ­της εκ­κα­θά­ρι­σης. (Άρ­θρο 107 § 2 ­γ’, ­δ ­και άρ­θρο 111 § 2 ­Ν. 2238/94).

Σε ένα µήνα από τη λήξη εκάστου έτους.

Τα διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα, για τα οποία δεν επιβάλλεται από τον νόµο εκκαθάριση, υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους (Άρθρο 107 παρ. 2δ΄ Ν. 2238/94).

Σε ένα µήνα
από τη διάλυση

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Καταβάλλεται η έκτη δόση (6/8) του φόρου εισοδήµατος και της προκαταβολής φόρων από τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δηλώνουν εισόδηµα από την εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, υποκείµενο σε φορολογία.


Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, (Ο.Ε. Ε.Ε.)
ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

 

1. Καταβάλλεται η έκτη δόση (6/8) του φόρου και της προκαταβολής του φόρου από τις Ο.Ε., Κοινωνίες αστικού δικαίου και κοινοπραξίες µε βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Άρθρο 64 § 3 Ν. 2238/94).


Μέχρι 30
Σεπτεµβρίου

2. Καταβάλλεται η έκτη δόση (6/8) του φόρου και της προκαταβολής του φόρου από επιχειρήσεις Ο.Ε. Ε.Ε., Κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου που τήρησαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έκλεισαν ισολογισµό το Νοέµβριο ή Δεκέµβριο του 2010. (Άρθρο 64 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου

3. Εταιρείες, κοινωνίες και κοινοπραξίες που διαλύονται, µετατρέπονται ή συγχωνεύονται:

– Οι εταιρίες, κοινωνίες και κοινοπραξίες µε βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και λήξη της διαχειριστικής περιόδου µέχρι 30.11 που µετατρέπονται, συγχωνεύονται ή διαλύονται, υποβάλλουν δήλωση αποτελεσµάτων.

Μέσα σε 3 µήνες από τη διάλυση, συγχώνευση ή µετατροπή

– Παρόµοια δήλωση υποβάλλουν οι εταιρίες και κοινοπραξίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Άρθρο 64 § 1 περ. γ΄ Ν. 2238/94).

Μέσα σε 3,5 µήνες από την ηµεροµηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου

Δ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ – ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ – ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 20% για εισοδήµατα από οµολογίες και χρεώγραφα ηµεδαπών προσώπων καθώς και από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, που η εξαργύρωση των τοκοµεριδίων ή η είσπραξη των µερισµάτων από τον δικαιούχο πραγµατοποιήθηκε µέσα στον µήνα Αύγουστο. (Άρθρα 24§1, 54 § 4, και 60§2 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

2. ΤΟΚΟΙ – ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

 

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τόκους δανείων που συνοµολογούνται µεταξύ ιδιωτών ή παρέχονται από εταιρία προς τα µέλη της ή προς τρίτους (εξαιρούνται οι τόκοι από εµπορικές συναλλαγές) που καταβλήθηκαν ή έγινε εγγραφή στα βιβλία του οφειλέτη τον µήνα Αύγουστο. (Άρθρα 25 & 2, 54 & 4 και 60 & 2 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

– Οµοίως αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τους τόκους που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση µε εξαίρεση τα αναφερόµενα στο τελευταίο εδάφιο άρθρ. 25 § 4 και στο άρθρο 48 § 4. (Άρθρο 24 § 1γ Ν. 2238/94).

3. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

 

α) Τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπολογίζουν τόκους εφάπαξ κατ’ έτος υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης για την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 10% (άρθρο 12 παρ. 1, 2 και 3 Ν. 2238/94) για τους τόκους που υπολογίστηκαν κατά το µήνα. Το ίδιο ισχύει και για τόκους από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται στην αλλοδαπή και για δεδουλευµένους τόκους κατά τον χρόνο µεταβίβασης του οµολόγου αλλοδαπής προέλευσης ή τοκοµεριδίου σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3842/23.04.2010, καθώς και για εισοδήµατα από κάθε µορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες ηµεδαπών τραπεζικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό. Τα ίδια αφορούν και την είσπραξη τόκων οµολογιακών δανείων από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αµοιβαία κεφάλαια υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν έχουν αποκτηθεί λιγότερο από 30 µέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων (άρθρα 39 παρ. 2 Ν. 3371/2005 και 33 παρ. 2 Ν. 3283/2004).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

β) Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos:
Οι Τράπεζες και τα µέλη του Χ.Α., όταν πιστώνουν τους δικαιούχους ή καταβάλλουν σ’ αυτούς εισοδήµατα από πράξεις repos (άρθρο 12 παρ. 1 και 2 Ν. 2238/94 και ΠΟΛ. 1011/2002) υποχρεούνται να διενεργούν ταυτόχρονα παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10%, για εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις που συνάπτονται από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και µετά. Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται στη
ΔΟΥ που υπάγονται οι Τράπεζες και τα µέλη του Χ.Α. εφάπαξ µε δήλωση, η οποία υποβάλλεται µέσα στο πρώτο 15νθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα και περιλαµβάνει τα εισοδήµατα που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν τον προηγούµενο µήνα (εν προκειµένω κατά το µήνα Αύγουστο), καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε.

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

Σηµείωση: Όσον αφορά εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις που έχουν συναφθεί µέχρι και την 31 η Δεκεµβρίου 2004, η ως άνω παρακράτηση διενεργείται µε συντελεστή 7%.

γ) Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυµάτων: Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου φόρου (10%) στους τόκους που προκύπτουν από έντοκους τίτλους που εκδίδονται από 03/01/98 και µετά στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισµό Χρηµατοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως, κατά τη λήξη και εξόφληση των τοκοµεριδίων ή τη λήξη των τίτλων (όταν πρόκειται για οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια) µέσα στο µήνα Αύγουστο από το διαχειριστή του δανείου ή από το νόµιµο εκπρόσωπο του ή από άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 12 παρ. 8 Ν. 2238/94). Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 2α και 2β ν. 3842/2010 για µεταβιβάσεις τίτλων που πραγµατοποιούνται µετά την παρέλευση ενός µηνός από τη δηµοσίευση του διενεργείται παρακράτηση φόρου για τους δεδουλευµένους τόκους µέχρι τη µεταβίβασή του

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

δ) Παράγωγα χρηµατοοικ/κά προϊόντα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος κατά τo µήνα Αύγουστο φόρου 15% στο εισόδηµα από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικ/κών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος είναι κάτοικος Ελλάδας, και δεν είναι επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ ή Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή Αµοιβαίο Κεφάλαιο του Ν. 1969/91 (άρθρο 24 παρ.1 και 54 παρ. 3Ν 2238/94).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

4. ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

– Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου 3% που παρακρατήθηκε από την αξία του κατασκευαζόµενου έργου ή του µισθώµατος ενοικίασης δηµοσίων, δηµοτικών ή λιµενικών προσόδων που καταβλήθηκε κατά το µήνα Αύγουστο. Στην παρακράτηση υπόχρεος είναι το Δηµόσιο καθώς και κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που κάνει την εκκαθάριση ή την καταβολή. (Άρθρα 55 §1 περ. β΄ και 60 § 3 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 §14 Ν. 2579/98).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΙΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΠΟ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ Κ.ΛΠ. ΟΙΚΟΥΣ

 

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης ο παρακρατηθείς φόρος 15% επί των αµοιβών ή προµηθειών των πρακτόρων, µεσιτών, αντιπροσώπων κλπ. που καταβλήθηκαν σ’ αυτούς κατά τον µήνα Αύγουστο από αλλοδαπούς οίκους ή από αλλοδαπά εργοστάσια. (Άρθρο 55 §1 περ. γ΄ και 60 § 3 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 §14 Ν. 2579/98).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.

 

– Υποβάλλεται δήλωση από τους ανωτέρω υπόχρεους και αποδίδεται ο φόρος εισοδήµατος που παρακρατήθηκε τον µήνα Αύγουστο στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που προµηθεύτηκαν από επιχειρήσεις.
Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της εντολής πληρωµής και υπολογίζεται µε συντελεστή 1% για τα υγρά καύσιµα και τα τσιγάρα, 4% για τα λοιπά αγαθά και 8% για παροχή υπηρεσιών. Εξαιρούνται από την παρακράτηση: α) αγαθά και υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν τα 150 Ευρώ και δεν απαιτείται σύµβαση, β) οι λαµβανόµενες υπηρεσίες ή προµήθειες ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεγραφήµατα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, γραµµατόσηµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, γ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου για τα ίδια έσοδα και δ) αγαθά και υπηρεσίες από τις ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ, ΕΛΒΟ, ΚΕΠΑ και ΑΝΕΜ (Άρθρα 55 § 1 περ. στ΄ και 60 § 3 ν. 2238/94 και άρθρο 4 § 19 Ν. 2873/2000).
Με το άρθρο 15 § 1 του ν. 2992/2002 οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και οι δηµόσιες επιχειρήσεις (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.) ή εκµεταλλεύσεις εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση να παρακρατούν φόρο εισοδήµατος για την αξία των πιο πάνω προϊόντων που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που τους παρέχουν άλλες επιχειρήσεις για λόγους εξοµοίωσης προς τις λοιπές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση. (ΠΟΛ. 1228/20.9.2002).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για την παραπάνω αποζηµίωση που καταβλήθηκε µέσα στο δίµηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2011, βάσει δικαστικής απόφασης ή συµφωνίας των διαδίκων που παραιτήθηκαν της σχετικής δίκης. (Άρθρο 55 § ιε΄ Ν. 2238/94 & ΠΟΛ. 1267/28.12.99).
8. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
– Υποβάλλεται στο αρµόδιο δηµόσιο ταµείο προσωρινή δήλωση απόδοσης του φόρου µισθωτών υπηρεσιών που παρακρατήθηκε το δίµηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2011. (Άρθρα 57 § 1, 59 § 1 Ν. 2238/94). Με την ΠΟΛ. 1033/18.2.2011 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για αποδοχές που καταβάλλονται από 1.7.2011 και µετα.
9. Ο ΦΟΡΟΣ 20% ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
– Ο φόρος αποδίδεται στο δηµόσιο ταµείο µε προσωρινή δήλωση που υποβάλλεται στον αρµόδιο έφορο και περιλαµβάνει τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου του διµήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2011. (Άρθρο 58 § 1 Ν. 2238/94).

Περιπτώσεις
7 έως και 12:
Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

10. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
– Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή οργανισµοί, συνεταιρισµοί κ.λπ. που κατέβαλαν αµοιβές σε τρίτους για προµήθειες, µεσιτείες κ.λπ., υποβάλλουν προσωρινή δήλωση και αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο 20% και τα τέλη χαρτοσήµου, εφόσον οι δικαιούχοι της αµοιβής δεν υποχρεούνται σε έκδοση θεωρηµένου αποδεικτικού στοιχείου του διµήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2011. (Άρθρα 55 § 1ε, 59 § 1 ν. 2238/94).
11. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
– Υποβάλλεται στο αρµόδιο δηµόσιο ταµείο προσωρινή δήλωση απόδοσης του ΦΜΥ που παρακρατήθηκε το µήνα Αύγουστο από υπόχρεους που απασχολούν ή καταβάλλουν συντάξεις σε περισσότερα από 50 πρόσωπα, ανεξάρτητα από το διάστηµα που διαρκεί µέσα στο έτος η απασχόληση. (Άρθρο 59 § 2 Ν. 2238/94).
Υπολογισµός µέσου όρου προσωπικού:Για τον υπολογισµό του µέσου όρου προσωπικού της χρήσης 2010 λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των ηµεροµισθίων του έτους δια του αριθµού των εργάσιµων ηµερών του έτους.
Π.χ. Ηµεροµίσθια χρήσης 2010: 15.700.
Εργάσιµες ηµέρες έτους: 300
Άρα 15.700 /300 =52 εργαζόµενος µέσος όρος.


1 έως 20/9
2 έως 21/9
3 έως 22/9
4 έως 23/9
5 έως 26/9
6 έως 27/9
7 έως 28/9
8 έως 29/9
9 έως 30/9
10, 20, 30
40, 50
έως 3/10
60, 70, 80, 90
και 00 έως 4/10

12. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος από δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τράπεζες και πιστωτικούς οργανισµούς επί του ποσού των καταβληθέντων επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων επί της παραγωγής φυσικών ή ζωικών προϊόντων κατά το δίµηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2011. (Άρθρα 56 και 58 § 1 και 8 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 § 18 του Ν. 2579/98).

13. ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΄Η ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται από την επιχείρηση φόρος 15% στο ακαθάριστο ποσό της νόµιµης αµοιβής (πλέον ΟΓΑ 15% στο ποσό του φόρου) του αρχιτέκτονα ή πολιτικού µηχανικού που αναλαµβάνει την σύνταξη της µελέτης ή την επίβλεψη ανέγερσης οικοδοµής. (Άρθρα 13 § 3, 4 Ν. 2238/94).


Πριν από την έκδοση της πολεοδοµικής
άδειας

14. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

 

– Υποβάλλεται δήλωση για τον παρακρατηθέντα φόρο 15% που αφορά αµοιβές δικηγόρου κατά το µήνα Αύγουστο για εργατικές υποθέσεις από το Δηµόσιο, ΝΠΔΔ, Δηµόσιες Επιχειρήσεις, Ο.Τ.Α και Ν.Π.Ι.Δ. (Άρθρο 51 § 5 δ΄ Ν. 2238/94). Για την παρακράτηση φόρου στις αµοιβές δικηγόρων βλέπε και ΠΟΛ. 1035/9.2.2001 και 1220/21.9.2001.

Μέχρι 12 Σεπτεµβρίου

ΙΙ. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

 

1. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Κ.ΛΠ.

 

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος 20% µε υποβολή σχετικής δήλωσης πάνω στην ωφέλεια ή το κέρδος που προέρχεται από την µεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης µε τα άϋλα στοιχεία αυτής ή υποκαταστήµατος, εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου, σε κοινοπραξία. (Άρθρο 13 § 1 περίπτ. α΄ Ν. 2238/94). [Με µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων ή µερίδων εξοµοιώνεται και η µη συµµετοχή εταίρων στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου].
Σηµείωση: Προκειµένου για µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία σε συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η πραγµατική αξία πώλησης αυτών φορολογείται µε συντελεστή 5% και 10% αντίστοιχα. (Άρθρο 5§2 Ν. 3842/2010, ισχύει από 23.4.2010).

Πριν από τη µεταβίβαση

2. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% µε υποβολή σχετικής δήλωσης επί της αξίας της ωφέλειας ή του κέρδους που προέρχεται από την µεταβίβαση ή εκχώρηση αυτοτελώς κάθε δικαιώµατος που είναι συναφές µε την άσκηση επιχείρησης ή επαγγέλµατος (όπως δικαιώµατος µίσθωσης, υποµίσθωσης, προνοµίου, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας κ.λπ., αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών ΔΧ, παραίτησης από µισθωτικά δικαιώµατα). Για κάθε ποσό που καταβάλλεται πέρα από τα µισθώµατα προς τον εκµισθωτή, σε περίπτωση µίσθωσης ακινήτου (αέρας), καταβάλλεται φόρος 20%. (Άρθρο 13 § 1 περίπτ. β΄ και γ΄ Ν. 2238/94 και άρθρο 9§2 Ν. 3091/2002).

Πριν από τη µεταβίβαση

3. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

 

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος 5% µε υποβολή σχετικής δήλωσης πάνω στην πραγµατική αξία πώλησης µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, που µεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. (Άρθρο 13 § 2 περ. α΄ Ν. 2238/94 και 3 § 4 Ν. 2753/99).
Σηµείωση: Προκειµένου για µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία σε συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η πραγµατική αξία πώλησης αυτών φορολογείται µε συντελεστή 5% επίσης. (Άρθρο 5§2 Ν. 3842/2010, ισχύει από 23.4.2010).

Πριν από τη µεταβίβαση

4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ν. 2112/20 ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 

– Αποζηµίωση Ν. 2112/20 λόγω απολύσεως µισθωτών: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των αποζηµιώσεων λόγω απολύσεως των µισθωτών που καταβλήθηκαν µέσα στο µήνα Αύγουστο. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.5 του Ν. 3842/23.04.2010, από τη δηµοσίευση του εν λόγω νόµου ο φόρος υπολογίζεται µε την εξής κλίµακα:
0 – 60.000 0%
60.001-100.000 10%,
100.001-150.000 20%,
150.001 και άνω 30%.
O φόρος παρακρατείται κατά την πληρωµή της αποζηµίωσης στον δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρµόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζηµίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύµβασης, η οποία συνδέει τον φορέα µε το δικαιούχο της αποζηµίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζηµίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύµφωνα µε την πιο πάνω κλίµακα (άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 2238/94).

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3842/23.04.2010 για ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και άλλους αµειβόµενους αθλητές, το εισόδηµα που αποκτούν, κατά περίπτωση, εξαιτίας της υπογραφής συµβολαίου µετεγγραφής ή της ανανέωσης συµβολαίου συνεργασίας µε ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρίες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία, κατανέµεται ισοµερώς για να φορολογηθεί σε όλα τα έτη, για τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο. Κατά την καταβολή και ανεξάρτητα της σχέσης που τους συνδέει παρακρατείται φόρος µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 στο σύνολο του ετήσιου καταβλητέου ποσού που ανάγεται σε όσα έτη διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο. Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου κατά το µήνα Αύγουστο σε ποδοσφαιριστές ή άλλους αµειβόµενους αθλητές από ποδοσφαιριστές ή ανώνυµες εταιρείες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του Ν. 2238/1994. ( Πολ. 1054/2010).

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου

6. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
(ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.)

 

– Καταβάλλεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 35% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τους εκπιπτόµενους από τα ακαθάριστα έσοδα των ΑΕ τόκους ιδρυτικών τίτλων και προνοµιούχων µετοχών που δεν προέρχονται από τα κέρδη τους, καθώς και για τις αµοιβές µελών ΔΣ Ανων. Εταιριών που βαρύνουν την ίδια την ΑΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20, άρθρο 24 § 2. Επίσης αποδίδεται ο φόρος 35% επί των παροχών σε χρήµα ή σε είδος που διενεργούνται από ηµεδαπή ΑΕ χωρίς νόµιµη ή συµβατική υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους ή προέδρους ή µέλη του ΔΣ ή διευθύνοντες και γενικά νοµίµους εκπροσώπους και επί των ποσών που λαµβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων κατά την εξαγορά τους, τα οποία καταβλήθηκαν ή µε τα οποία πιστώθηκαν οι λογαριασµοί των δικαιούχων κατά τον µήνα Αύγουστο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, όταν τα πιο πάνω εισοδήµατα προέρχονται από ΑΕ µε ανώνυµες µετοχές που δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Για εισοδήµατα που προέρχονται από ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ο φόρος είναι επίσης 35%. (Άρθρα 54 § 4 και 60 § 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 6 § 4 Ν. 2873/2000). [Το τέλος χαρτοσήµου 1,2% καταβάλλεται στο δηµόσιο εντός 5 ηµερών από την ηµέρα πίστωσης των µετόχων ή καταβολής των αµοιβών].

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

7. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ A.E.

 

Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 21% κατά το µήνα Αύγουστο 2011 από τους ενεργήσαντες στην Ελλάδα εξαργύρωση ή καταβολή µερισµάτων από αλλοδαπές Α.Ε. σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους Ελλάδας. (άρθρο 54 παρ. 3, ν. 2238/94 και άρθρο 14 παρ. 3 ν. 3943/2011).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Κ.ΛΠ.

 

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τα ποσά αποζηµιώσεων ή δικαιωµάτων για τη χρήση τηλεοπτικών ή κινηµατογραφικών ταινιών, µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκποµπές και για αναπαραγωγή βιντεοκασετών κ.λπ. που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν το µήνα Αύγουστο σε αλλοδαπές εταιρίες και οργανισµούς µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 6 Ν. 2238/94 και άρθρο 5§4 ν. 3842/2010).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

9. ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ – ΕΤΑΙΡΩΝ Ε.Π.Ε.

 

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται παρακρατηθείς φόρος για τους µισθούς που κατεβλήθησαν το δίµηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2011 στα µέλη του Δ.Σ. Ανωνύµων Εταιριών ή στους εταίρους Ε.Π.Ε. που είναι ασφαλισµένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο, εκτός ΙΚΑ. (Άρθρο 28 § 3 στ΄ Ν. 2238/94). Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 35%.
Ο παραπάνω συντελεστής παρακράτησης φόρου εφαρµόζεται στο ποσό που προκύπτει µετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται και των αναλογούντων τελών χαρτοσήµου 1,2%. Οι ως άνω µισθοί θεωρούνται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και µε την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου.
(Άρθρα 55 § 1α΄ και 59 §§ 1, 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 5 § 14 Ν. 2753/99).
[Όταν απασχολούνται περισσότερα από 50 πρόσωπα, τότε ο φόρος αποδίδεται µέσα στο πρώτο εικοσαήµερο του εποµένου από την παρακράτηση µήνα].

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:
1 έως 20/9
2 έως 21/9
3 έως 22/9
4 έως 23/9
5 έως 26/9
6 έως 27/9
7 έως 28/9
8 έως 29/9
9 έως 30/9
10, 20, 30
40, 50
έως 3/10
60, 70, 80, 90
και 00 έως 4/10

10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τα ποσά των λοιπών αποζηµιώσεων και δικαιωµάτων (για εκπαίδευση προσωπικού, εκµίσθωση µηχανηµάτων, οργάνωση επιχειρήσεων κ.λπ.) που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν σε αλλοδαπές εταιρίες ή οργανισµούς ή σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα κατά το µήνα Αύγουστο, µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 5 § 4 Ν. 3842/2010).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

 

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τις πιστωθείσες ή καταβληθείσες κατά τον µήνα Αύγουστο ακαθάριστες αµοιβές της αλλοδαπής εταιρίας για κατάρτιση µελετών, σχεδίων και διεξαγωγή ερευνών µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 7 του Ν. 2238/94 και άρθρο 5 § 5 Ν. 3842/2010).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

12. ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Υποβάλλεται δήλωση από την «ΑΕ Αποθετηρίων Τίτλων» και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 2‰ στις πωλήσεις µετοχών εισηγηµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µέσω αυτού και αφορούν το µήνα Αύγουστο (Άρθρο 9 § 2 Ν. 2579/98 και άρθρο 22 Ν. 2742/99).
Την ίδια υποχρέωση – υποβολής δήλωσης και απόδοσης φόρου 2‰ επί της αξίας πώλησης – έχουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα για τις πωλήσεις που πραγµατοποιούν κατά το µήνα Ιανουάριο µετοχών τους εισηγµένων σε αλλοδαπά Χρηµατιστήρια ή διεθνώς αναγνωρισµένους χρηµατιστηριακούς θεσµούς.

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

13. ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

 

– Υποβάλλεται δήλωση από τους ραδιοφωνικούς σταθµούς, τηλεοπτικούς σταθµούς και λοιπές επιχειρήσεις που διενεργούν διαγωνισµούς και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τα χρηµατικά ποσά που καταβλήθηκαν το µήνα Αύγουστο άνω των 1.500 ευρώ. (Άρθρο 13 § 13 και 60 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

14. ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος 20% που παρακρατήθηκε το µήνα Αύγουστο στα χρηµατικά ποσά που χορηγούνται σε αθλητές εθνικών οµάδων από το Δηµόσιο ως επιβράβευση. (Άρθρα 13 § 12 και 60 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

15. ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

–Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10% στα εισοδήµατα µηνός Αυγούστου από τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων (χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια ή ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους) και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται µε έντοκα γραµµάτια ή οµολογίες. (Άρθρο 12 § 8 Ν. 2238/94). Με το άρθρο 3 § 2 του Ν. 3091/2002 η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται µόνο για τα φυσικά πρόσωπα και τις προσωπικές εταιρείες.

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

16. ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 15% ή 20% κατά περίπτωση, από τον καταβάλλοντα τόκους σε Αµοιβαία Κεφάλαια. (Άρθρο 48 § 2 Ν. 1969/91).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

17. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ Ν. 1892/90

 

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος για τα κεφαλαιοποιούµενα αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών νόµων µε υποβολή σχετικής δήλωσης. Εξαιρούνται τα αποθεµατικά του άρθρ. 18 Α.Ν. 942/49, του άρθρου 10 § 4 του Α.Ν. 148/67, καθώς και αυτών που ρητά προβλέπεται η απαλλαγή τους µε την απόφαση Ε. 2665/88, το άρθρο 22 Ν. 1828/89 και το άρθρο 11 Ν. 1882/90. Τα κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά φορολογούνται µε συντελεστή 5% για τις ΑΕ που έχουν µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και 10% για τις Α.Ε. που δεν έχουν µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, καθώς και για τις Ε.Π.Ε. Ο φόρος καταβάλλεται σε (4) ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης. (Άρθρο 101 § 1 και 7 Ν. 1892/90 και άρθρο 23 § 2 Ν. 2214/94).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

18. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Α.Ε., ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

 

– Υποβάλλεται δήλωση του άρθρου 107 Ν. 2238/94 για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αφορολόγητα αποθεµατικά των πιο πάνω νοµικών προσώπων, εφ’ όσον η σχετική απόφαση ελήφθη από την επιχείρηση τον µήνα Αύγουστο. Ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται σε (3) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη µε την υποβολή της δήλωσης, οι δε επόµενες δύο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο επόµενων, από την υποβολή της δήλωσης, µηνών, µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρµογή: α) σε αφορολόγητα αποθεµατικά για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 1473/84 καθώς και του άρθρου 101 Ν. 1892/90 και β) όταν αφορούν αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατίσει οι Ε.Π.Ε. µέχρι 30.6.1992 µε εξαίρεση τα σχηµατισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόµων. (Άρθρο 23 § 2 του Ν. 2214/94 και άρθρο 106 § 4 Ν. 2238/94).

Μέσα σ’ ένα µήνα από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ της αύξησης κεφαλαίου

19. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται το τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας για τους λογ/σµούς που εκδόθηκαν κατά το µήνα Αύγουστο. (Άρθρο 12 Ν. 2579/1998).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

– Προσωπικές εταιρίες, ΕΠΕ, ατοµικές επιχειρήσεις, κοινοπραξίας και κοινωνίες αστικού δικαίου, των οποίων η διαχειριστική χρήση έληξε στις 30.6.2011 έχουν υποχρέωση να κλείσουν τα βιβλία τους (σύνταξη Ισολογισµού, εκτύπωση τελευταίου ισοζυγίου Ισολογισµού 30.6.2011) µέσα σε τρεις µήνες από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
Υποβολή καταστάσεων-Πιστοποίηση υποκειµένων
1. Οι υπόχρεοι σε υποβολή των καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ., 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται από 1/1/2005 και εφεξής, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες καταστάσεις αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω Διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) http://www.gsis.gr/ (ή µέσω των ΚΕΠ εφόσον πρόκειται για καταστάσεις µέχρι 10 καταχωρήσεις) ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν και ανεξάρτητα από τον τρόπο ενηµέρωσης τους (µηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

2. Στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, εµπίπτουν οι υπόχρεοι των ενταγµένων και των µη ενταγµένων Δ.Ο.Υ. στο σύστηµα TAXIS. Οι παραπάνω µετά από αίτηση – εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) πιστοποιούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και λαµβάνουν όνοµα και κωδικό χρήστη. Η υποβολή της σχετικής αίτησης θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. http://www.gsis.gr/ για την υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων είναι εφικτή µε τη χρήση των κωδικών αυτών.
3. Εξαιρετικά και για διευκόλυνση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που αφορούν τις συναλλαγές του ηµερολογιακού έτους 2010, λόγω του περιορισµένου χρόνου µεταξύ της ψήφισης του σχετικού νόµου και εφαρµογής των συγκεκριµένων διατάξεων, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής τους και ορίζεται ως ακολούθως: ( ΠΟΛ. 1097/2.5.2011).
Μέχρι την 20η Σεπτεµβρίου 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
Μέχρι την 23η Σεπτεµβρίου 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.
Μέχρι την 27η Σεπτεµβρίου 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.
Μέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας οι παραπάνω προθεσµίες των παραγράφων 1, 2 και 3 µετακυλίονται ανάλογα.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Α) Υποβολή καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν το ηµερολογιακό έτος 2010 ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων των υπόχρεων και του τρόπου τήρησής τους µε χρήση:
– χειρόγραφων εντύπων (µόνο µέσω των ΚΕΠ και µε συνολικές εγγραφές που δεν ξεπερνούν τις δέκα (10) καταχωρίσεις).
– µαγνητικών µέσων αποθήκευσης δεδοµένων (δισκέτες) µόνο στις περιπτώσεις που οι καταστάσεις υποβάλλονται από επιτηδευµατίες που έχουν διακόψει τη δραστηριότητα τους και µέσω των ΚΕΠ χωρίς να υφίσταται περιορισµός εγγραφών
– διαδικτύου (INTERNET).
(Α.Υ.O. 1079229/18.8.2005, πολ. 1114, Α.Υ.O.1062608/3.7.2003, πολ. 1090 Υπ.O.O. 1048730/22.5.2006, πολ. 1081 και άρθρο 19 § 26 Ν. 3842/2010). Οι καταστάσεις αυτές αφορούν συναλλαγές από: Αγορές αγαθών, Λήψη υπηρεσιών, Χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, Καταβολή ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωµάτων.
Εξαιρετικά, δεν συµπεριλαµβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ (Άρθρο 20 § 1 ΚΒΣ και άρθρο 19 § 26 Ν. 3842/2010).
Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις αναγράφεται η καθαρή αξία των τιµολογίων, δηλαδή, οι συναλλαγές προ του ΦΠΑ και εµπεριέχονται σε αυτές οι λοιπές φορολογία και µη επιβαρύνσεις, π.χ., δηµοτικός φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης, αγγελιόσηµο κ.λπ. (Υπ. Οικ. 1136402/94 πολ. 1286) και ο συνολικός αριθµός των στοιχείων που εξέδωσε ή έλαβε αντίστοιχα ο υπόχρεος, δηλαδή, χρεωστικά συν πιστωτικά. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται για τις συναλλαγές του
προηγουµένου ηµερολογιακού και όχι διαχειριστικού έτους. Υποχρέωση για υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων έχουν και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες (δικηγόροι (πολ. 1220/2001), συµβολαιογράφοι ( πολ. 1137/2007) όπως και οι επιτηδευµατίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ (εκµεταλλευτές ξενοδοχείων, εκπαιδευτηρίων, κλινικών, χώρων σταθµεύσεως αυτοκινήτων, ψυκτικών χώρων κ.λπ.) για τα έσοδα τους, για τα οποία εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευµατία (Ερµην. Εγκ. ΚΒΣ 3/1992 § 20.4).
Δεν συµπεριλαµβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προµηθευτών:
Το ηλεκτρικό ρεύµα (ΔΕΗ), νερό (ΕΥΔΑΠ) και λοιποί δηµοσίου χαρακτήρα φορείς, 0ΤΕ, Ταχυδροµικά τέλη ΕΛΤΑ, φορτωτικές ΟΣΕ, αποδείξεις ΚΤΕΛ, συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά – επαγγελµατικές οργανώσεις, κοινόχρηστες δαπάνες, ενοίκια ακινήτων, πάρκινγκ επαγγελµατικών αυτοκινήτων, διόδια, έξοδα κίνησης προσωπικού και εισιτήρια µεταφορικών µέσων. Eπίσης, δεν θα υποβάλλονται στοιχεία για τα τιµολόγια αγοράς αγαθών από µη υποχρέους σε έκδοση στοιχείων (π.χ., δηµόσιοι υπάλληλοι) καθώς και τα τιµολόγια που εκδόθηκαν προς πρόσωπα που αρνήθηκαν να εκδώσουν τιµολόγιο ή εξέδωσαν τιµολόγιο µε ανακριβές περιεχόµενο (Άρθρο 20 §§ 1 και 3 ΚΒΣ, Υπ. Οικ. 1076242/94 πολ. 1163).
Eπίσης για τους τόκους και προµήθειες που καταβάλλονται σε τράπεζες ή λαµβάνουν από αυτές καθώς και για µισθούς και ηµεροµίσθια που χορηγούν (Άρθρο 20 § 6 περίπτ. β ΚΒΣ).
Οι επιτηδευµατίες για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας καθώς και για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας.
Οι τράπεζες δεν υποχρεούνται σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων για τόκους και προµήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή λαµβάνουν από άλλες τράπεζες και για τόκους και προµήθειες που χορηγούν σε άλλους επιτηδευµατίες. Αντίθετα υποχρεώνονται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις προµήθειες που λαµβάνουν από επιτηδευµατίες ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους-χρήστες πιστωτικών καρτών (Άρθρο 20 § 6 ΚΒΣ, Ερµην. Εγκ. Υπ. Οικον. 3/1992 §§ 20.0-20.12 και Υπ. Οικ. 1138458/93 πολ. 1346].
Β) Υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης βιβλίου µεριδολογίου γιατρών µαζί µε ένα αντίτυπο της µερίδας κάθε γιατρού (Άρθρο 20 § 1β ΚΒΣ).
Γ) Υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης µερίδων βιβλίου αποθήκευσης µαζί µε ένα αντίτυπο της µερίδας κάθε αποθέτη (Άρθρο 20 § 1γ ΚΒΣ).
Δ) Υποβολή καταστάσεων από τους υπόχρεους σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου για τους αντισυµβαλλόµενους επιτηδευµατίες (Άρθρο 20 § 1δ ΚΒΣ).
Ε) Αγρότες παραγωγοί, µη υπαχθέντες στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ: Υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις µόνο για τα τιµολόγια πώλησης των προϊόντων τους που εκδίδουν οι ίδιοι µετά από έγκριση της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. (Άρθρο 20 §§ 5 και 1 ΚΒΣ).
ΣΤ) Οι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας που τηρούνται µηχανογραφικά: Υποχρεούνται αντί των ανωτέρω χειρογράφων καταστάσεων, να υποβάλλουν τα ηλεκτροµαγνητικά µέσα αποθήκευσης των δεδοµέ­νων, στα οποία περιέχονται όλα τα δεδοµένα που απαιτούνται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις. (Άρθρο 20 § 3)

Ζ) Υποβολή τριπλότυπης συγκεντρωτικής κατάστασης διαγραφέντων επισφαλών πελατών µε πλήρη στοιχεία για τον καθένα (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, επάγγελµα, διεύθυνση, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ.) καθώς και το διαγραφέν ποσό (Άρθρο 31 § 1θ Ν. 2238/1994 και Εγκ. Υπ.Ο.Ο. 1012212/7.2.2005, πολ. 1016). (Υπ. Οικ. 1079229/18.8.2005, πολ. 1114, και Υπ.Ο.Ο 1048730/22.5.2006,πολ. 1081).

3. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

– Υποβολή ισοζυγίων όλων των λογαριασµών του ΓΛΣ από τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. µε διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12. Υποβάλλονται οι λογαριασµοί όλων των βαθµίδων των οµάδων 2 (πλην µερίδων αποθήκης) 6, 7, 8, και ο λογαριασµός 54. Ειδικά οι τράπεζες στις οµάδες 2 και 7 υποβάλλουν ισοζύγια Α/θµων, Β/θµίων και Γ/θµιων λογαριασµών. Στις οµάδες 1, 3, 4, 5 (εκτός του 54) και 10 υποβάλλονται ισοζύγια Α/θµίων, Β/θµίων λογαριασµών

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου

IV. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

– Καταβάλλεται το χαρτόσηµο: α) Των δανείων µεταξύ των εµπόρων ή εµπορικών επιχειρήσεων ή τρίτων, β) Των καταθέσεων ή αναλήψεων χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους από ή προς επιχειρήσεις που καταχωρήθηκαν στα βιβλία των εταιριών µέσα στο µήνα Ιούνιο. [Το χαρτόσηµο υπολογίζεται ως εξής: (α) για δάνεια µεταξύ εµπόρων τα τέλη χαρτοσήµου ανέρχονται σε 2%, (β) για δάνεια µεταξύ εµπόρων και εµπορικών εταιριών και τρίτων σε 3%, (γ) για δάνεια µεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρίτων σε 2% χαρτοσήµου καταβάλλονται προσαυξηµένα κατά 20% υπέρ ΟΓΑ) και (δ) για καταθέσεις ή αναλήψεις χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους προς εταιρίες σε 1%]. Όταν συνάπτεται γραπτή σύµβαση δανείου, το χαρτόσηµο αποδίδεται εντός 5 ηµερών.

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. ΠΟΛΥΩΡΟΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

 

– Υποχρεούνται σε υποβολή αντιγράφου της οικοδοµικής άδειας που εκδόθηκε, όσοι ανεγείρουν πολυώροφες οικοδοµές. (Άρθρο 18 του Ν. 820/78).

Πριν από έναρξη εργασιών

2. ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

 

– Θα πρέπει να καταθέτουν αντίγραφο του συµφωνητικού και να γνωστοποιούν τα στοιχεία του εργολάβου, όσοι αναθέτουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων αξίας πάνω από 6.000 ευρώ (Άρθρο 19 Ν. 820/78, άρθρο 3 § 1 Ν. 4045/60, 16 § 2 Ν. 1828/89, Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 2 § 5 Ν. 2954/2001).

Πριν αρχίσουν οι εργασίες

3. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

 

– Οι εκµισθωτές που εκµισθώνουν ακίνητα, θα πρέπει να προσκοµίζουν τα ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης στην αρµόδια ΔΟΥ για θεώρηση. (Άρθρο 16 § 2 Ν. 1828/89 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 22 § 1 Ν. 2238/94).

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη σύνταξή τους

4. ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

– Υποβάλλονται στο Πολεοδοµικό γραφείο πληροφοριακά στοιχεία για το έργο που θα εκτελεσθεί. (Άρθρο 37 § 2 του Ν. 2859/2000 και Απόφαση Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1181/88).

Με την υπο-
βολή της αίτη-σης για τη χο-
ρήγηση της άδειας

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Κ.ΛΠ.

Υποβολή στη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου αντιγράφου της απόφασης ή του συµβιβασµού µεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 9 του Ν. 3842/23.04.2010, το οποίο ισχύει από την δηµοσίευση του εν λόγω νόµου, αποζηµιώσεις καθώς και πάσης φύσεως αµοιβές, που οφείλονται από επιχειρήσεις ή επιτηδευµατίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συµβιβασµό, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών, που υπάγονται στη φορολογία εισοδήµατος του οφειλέτη, εάν µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιείται η καταβολή ή η πίστωση αυτών, δεν υποβληθεί στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου και θεωρηθεί από αυτή, η απόφαση ή το έγγραφο, βάσει του οποίου καταβάλλεται ή πιστώνεται η αποζηµίωση ή η αµοιβή στον δικαιούχο.

6. ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.

 

– Υποβάλλεται αίτηση στην αρµόδια ΔΟΥ, που υπάγεται το κέντρο ή το ξενοδοχείο, στην οποία αναφέρεται ο σκοπός της εκδήλωσης ή η επιβάρυνση κατ’ άτοµο και ο αριθµός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν. Στην αίτηση επισυνάπτεται και το συµφωνητικό µε το κέντρο ή το ξενοδοχείο. Επίσης, στην εν λόγω ΔΟΥ υποβάλλεται φωτοτυπία του τιµολογίου του κέντρου ή του ξενοδοχείου που εκδόθηκε για την πραγµατοποιηθείσα εκδήλωση. Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, επιβάλλεται πρόστιµο στον υπόχρεο από 117 έως 1170 ευρώ (Άρθρο 4 § 1 Ν. 2523/97).

Μέσα σε 5
ηµέρες από την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης

7. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Κ.ΛΠ.

 

– Για κάθε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ή έργου µεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυµβαλλοµένου, για την άσκηση του επαγγέλµατός του, καταρτίζεται συµφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον αντισυµβαλλόµενο του τραγουδιστή µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη σύνταξή του, στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του. Το συµφωνητικό αυτό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρηµένο σε αυτόν που τα προσκόµισε και το άλλο διαβιβάζεται στον προϊστάµενο της αρµόδιας για τη φορολογία του τραγουδιστή, δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία ή τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ανακριβή, επιβάλλεται µε πράξη του προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας στον υπόχρεο πρόστιµο, για κάθε παράβαση. Επίσης, αν δεν κατατεθεί το παραπάνω συµφωνητικό στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, η αµοιβή που καταβλήθηκε στον τραγουδιστή δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του αντισυµβαλλοµένου. (Άρθρο 82 § 8 Ν. 2238/94).

Μέσα σε 10
ηµέρες από την κατάρτιση

8. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ

 

Με την Υπουργική Απόφαση Αριθµ. 1065606/7222/ΔΕ – Β/18-7-2000 από 1-7-2000 ισχύει νέος τρόπος υποβολής των συµφωνητικών:
α) Τα συµφωνητικά που καταρτίζονται µεταξύ επιτηδευµατιών ή τρίτων καταχωρούνται σε κατάσταση, η οποία υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευµατία για θεώρηση στην αρµόδια ΔΟΥ, µέχρι την 20ή ηµέρα των µηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συµπεριλαµβάνονται τα συµφωνητικά που κατάρτισαν το αµέσως προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο.
β) Στην παραπάνω κατάσταση αναγράφονται τα στοιχεία κάθε συµφωνητικού (αριθµός – ηµεροµηνία – ονοµατεπώνυµο – επάγγελµα – διεύθυνση – ΑΦΜ κάθε συµβαλλόµενου στο συµφωνητικό – αντικείµενο συµφωνητικού – ποσό – διάρκεια συµφωνητικού – λοιπές παρατηρήσεις).
γ) Η κατάσταση, µε τα αναγραφόµενα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β’, υποβάλλεται µόνο από κάθε συµβαλλόµενο επιτηδευµατία στην αρµόδια για τη φορολογία του εισοδήµατος του ΔΟΥ προς θεώρηση. Για τον τόπο και χρόνο φύλαξης των συµφωνητικών και καταστάσεων της προηγούµενης παραγράφου, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του π.δ. 186/92 περί ΚΒΣ.
Εξαιρούνται οι χρηµατιστηριακές επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής στην αρµόδια ΔΟΥ των συµφωνητικών που καταρτίζουν µε τους πελάτες τους, και αφορούν πράξεις σχετιζόµενες µε µετοχές που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.
– Με την εγκ. Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1270/16.11.2000 δίνονται µεταξύ άλλων και οι εξής διευκρινίσεις:
«Συµφωνητικά, µε τα οποία επέρχονται τροποποιήσεις, συµπληρώσεις µεταβολές, ακυρώσεις, λύσεις, παύσεις, κ.τ.λ., επί των αρχικών συµφωνητικών, συµπεριλαµβάνονται στην υποβαλλόµενη αντίστοιχη τριµηνιαία κατάσταση και στην στήλη «Λοιπές παρατηρήσεις» γίνεται, από τον υπόχρεο επιτηδευµατία, σχετική µνεία του αρχικού συµφωνητικού και της τριµηνιαίας κατάστασης στην οποία καταχωρήθηκε τούτο και η οποία (κατάσταση) υποβλήθηκε στην ΔΟΥ».

Μέχρι 20 Σεπτεµβρίου

VI. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ Κ.ΛΠ. ΦΟΡΟΙ
1. ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΣΙΜΩΝ (ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΜΗ) ΥΔΑΤΩΝ

 

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο το δικαίωµα υδροληψίας µηνός Αυγούστου και αποστέλλεται το γραµµάτιο είσπραξης στο δικαιούχο Δήµο ή Κοινότητα. (Άρθρο 12 ΒΔ 24-9-58 και άρθρο 2 Ν. 1080/80).

Μέχρι 12 Σεπτεµβρίου

2. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ CAMPINGS, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ.

 

– Καταβάλλεται, µε υποβολή δήλωσης, στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Αυγούστου. (Άρθρο 6 § 4 του Ν. 1080/80 και άρθρο 17 του Ν. 2093/1992).

Στην προθεσµία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α., αν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., άλλως µέχρι 12 Σεπτεµβρίου

3. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.

 

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Αυγούστου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ..
Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήµων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακίνητων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους µορφής και ονοµασίας καταστηµάτων στα οποία πωλούνται – είτε για κατανάλωση µέσα στο κατάστηµα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά και γλυκίσµατα εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα επί των ζυθοπωλείων και µπαρ ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονοµασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήµατα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν µέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωµένα τµήµατα των super market στα οποία πωλούνται έτοιµα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήµατα µε ποτό και θέαµα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ. καθώς και χορευτικά κέντρα µε µουσική, το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.
[Το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136Α΄), όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%. Εξαιρούνται από την ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο. Άρθρο 23 § 2 ν. 3756/31.3.2009]

Στην προθεσµία
που αποδίδεται ο Φ.Π.Α.

4. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MOTELS, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, BUNGALOWS κ.λπ.).

 

– Καταβάλλεται, µε υποβολή δήλωσης το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Αυγούστου. (Άρθρο 6 § 6 του Ν.1080/80, άρθρο 17 του Ν.2093/1992 και άρθρο 17 § 6 Ν.2130/93).

Μέσα στην προθεσµία που αποδίδεται από τον υπόχρεο Φ.Π.Α.

5. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 

Με τον νόµο 2880/2001 επαναδιατυπώθηκε το περιεχόµενο των διατάξεων της Δ΄ κατηγορίας της παραγρ. 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. (ΦΕΚ 171Α).
Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις:
α. Για διαφηµίσεις που γίνονται µε ηµερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη µε διαφηµιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή µε άλλο παρόµοιο τρόπο, καθώς και για διαφηµίσεις που γίνονται από τον αέρα µε οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήµισης.
Τα ένθετα διαφηµιστικά φυλλάδια, που διανέµονται µαζί µε τις εφηµερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήµισης.

Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος

β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστηµάτων, που γίνεται είτε µε την τοποθέτησή τους σε ειδικά σηµεία εντός του καταστήµατος, είτε µε έντυπα δώρα, επιγραφές κάθε είδους, είτε µε άλλο παρόµοιο τρόπο, θεωρείται διαφήµιση και υπόκειται σε τέλος διαφήµισης, βάσει των εκδιδοµένων από τα καταστήµατα τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται µε συντελεστή 2% επί της διαφηµιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.
Προβολή προϊόντων, που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήµισης, συνιστούν οι εξής ενέργειες:
– η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,
– η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,
– η διανοµή δοκιµαστικών προϊόντων,
– εκδηλώσεις – εκπλήξεις (“Happenings”) στους χώρους του καταστήµατος.
– Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να καθορίζονται και άλλες ενέργειες που συνιστούν διαφήµιση κατά τα ανωτέρω οριζόµενα.
γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφηµιζόµενο, µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Η καταβολή πραγµατοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) και αποδεικνύεται µε την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου).
δ. Ως δαπάνη διαφήµισης για τις διαφηµίσεις της παρούσας κατηγορίας λογίζεται το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφηµιζόµενο για τη διενέργεια της διαφήµισης, βάσει του εκδιδόµενου, για κάθε περίπτωση, φορολογικού στοιχείου.
Όταν τα οφειλόµενα τέλη καταβάλλονται εκπρόθεσµα, οι σχετικές δαπάνες διαφήµισης δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

VII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
[ΠΟΛ. 1240/21.10.2002, ΠΟΛ. 1242/24.10.2002, ΠΟΛ. 1019/2003 και ΠΟΛ. 1063/2004]

Α) Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ για το φόρο του µηνός Αυγούστου 2011.
[Η ίδια ηµέρα θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωµές των οφειλόµενων ποσών µέσω Τραπεζών].
Με την ΠΟΛ. 1240/21.10.2002 ορίζεται ότι η υποβολή των αρχικών εµπρόθεσµων περιοδικών δηλώσεων µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet παρατείνεται µέχρι την 26η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά.

Μέχρι 26
Σεπτεµβρίου, [µέσω Internet υποχρεωτικά]

Β) Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ εφόσον είναι εγκεκριµένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων υποβάλλουν την αρχική εµπρόθεσµη περιοδική δήλωση του µηνός Αυγούστου ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. ( ΠΟΛ. 1019/2003)

Μέχρι 26
Σεπτεµβρίου

Γ) Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις µε πιστωτικό ή µηδενικό υπόλοιπο του µηνός Αυγούστου ηλεκτρονικά µέσω του ειδικού δικτύου Taxisnet ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ. ( ΠΟΛ. 1060/2006).

Μέχρι 30
Σεπτεµβρίου

Δ) Οµοίως οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις µε πιστωτικό ή µηδενικό υπόλοιπο µηνός Αυγούστου.
• Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για πράξεις που διενεργούν από την 1η Ιανουαρίου 2002, υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., µε τη χρήση αποκλειστικά και µόνο ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας (Internet) µέσω του ειδικού συστήµατος Taxisnet.
Σε ειδικές και µόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας υποβολής των παραπάνω δηλώσεων µέσω του συστήµατος Taxisnet ή πληρωµής αυτών µέσω των πιστωτικών ιδρυµάτων και του διατραπεζικού συστήµατος ΔΙΑΣ, δύνανται οι υποκείµενοι να υποβάλουν αυτές στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. (ΠΟΛ. 1257/14.11.2001). Επίσης στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. υποβάλλονται οι εκπρόθεσµες και οι τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου

2. ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α
Η “Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου”, υποβάλλεται ως “Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.” από τον υποκείµενο στο φόρο όταν:
(i) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.
(ii) ενεργεί πράξεις της περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.
(iii) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7, του Κώδικα ΦΠΑ. Σηµειώνεται ότι, για κάθε µεταβίβαση ορίζοντα ή κάθετα ιδιοκτησίας υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Τροποποιητική “Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.” µπορεί να υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση τα ελεγκτικής διαδικασίας που προβλέπεται µε τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1054/2006 και ΠΟΛ.1071/2006, π.χ. λόγω διόρθωσης στοιχείων των συµβαλλόµενων, περιγραφής του ακινήτου, κ.λπ.
Η δήλωση αυτή, υποβάλλεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α., και σε κάθε περίπτωση πριν την “παράδοση” του ακινήτου, (περ. γ, παρ. 4 άρθρου 36, Ν.2859/2000, ΠΟΛ.1054/2006, ΠΟΛ.1071/2006 και ΠΟΛ.1053/2006).

3. ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. (ΠΟΛ. 1019/4.2.2003)
Οι υποκείµενοι στον φόρο που πραγµατοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα µη υποκείµενα στον φόρο νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.2859/2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά η προαιρετικά, στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση µόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται µε µία ενιαία έκτακτη περιοδική δήλωση µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί τον µήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν.2859/2000.
Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν εκκαθαριστική δήλωση. Αντίθετα, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση Ιntrastat, εφόσον έχουν υπερβεί το κατώφλι εξοµοίωσης και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, µε τις προϋποθέσεις και µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις.

Έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για µία αιτία ή ενιαία για περισσότερες αιτίες µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί τον µήνα:
i. κατά τον οποίο έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασµού του προµηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο µέχρι την έγκριση του απαιτούµενου συναλλάγµατος από τη µεσολαβούσα τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εµβάσµατος ή την καταβολή της οφειλής ή
ii. έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Υποκείµενοι στον φόρο µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών τους οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης δήλωσης σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών, όταν ο υπόχρεος στον φόρο που είναι εγκατεστηµένος σε τρίτη χώρα, δεν όρισε ως όφειλε φορολογικό αντιπρόσωπo υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση.
β) Υποκείµενοι στον φόρο, των οποίων η επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, στην περίπτωση πώλησης παγίου αποδίδουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή αυτή µε έκτακτη περιοδική δήλωση.
γ) Τα λοιπά πρόσωπα (π.χ. ιδιώτες οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι στον φόρο (Ν.2859/2000, άρθρο 35) και οι εκµεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητων (ΤΑΞΙ), όταν βάσει συµφωνίας αναλαµβάνουν τη µεταφορά προσώπων για την οποία εκδίδουν τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδίδουν τον ΦΠΑ µε έκτακτη περιοδική δήλωση µε το Έντυπο 050-ΦΠΑ, Φ2 TAXIS.
δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δηµιουργηθεί υποχρέωση απόδοσης του φόρου και δεν ορίζεται άλλος χρόνος για την υποβολή της έκτακτης περιοδικής δήλωσης (απόφαση 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ. 1019/4.2.2003 του Υπουργείου Οικονοµικών).

4. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

– Οι υποκείµενοι στο φόρο που πραγµατοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα µη υποκείµενα στο φόρο νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 N. 2859/2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση µόνο για τις φορολογικές περιόδους, κατά τις οποίες πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει, καταβάλλεται µε έκτακτη περιοδική δήλωση στις δεκαπέντε (15) του επόµενου µήνα που ακολουθεί το µήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν. 2859/2000.
Τα παραπάνω πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Αντίθετα, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, µε τις προϋποθέσεις και µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις µας. (Άρθρο 3 § 1, ΠΟΛ. 1308/ 19.12.2000).

Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
– Σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών του υπόχρεου, η φορολογική περίοδος θεωρείται ότι λήγει την ηµεροµηνία της οριστικής παύσης εργασιών, η δε περιοδική δήλωση υποβάλλεται µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ, που τηρούσε ο υπόχρεος. Στην περίπτωση αυτή, δεν έχουν εφαρµογή οι πιο πάνω προθεσµίες, που είναι ανάλογες µε τον ΑΦΜ. (Άρθρο 36 § 1 γ΄ Ν. 2859/2000).

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Υποβολή ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για υποκείµενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ηµεροµηνία από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων µετά την 1/1/2010 ( ΠΟΛ. 1141/2009).
Ι. Μέχρι την 20ή ηµέρα του τρίτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ΙΙ. Μέχρι την 20ή ηµέρα του πέµπτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

7. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

 

– Υποβάλλεται δήλωση µε την αξία των αποθεµάτων κατά συντελεστή ΦΠΑ και καταβάλλεται ο φόρος. (Άρθρο 39 §§ 10 και 11 του Ν.2859/2000).

Μέσα σε 2 µήνες από τη µετάταξη

8. ΕΝΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

 

– Υποβάλλεται δήλωση νέων αγροτών για ένταξη στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ. (Άρθρο 41 § 13 του Ν. 2859/2000).

Μέσα σε 20 ηµέρες
από την έναρξη των αγροτικών
εργασιών

9. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
– Υποβάλλεται δήλωση έναρξης εργασιών της ατοµικής ή εταιρικής δραστηριότητος. Σαν έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος που πραγµατοποιείται η πρώτη συναλλαγή. Για τα νοµικά πρόσωπα, σαν χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόµιµης σύστασης αυτών και δεν θεωρείται εκπρόθεσµη η πιο πάνω δήλωση, αν υποβληθεί σε τριάντα ηµέρες από τη σύσταση του Ν.Π. (Άρθρο 36 § 1α Ν.2859/2000). Από 1.1.2002 καταργούνται τα τέλη χαρτοσήµου που επιβάλλονται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών (ΠΟΛ. 1281/7.12.2001)

10. ΑΥΤΟΨΙΑ
– Με την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή µεταβολής εργασιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της επαγγελµατικής εγκατάστασης, εκδίδεται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. εντολή ελέγχου για την διαπίστωση της ύπαρξης ή µη της δηλούµενης επαγγελµατικής εγκατάστασης. (Άρθρο 7, ΠΟΛ. 1169/9-6-98, ΠΟΛ. 1220/4.9.2002. και ΠΟΛ. 1051/2004).

11. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

 

– Για οποιαδήποτε µεταβολή όπως: αλλαγή της επωνυµίας, του αντικειµένου εργασιών, του τόπου επαγγελµατικής εγκατάστασης (υποκαταστήµατος – γραφείου – αποθήκης), αλλαγής µελών ή εταίρων, ίδρυσης ή κατάργησης υποκαταστήµατος – γραφείου – αποθήκης, καθώς και κάθε άλλη αλλαγή που δεν συνεπάγεται την οριστική παύση εργασιών, υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση µεταβολής εργασιών στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.
Η δήλωση µεταβολής υποβάλλεται από την ηµεροµηνία µεταβολής και πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, µε εξαίρεση την µίσθωση ακινήτου για επαγγελµατική στέγη. (Άρθρο 5, ΠΟΛ. 1169/9-6-98, άρθρο 36 § 1 Ν. 2859/2000 και άρθρο 11 § 1 Ν. 3052/2002). [Για τις δηλώσεις µεταβολών είτε ηλεκτρονικά είτε µέσω fax ή ταχυδροµικά βλ. ΠΟΛ. 1042/4.3.2002].

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη µεταβολή

12. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

– Από 1.1.93 οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να δηλώνουν έναρξη ή παύση πραγµατοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών καθώς και παραδόσεων αγαθών προς άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. µε την υποβολή της σχετικής δήλωσης µεταβολών. (Άρθρο 29 § 5 του Ν.1642/86 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1131481/7043/0014/23.12.92).

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη µεταβολή

13. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

– Υποβάλλεται δήλωση για την οριστική παύση των εργασιών των φυσικών ή νοµικών προσώπων. Χρόνος εξαφάνισης για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. θεωρείται εκείνος της δηµοσίευσης της πράξης λύσης στο Πρωτοδικείο, για τις ΕΠΕ η δηµοσίευση περίληψης πράξης λύσης στο ειδικό ΦΕΚ και για τις ΑΕ η καταχώρηση πράξης λύσης στο οικείο βιβλίο Α.Ε. της Νοµαρχίας. (Άρθρο 36 § 1β΄ Ν. 2859/2000 και ΠΟΛ.1032/4.2.99).
– Για τα φυσικά πρόσωπα που η αιτία παύσης των εργασιών είναι ο θάνατος, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από τους κληρονόµους µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας αποποίησης που ορίζεται από το άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόµους µέσα στην παραπάνω προθεσµία και πάντοτε πριν από την ενεργό ανάµιξή τους στην επιχείρηση που κληρονοµείται.
– Με την δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8, Ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέµατα της επιχείρησης πάγια ή εµπορεύµατα (Άρθρο 6 Πολ. 1169/9.6.98 και Πολ. 1068/19.3.2001).

Μέσα σε 10 ηµέρες από το χρόνο οριστικής παύσης των εργασιών προκειµένου για φυσικά πρόσωπα και µέσα σε 30 ηµέρες για τα νοµικά πρόσωπα

14. ΑΔΡΑΝΕΙΑ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
– Περιοδική δήλωση δεν υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, για χρονική περίοδο πέραν του έτους, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική δήλωση µεταβολών µετάταξης και έχουν ακυρωθεί τα στοιχεία του ΚΒΣ (Άρθρο 11§37 Ν.2386/96).

 

15. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 

α) Υποβολή δήλωσης INTRASTAT για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν τον µήνα Αύγουστο 2011 ταυτόχρονα µε την υποβολή της προσωρινής δήλωσης.
Υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής έχουν µόνο οι πραγµατοποιούντες ενδοκοινοτικές συναλλαγές µεγαλύτερες από ένα όριο «κατώφλι εξοµοίωσης», για το έτος 2011 έχει καθοριστεί στο ύψος των 130.000 EURO προκειµένου για τις αφίξεις και 90.000 EURO προκειµένου για τις αποστολές (Άρθρο 36 § 5 περίπτ. γ Ν. 2859/2000).

Μαζί µε την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α

β) Ειδικά για τους τηρούντες Α΄ ή Β΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ η δήλωση INTRASTAT αποδεσµεύεται από τον χρόνο υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και θα υποβάλλεται κάθε µήνα:
• Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. και όσον αφορά τους δύο πρώτους µήνες του ηµερολογιακού τρίµηνου αναφοράς (κατά τους οποίους δεν υποβάλλονται αντίστοιχες δηλώσεις Φ.Π.Α), οι δηλώσεις INTRASTAT θα συνεχίσουν να υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ µηνιαία.
• Οι προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT για το διάστηµα των δύο πρώτων µηνών του τριµήνου αναφοράς, θα ακολουθούν τις ηµεροµηνίες του τρίτου µήνα (του εν λόγω ηµερολογιακού τριµήνου αναφοράς), που καθορίζονται στις προαναφερόµενες Α.Υ.Ο, για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, σε έντυπη µορφή στη Δ.Ο.Υ.
• Οι προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT για τον τρίτο µήνα του τρίµηνου αναφοράς, θα ακολουθούν τις ηµεροµηνίες που καθορίζονται στις προαναφερόµενες Α.Υ.Ο, για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
• Εξυπακούεται ότι, και µόνο για τον τρίτο µήνα της τρίµηνης περιόδου αναφοράς, στην περίπτωση που η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α υποβληθεί µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, η δήλωση INTRASTAT θα υποβάλλεται στις Δ.Ο.Υ εµπρόθεσµα, εντός των προθεσµιών που ισχύουν για την ηλεκτρονική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., βάσει των προαναφεροµένων Α.Υ.Ο.

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:
1, 2 έως 20/9
3, 4 έως 21/9
5, 6 έως 22/9
7, 8 έως 23/9
9, 0 έως 26/9

γ) Υποχρεωτική υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ηλεκτρονικά µέσω TAXISnet για τις αποκτήσεις αγαθών, παραδόσεις αγαθών, παρεχόµενων υπηρεσιών και λήψεων υπηρεσιών του µηνός Αυγούστου από τους τηρούντες Α’, Β’ και Γ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ (Άρθρα 11,12,14 παρ. 2 περ. α’, 15 παρ. 2,19 παρ. 3, 28 παρ. α’ και γ’, 29, 36 παρ. 5 περ. α’, β’ και δ’, 5α’, 5β΄ 6 περ. ε’, 9 περ. γ’ και 11 Ν. 2859/2000 και ΑΥΟ πολ. 1127/25.9.2009).
Εξαιρούνται:
– οι υποκείµενοι στο φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.,
– οι υποκείµενοι στο φόρο που πραγµατοποιούν µόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωµα έκπτωσης,
– το Ελληνικό Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι δήµοι, οι κοινότητες, οι συνεταιρισµοί και γενικά τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
– οι υποκείµενοι που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλλει ανάλογη δήλωση µεταβολών στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., κατά το χρόνο υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα,
– οι επιχειρήσεις που µετασχηµατίζονται, µετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται,

Μέχρι 26 Σεπτεµβρίου
[µέσω Internet υποχρεωτικά]

– οι υποκείµενοι που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας ηµερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ηµεροµηνία επανέναρξης µέχρι το τέλος της οικείας ηµερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξει που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών και·για την ίδια ηµερολογιακή περίοδο και
– η Τράπεζα της Ελλάδος
που υποβάλλουν τους αρχικούς εµπρόθεσµους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη µορφή σε (2) αντίγραφα.
Eπίσης οι φορολογητέες αξίες των πράξεων που περιλαµβάνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες αναγράφονται σε «ευρώ». Στην περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης πράξεων για τις οποίες τα στοιχεία της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόµισµα άλλου κράτους-µέλους το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, η αξία θα µετατρέπεται σε «ευρώ» λαµβάνοντας υπόψη την ισοτιµία του νοµίσµατος του κράτους-µέλους προς το «ευρώ», όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Τέλος η υποβολή των διορθωτικών ή εκπρόθεσµων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγµατοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και µόνο σε έντυπη µορφή στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.

16. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.
– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ όταν το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδοµής δεν καλύπτεται µε δικαιολογητικά. Ο φόρος καταβάλλεται µέσα σε δύο µήνες από την έγκριση παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος. (Άρθρα 53 Ν. 2065/92,35 Ν. 2238/94, Α.Υ.0.1277/94 και ΠΟΛ. 1327/95).

17. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΩ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
– Γίνεται γνωστοποίηση στην αρµόδια ΔΟΥ του πωλητή ή του παρέχοντα τις υπηρεσίες τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες πριν από την πραγµατοποίησή τους για τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα χορηγηθούν λόγω τζίρου. (Άρθρο 11 §1 Ν.2386/96).

18. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

 

– Αποδίδεται από τον δανειοδοτούµενο η εισφορά 0,6% επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγµα από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, που ελήφθησαν µέσα στο µήνα Αύγουστο (ΑΥΟ 1095776/1997, άρθρο 18 Ν.2703/99 και ΠΟΛ. 1261/19.9.97).


Μέχρι 30
Σεπτεµβρίου

ΙΧ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ

 

– Κάθε ηµερολογιακό δίµηνο και µέχρι την 20ή ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το δίµηνο καταβάλλεται από το διαφηµιζόµενο ή, εφόσον µεσολαβεί διαφηµιστής κατ’ εντολή του διαφηµιζόµενου, από το διαφηµιστή, ο µεν ειδικός φόρος υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου σε τράπεζες συµβεβληµένες µε αυτό, το δε αγγελιόσηµο σε τράπεζες συµβεβληµένες µε το ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ, κατά περίπτωση. Για την καταβολή των ποσών αυτών εκδίδονται δύο (2) παραστατικά της Τράπεζας, ένα (1) για τον ειδικό φόρο κι ένα (1) για το αγγελιόσηµο. Από την τράπεζα χορηγούνται σε κάθε υπόχρεο δύο (2) αντίγραφα του κάθε παραστατικού από τα οποία το ένα (1) επισυνάπτεται στο σχετικό τιµολόγιο που λαµβάνει ο υπόχρεος για τη συγκεκριµένη διαφήµιση και το άλλο αποστέλλεται στον εκδότη του τιµολογίου και το οποίο πάντως πρέπει να έχει περιέλθει σ’ αυτόν το αργότερο µέχρι την 25η ηµέρα του µήνα της καταβολής, για την ενηµέρωση του ηµερολογίου δια φηµίσεων και την επισύναψή του στο σχετικό τιµολόγιο. Στις περιπτώσεις αµφισβήτησης ως προς την απαλλαγή των υπόχρεων από την καταβολή των παραπάνω επιβαρύνσεων προσκοµίζεται βεβαίωση που εκδίδεται από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. ή το ΤΣΠΕΑΘ κατά περίπτωση. (Απόφαση Υπ. Οίκον. 1086567/40/ΠΟΛ.1217/29.7.96 και άρθρο 12 Ν. 2328/1995).

Μέχρι 20
Σεπτεµβρίου

Χ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος για το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν κατά τον µήνα Αύγουστο από τις επιχειρήσεις εκµεταλλευσης κινηµατογράφων (Άρθρο 38 Ν. 3220/2004, Πολ. 1019/27.2.2004).


Μέχρι 30
Σεπτεµβρίου

ΧΙ. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
Υποβάλλεται δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήµου 1,2% εντός δύο µηνών από την έγκριση του ισολογισµού της Α.Ε. από την γενική συνέλευση των µετοχών.

XΙΙ. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο φόρος 10% από τους τηλεοπτικούς σταθµούς και άλλους φορείς για τα τηλεοπτικά δικαιώµατα των αθλητικών σωµατείων, των Τµηµάτων Αµειβοµένων Αθλητών, των Αθλητικών Α.Ε. και Αθλητικών Οργανισµών µηνός Αυγούστου ( ΠΟΛ. 1008/23.1.2006).

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου

ΧΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Κ.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος κύκλου εργασιών που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα Β΄ τριµήνου 2011. Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 20% στα ασφάλιστρα πυρός, 4% για ασφάλιστρα ζωής και 10% για ασφάλιστρα λοιπών κλάδων.

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου

ΧΙV. ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ
Η εισφορά που επιβάλλεται στα εισιτήρια δηµοσίων θεαµάτων, αποδίδεται µε µηνιαίες δηλώσεις από τους εκµεταλλευτές θεαµάτων, οι οποίες υποβάλλονται στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος τους ΔΟΥ µέχρι το τέλος κάθε µήνα και στις οποίες περιλαµβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η δήλωση περιλαµβάνει το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν από 1.8.2011 από τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης των δηµοσίων θεαµάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, µε εξαίρεση τα εισιτήρια για τα οποία η εισφορά έχει αποδοθεί κατά τη θεώρηση τους από τις ΔΟΥ [άρθρο 12 του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ143/Α /7.8.2009) και ΑΥΟΟ 1085742/819/Τ.&Ε. Φ./ΠΟΛ. 1116/8.9.2009 (ΦΕΚ 2017/Β΄/17.9.2009).

XV . EI ΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (άρθρο 17, ν. 3833/2010)

 

1. Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας µηνός Αυγούστου.
2. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο εντός της οποίας προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο εκάστοτε ηµερολογιακός µήνας. Η απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας ενεργείται µέχρι την 26η του εποµένου µηνός από τη λήξη της φορολογικής περιόδου.
3. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στην αρµόδια αυτών Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο µετά την καταβολή του ειδικού φόρου πολυτελείας.

Μέχρι 26 Σεπτεµβρίου

4. Τα ποσά του ειδικού φόρου πολυτελείας που οφείλονται και αναλογούν στην αξία επιβολής του φόρου, καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασµό στα βιβλία των υπόχρεων επιχειρήσεων.
5. Η δήλωση υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο λογιστή φοροτεχνικό, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285). (Σχετ. ΠΟΛ. 1107/25.6.10, 1117/27.7.10, 1119/3.8.10)

Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραµµάτων ωρών εργασίας στην επιθεώρηση εργασίας

 

Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταθέτουν µια φορά το χρόνο, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών και συγκεκριµένα από 15 Σεπτεµβρίου έως 15 Νοεµβρίου (διάστηµα κατά το οποίο έχει συνοµολογηθεί το σύνολο σχεδόν των Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. και το ποσό των αποδοχών έχει οριστικοποιηθεί), πίνακα προσωπικού, εις διπλούν.

Μέχρι 15 Νοεµβρίου

Η ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
Με ανακοινώσεις και αποφάσεις τον Υπ. Οικ/κών έχουν δοθεί παρατάσεις σε ορισµένες δηλωτικές υποχρεώσεις των επιτηδευµατιών, των ελεύθερων επαγγελµατιών και των εταιρειών
Πιο συγκεκριµένα:
– Η υπηρεσία για την ηλεκτρονική (για τα φυσικά πρόσωπα και για τα νοµικά πρόσωπα) υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) θα ενεργοποιηθεί την 1.9.2011 και η προθεσµία υποβολής µέσω διαδικτύου λήγει στις 30.9.2011.
(Ανακοίνωση της 14.6.2011 του Υπουργείου Οικονοµικών)
– Η υπηρεσία για την ηλεκτρονική (υποχρεωτικά) υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιµολογίων πελατών – προµηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων, για τις συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν το ηµερολογιακό έτος 2010, ενεργοποιήθηκε την 1.7.2011 µε ηµεροµηνία λήξης τις 30.9.2011 ως εξής:
– Μέχρι τις 20,9 2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1,2,3.
– Μέχρι τις 23.9.2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4,5,6.
– Μέχρι τις 27.9.2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7,8,9.
– Μέχρι τις 30.9.2011 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.
– (Ανακοινώσεις της 3.5.2011 και της 14.6.2011 του Υπουργείου Οικονοµικών και ΑΥΟ ΠΟΛ. 1097/2.5.2011 – ΦΕΚ1009/B΄26.5.2011)’
– Η υπηρεσία για την ηλεκτρονική (υποχρεωτικά) υποβολή καταστάσεων από λογιστές -φοροτεχνικούς (Καταστάσεων Φορολογικής Αναµόρφωσης, αυτοκινήτων εταιρείας, κινητής τηλεφωνίας και αποδοθέντων και οφειλόµενων φόρων εισοδήµατος και έµµεσων φόρων) ενεργοποιήθηκε την 1.7.2011, ενώ η προθεσµία υποβολής ορίζεται έως τις 30.9.2011. (Ανακοίνωση της 27.6.2011 τον Υπουργείου Οικονοµικών)
– Η υπηρεσία για την ηλεκτρονική (υποχρεωτικά) υποβολή οριστικών δηλώσεων παρακρατούµενων φόρων από εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες θα ενεργοποιηθεί τον Σεπτέµβριο και ορίζεται καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής η 30.9.2011. (ΑΥΟ ΠΟΛ. 1052/24.3.2011/ – ΦΕΚ 566/Β΄/11.4.2011)

 

Please follow and like us:

Αρ.Πρωτ. 2/61256/0022/29.08.2011 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων μισθολογικού αντικειμένου.

Αρ.Πρωτ. 2/61256/0022/29.08.2011
Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων μισθολογικού αντικειμένου.

         

__________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                         Αθήνα, 29/8/2011

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ              Αρ.Πρωτ. 2/61256/0022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου                       ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37

101 65 – Αθήνα

Τηλέφωνο :

Α΄ ΤΜΗΜΑ 210 3338218,

210 3338401-404,

210 3338478,-422

Β΄ ΤΜΗΜΑ 210 3338391-392

210 3338477,-227

210 3338418-419

Γ΄ ΤΜΗΜΑ 210 3338350-351

210 3338237

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων μισθολογικού αντικειμένου.

Με την αρ.2044209/4881/0022/6.7.1994 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών «Τρόπος πληρωμής δαπανών του Κράτους από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων», ορίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι ειδικά για την εκτέλεση αμετάκλητων αναγνωριστικών αποφάσεων είναι αναγκαία η έγκριση της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων που επήλθαν έκτοτε στη σχετική νομοθεσία με τις διατάξεις του ν.3068/2002 (ΦΕΚ 274Α) σε συνδυασμό με τις όμοιες των ν.3659/2008 (ΦΕΚ 77Α), ν.3772/2009 (ΦΕΚ 112Α) και ν.3900/2010 (ΦΕΚ 213Α), διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω έγκριση δεν απαιτείται πλέον από την Υπηρεσία μας και ως εκ τούτου δεν θα διαβιβάζονται εφεξής στην 22η Διεύθυνση Μισθολογίου οι αναγνωριστικές δικαστικές αποφάσεις, παρά θα ακολουθείται η διαδικασία πληρωμής όπως και στις λοιπές δικαστικές αποφάσεις, με τη μεσολάβηση των αρμοδίων νομικών υπηρεσιών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τονίζεται ότι η υποχρέωση άσκησης των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων για την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου, όπως σας έχουμε γνωρίσει με την αριθμ. 2/54630/0022/2.10.2006 εγκύκλιό μας, εξακολουθεί να ισχύει, στο πλαίσιο βέβαια της υφιστάμενης νομοθεσίας, ήτοι κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 53 του ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση Νόμων για το ΣτΕ» (ΦΕΚ 8Α) με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3772/2009 (ΦΕΚ 112Α) και του άρθρου 12 παρ. 1 του ν.3900/2010 (ΦΕΚ 213Α) αναφορικά με το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης, όπως και των άρθρων 92 και 285 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας με τις όμοιες των άρθρων 10 και 37, του ν.3659/2008 (ΦΕΚ 77Α) αναφορικά με τις προσβαλλόμενες με έφεση δικαστικές αποφάσεις και την παύση ισχύος της αναστολής εκτέλεσης των τελεσίδικων, αντίστοιχα.

. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Please follow and like us:

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ1500/οικ. 19817/274/19.08.2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 το

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ1500/οικ. 19817/274/19.08.2011
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του αρ. 48 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας : 101 10

Τηλέφωνα: 210 3368136,

210 3368134

Αθήνα 19 / 8 / 20 11

 

A. Π. Φ1500/ οικ. 19817/274

 

Προς:

1. Όλους τους Οργανισμούς Κύριας Ασφάλισης

2. Υπουργείο Οικονομικών

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Δ/νση 47η

Κάνιγκος 29, 101 10 Αθήνα

3. Ν.Α.Τ.

Διεύθυνση Πρόνοιας Ναυτικών

Εθνικής Αντίστασης 1

185 31 Πειραιάς

 

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του αρ. 48 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

 

 

Σχετικά με τον υπολογισμό επιβάρυνσης των συμμετεχόντων Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης στη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση, μετά την περικοπή των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 170 δημοσιεύθηκε ο ν. 3996/2011΄΄ Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης ΄΄, με τον οποίο ρυθμίζονται εκτός των άλλων και θέματα που αφορούν τη διαδοχική ασφάλιση. Για την εφαρμογή των διατάξεων της Διαδοχικής Ασφάλισης σας παρέχουμε τις κάτωθι οδηγίες:

Συμμετοχή των οργανισμών κύριας ασφάλισης στη δαπάνη συνταξιοδότησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης, όπως ισχύουν.

Με την παρ. 9 του άρθρου 48, Ρυθμίσεις Ασφάλισης ασθένειας, ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού επιβάρυνσης των συμμετεχόντων Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης στη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση, μετά την περικοπή των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Με την παρ, 9 του προαναφερθέντος άρθρου ορίζεται ότι στο συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται από τον απονέμοντα Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, όπως ισχύουν, προστίθενται και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α΄/6-5-2010), χωρίς υποχρέωση των συμμετεχόντων οργανισμών κύριας ασφάλισης στη δαπάνη της συνταξιοδότησης, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3845/ 6-5- 2010.

Τούτο διότι, με την ψήφιση των παρ. 10-15 του άρθρου 3 του ν. 3845/2010/6-5-2010 καθιερώθηκαν ενιαία ποσά επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, για όλους τους συνταξιούχους, ενώ μερίδα αυτών δεν τα δικαιούνται.

Τα ανωτέρω επιδόματα δεν συνδέονται πλέον με το ύψος των συντάξεων, αλλά ορίζονται ενιαία για όλους τους συνταξιούχους και όλους τους Κύριους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο και αναπροσαρμόζονται κατά ενιαίο ποσοστό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προστίθενται στο συνολικό ποσό σύνταξης που καταβάλλεται από τον απονέμοντα οργανισμό και βαρύνουν αυτόν.

Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 3996/2011 ότι κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1 και 2 παρ. 1 του ν. 3232/12-2-2004 οριζόμενο αναλογούν ποσό σύνταξης του συμμετέχοντα πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ετησίως καταβαλλομένων συντάξεων δηλ. επί 12 συντάξεις και στη συνέχεια επί ένα αναλογιστικό συντελεστή.

Στο συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τον απονέμοντα, προστίθενται και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας χωρίς υποχρέωση των συμμετεχόντων οργανισμών για τα επιδόματα στη δαπάνη συνταξιοδότησης.

Οι σελίδες 17, 18 και 19 περί συμμετοχής των οργανισμών στη δαπάνη της συνταξιοδότησης της Α.Π. Φ1500/οικ.7620/212/23-3-2004 εγκυκλίου μας τροποποιούνται αντίστοιχα.

Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Please follow and like us:

Εκδηλώνεται επενδυτικό ενδιαφέρον για Ελλάδα.

Εκδηλώνεται επενδυτικό ενδιαφέρον για Ελλάδα.

Ειδήσεις – Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

Εκδηλώνεται επενδυτικό ενδιαφέρον για Ελλάδα

META το γερμανικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό ήλιο και ευρύτερες συνεργασίες και μετά τον τραπεζικό γάμο Alpha- Eurobank, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις τόσο στον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και σε δραστηριότητες που αφορούν άλλους τομείς, στο πλαίσιο των δράσεων της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΞΠΡΕΣ οι Ιάπωνες ενδιαφέρονται για τοποθέτηση κεφαλαίων στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς, όπως είναι αυτός της ενέργειας και για συνεργασίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Πρώτη εκδήλωση του ενδιαφέροντος αυτού αποτελεί η άφιξη στην Αθήνα ολιγομελούς αποστολής Ιαπώνων της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας, για διερευνητικές επαφές με Eλληνες αρμοδίους.

Επίσης από 7 έως 10 Νοεμβρίου ελληνική αποστολή με εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού τομέα θα συνοδεύσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια στην επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Ελβετία, σε Βέρνη και Γενεύη.

Στη διάρκεια της επίσκεψης αυτής το Υπουργείο Εξωτερικών οργανώνει επιχειρηματικό φόρουμ για τις δυνατότητες συνεργασίας των δύο χωρών στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από την προσφορά-παρουσίαση ελληνικών κρασιών, τα οποία οι Eλληνες παραγωγοί θέλουν να τοποθετήσουν στην ελβετική αγορά.

Εξάλλου, από 6 έως 8 Οκτωβρίου αναμένεται στην Ελλάδα μεγάλη επιχειρηματική αποστολή από την Ουκρανία, της οποίας θα ηγείται ο πρόεδρος της χώρας Βίκτορ Γιανουκόβιτς, με σκοπό τη δυναμική προώθηση της συνεργασίας με την Ελλάδα, στην ναυτιλία, στον ναυπηγοκατασκευαστικό τομέα, στις επενδύσεις και σε άλλους τομείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ουκρανοί εκφράζουν επίσης ενδιαφέρον για συνεργασίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα και για συνεργασίες σε θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορικές διασυνδέσεις.

Στη διάρκεια της επίσκεψης θα οργανωθεί ελληνοουκρανικό επιχειρηματικό φόρουμ στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Μόλις δύο στους δέκα θα πληρώσουν έξτρα φόρο στην 9η παρτίδα εκκαθαριστικών.

Μόλις δύο στους δέκα θα πληρώσουν έξτρα φόρο στην 9η παρτίδα εκκαθαριστικών.

Ειδήσεις – Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

Μόλις δύο στους δέκα θα πληρώσουν έξτρα φόρο στην 9η παρτίδα εκκαθαριστικών

EΠIΣTPOΦH φόρου δικαιούνται τρεις στους δέκα φορολογούμενους οι οποίοι θα λάβουν εντός των ημερών το εκκαθαριστικό τους σημείωμα ενώ μόλις δύο στους δέκα θα πληρώσουν έξτρα φόρο.

Η αποστολή της ένατης παρτίδας 316.685 εκκαθαριστικών σημειωμάτων έρχεται για μια ακόμη φορά να επιβεβαιώσει αυξημένες επιστροφές φόρου, εξαιτίας της εφαρμογής του μέτρου των αποδείξεων. Σε σύνολο 4.043.300 δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί μέχρι σήμερα, 1.529.408 είναι πιστωτικές (37,83%) και 1.703.112 (42,12%) είναι μηδενικές.

Με λίγα λόγια οκτώ στους δέκα φορολογούμενους είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρο είτε έχουν επιστροφές φόρου, οι οποίες αθροιστικά φτάνουν τα 1,312 δισ. ευρώ.

Επιπλέον φόρος προκύπτει μόνο για 810.780 φορολογούμενους ή δύο στους δέκα, που καλούνται να πληρώσουν 2,253 δισ. ευρώ. Eτσι, η καθαρή θέση του Δημοσίου από τη μέχρι τώρα εκκαθάριση των δηλώσεων είναι μόλις 941 εκατ. ευρώ.

Στην ένατη παρτίδα, από τα 316.685 εκκαθαριστικά τα 70.443 (ποσοστό 22,24%) είναι χρεωστικά με τον επιπλέον φόρο στα 123,985 εκατ. ευρώ, τα 105.595 (ποσοστό 33,34%) είναι μηδενικά με τις επιστροφές στα 69,356 εκατ. ευρώ και 140.647 εκκαθαριστικά είναι μηδενικά.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Στα ΕΛΤΑ στις 12 Σεπτεμβρίου και 20 του μήνα από 6 τράπεζες η έκδοση του εργόσημου.

Στα ΕΛΤΑ στις 12 Σεπτεμβρίου και 20 του μήνα από 6 τράπεζες η έκδοση του εργόσημου.

Ειδήσεις – Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

Στα ΕΛΤΑ στις 12 Σεπτεμβρίου και 20 του μήνα από 6 τράπεζες η έκδοση του εργόσημου

(Ανακοίνωση Υπ. Εργασίας)

ΣTAΔIAKA από τις 12 Σεπτεμβρίου ξεκινά η έκδοση του εργόσημου από τα ΕΛΤΑ και θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την έκδοσή του από τις τράπεζες Εθνική, Αγροτική, Εμπορική, Πειραιώς, Alpha Bank και EFG Eurobank, μετά από αίτημά τους για παράταση της ημερομηνίας έκδοσης του εργόσημου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναγκαία προσαρμογή του μηχανογραφικού τους συστήματος.

Σύμφωνα με την ηγεσία του Yπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την εφαρμογή του εργόσημου επιχειρείται για πρώτη φορά να δοθεί ουσιαστική και μελετημένη λύση σε ένα χρονίζον πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος, τις απώλειες ασφαλιστικών εισφορών από την αδήλωτη εργασία των περιστασιακά απασχολούμενων στην κατοικία του εργοδότη, τις αγροτικές εργασίες και τους περιστασιακά εργαζόμενους στον χώρο της εστίασης, του θεάματος και του ακροάματος.

Το εργόσημο αποτελεί ειδικό έντυπο, εν είδει επιταγής, με μοναδικό αριθμό, που εκδίδεται από τον εργοδότη με τη χρήση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ του καθώς και την καταβολή ποσού σε συνεργαζόμενους φορείς (ΕΛΤΑ και τράπεζες) και αποδίδεται στον εργαζόμενο αντί χρηματικού ποσού για την αμοιβή των υπηρεσιών του. Κατά την εξαργύρωση του εργόσημου, ο εργαζόμενος, μόνο με τον ΑΜΚΑ του, εισπράττει το αναγραφόμενο ποσό αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 20% ή 10% και αποδίδονται στον κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα που είναι το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή ο ΟΓΑ αντίστοιχα. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας και την επαλήθευση των στοιχείων τηρείται «Αρχείο Εργόσημου» στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., βάσει του οποίου οι ασφαλιστικοί φορείς θα είναι σε θέση να υπολογίσουν μεταξύ άλλων τα ασφαλιστικά δικαιώματα που θεμελιώνει ο εργαζόμενος και το μέγεθος των οικονομικών ελαφρύνσεων που προβλέπονται για τον εργοδότη ως κίνητρο για τη χρήση του εργόσημου. Συγκεκριμένα, οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζόμενου.

Μέσω του εργόσημου οι ασφαλισμένοι έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σε συνταξιοδοτικό και υγειονομικό επίπεδο αλλά και σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, ενώ στην ίδια περίπτωση οι εργοδότες απαλλάσσονται από κάθε ποινική και αστική κύρωση.

Για τη διευκόλυνση των πολιτών έχει προβλεφθεί η δυνατότητα έκδοσης του εργόσημου με πολλαπλούς τρόπους, σε τραπεζικά υποκαταστήματα, αυτόματα μηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, ώστε η χρήση του να διαδοθεί άμεσα, χωρίς προβλήματα, στους ασφαλισμένους όλων των μορφωτικών στρωμάτων και όλων των γεωγραφικών σημείων της χώρας.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Ρυθμίζονται εκκρεμότητες στο καταστατικό του ΟΓΑ.

Ρυθμίζονται εκκρεμότητες στο καταστατικό του ΟΓΑ.

Ειδήσεις – Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

Ρυθμίζονται εκκρεμότητες στο καταστατικό του ΟΓΑ

ΘEMATA που αφορούν τις διατάξεις του καταστατικού ασφάλισης και συνταξιοδότησης των αγροτών περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συγκεκριμένα:

– Παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στον ΟΓΑ, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από τον δικαιούχο καθώς και συμψηφισμού των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών με τυχόν οφειλές του δικαιούχου από αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ή άλλες παροχές. Επίσης, προσδιορίζονται τα πρόσωπα στα οποία θα επιστρέφονται οι εισφορές σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.

– Προβλέπεται ότι η υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών διακόπτεται μεταξύ άλλων λόγων και στην περίπτωση που ο Οργανισμός ζητήσει εγγράφως στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του ασφαλισμένου οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση και τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν από τον ασφαλισμένο εντός 6 μηνών. Παρέχεται δε δυνατότητα επανεγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων του οργανισμού από το μήνα που συμπληρώνονται οι σχετικές προϋποθέσεις.

– Παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης από τον διοικητή του ΟΓΑ εκτός άλλων και υποθέσεων για ανάκληση ή τροποποίηση αποφάσεων, περί εγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων, στην περίπτωση που κατά την κρίση του δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του Οργανισμού.

– Προβλέπεται ότι για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών συνυπολογίζεται πέραν του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον κλάδο και ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον ΟΓΑ για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές (βασική προνοιακή σύνταξη).

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Νέο καθεστώς για υπαγωγή εργαζομένων στην επικουρική ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ.

Νέο καθεστώς για υπαγωγή εργαζομένων στην επικουρική ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ.

Ειδήσεις – Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

Νέο καθεστώς για υπαγωγή εργαζομένων στην επικουρική ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ

OΔHΓIEΣ για το ποιοι ασφαλισμένοι υπάγονται υποχρεωτικά στην επικουρική ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ παρέχει σχετική εγκύκλιος του Yπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα, στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ υπάγονται υποχρεωτικά:

1. Τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν εργασία για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών και δεν υπάγονται υποχρεωτικά για την εργασία τους αυτή στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ονομασίας και της νομικής μορφής του. Εάν κάποιο πρόσωπο, εκτός από την εργασία που παρέχει για την οποία ασφαλίζεται σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης και εξαιρείται κατά τα ανωτέρω από την ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, παρέχει και άλλη εργασία του ίδιου ή διαφορετικού επαγγέλματος προς άλλο εργοδότη, η οποία δεν δημιουργεί υποχρέωση ασφάλισης σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης ανεξαρτήτως της ονομασίας και της νομικής μορφής του, υπάγεται υποχρεωτικά ως προς την εργασία αυτή στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ.

2. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και των κάθε φύσης φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που παρέχουν εργασία για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών. Ως πρός τον συντάξιμο του χρόνου ασφάλισης των προσώπων αυτών, καθώς και τις προϋποθέσεις θεμελίωσης νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφαρμόζονται αναλόγως οι κατά περίπτωση διατάξεις της γενικής νομοθεσίας που ισχύουν για τον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης.

3. Οι προσλαμβανόμενοι σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) από 1/1/2005 υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ (προγενέστερη ρύθμιση).

4. Ο ασφαλισμένος που παρέχει και άλλη εργασία του ιδίου ή διαφορετικού επαγγέλματος προς άλλο εργοδότη, χωρίς αυτή να δημιουργεί υποχρέωση ασφάλισης σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ονομασίας και της νομικής μορφής του, υπάγεται πλέον υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ.

Καταργείται η εξαίρεση των συνταξιούχων που παρέχουν εργασία μετά τη συνταξιοδότησή τους από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, όπως είχε θεσπισθεί με την καταργούμενη παρ. 6 του άρθρου 3 και πλέον καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλισή τους στο ΕΤΕΑΜ. Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως για την ασφάλισή τους στο ΕΤΕΑΜ είναι να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Διευθετούνται θέματα επικουρικής ασφάλισης μηχανικών.

Διευθετούνται θέματα επικουρικής ασφάλισης μηχανικών.

Ειδήσεις – Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

Διευθετούνται θέματα επικουρικής ασφάλισης μηχανικών

ΘEMATA που αφορούν την επικουρική ασφάλιση και πρόνοια των μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων του ΕΤΑΑ περιλαμβάνει σχετική εγκύκλιος του Yπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα προβλέπονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

• Oρίζεται ότι στην ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Eργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ υπάγονται υποχρεωτικά οι από 1.1.1993 ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Eργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ.

• Προβλέπεται ότι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Eργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Eργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλο επικουρικό φορέα για τη λήψη επικουρικής σύνταξης πλην του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και δεν έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη λειτουργίας του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (1.1.2007).

• Oρίζεται ότι, στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Eργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ ασφαλίζονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι (μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες) του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Eργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης για τη λήψη επικουρικής σύνταξης πλην του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των πενήντα και έως πενήντα πέντε ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (1.1.2007).

Ετσι, οι μισθωτοί ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Eργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, οι οποίοι είχαν ηλικία άνω των πενήντα πέντε ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (1.1.2007) και υπήχθησαν υποχρεωτικά στην ασφάλισή του διαγράφονται, αναδρομικά από 1.1.2007, από την ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης και επιστρέφονται σ’Α αυτούς τα ποσά εισφορών που τους παρακρατήθηκαν ως αχρεώστητα καταβληθέντα, από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης αυτής (5-8-2011), εφόσον συνεχίζουν να είναι ασφαλισμένοι του Τομέα μέχρι την ημερομηνία αυτή ή σε περίπτωση συνταξιοδότησής τους μέχρι την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισής τους στον Τομέα.

Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

H εφαρμογή Entersoft Mobile 360o διαθέσιμη στο App Store

Η εφαρμογή Entersoft Mobile 360o της Entersoft είναι πλέον διαθέσιμη στο App Store, για iPhone4, iPad και iPod touch.Η εφαρμογή προσφέρει πλήρη, onlineεικόνα της εταιρείας με αναλύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Β.Ι. Dashboards) και MIS report, αλλά και κάθε πληροφορία ή αναφορά που υπάρχει διαθέσιμη στο κεντρικό Entersoft ERP ή CRM σύστημα της επιχείρησης. Παράλληλα παρέχει απλή, γρήγορη και άμεση ενημέρωση για τις υποχρεώσεις, τις συναντήσεις, τις επαφές του κάθε χρήστη, εταιρικά δεδομένα σχετικά με είδη, τιμές, αποθέματα, πελάτες, εισπράξεις κ.ά.Το Entersoft Mobile 360o αποδεσμεύει τα σύγχρονα στελέχη από τα δεσμά του γραφείου ενώ παράλληλα τα ενημερώνει οπουδήποτε σε πραγματικό χρόνο.

Η εφαρμογή Entersoft Mobile 360o είναι διαθέσιμη στο App Store, για iPhone4, iPad και iPod touch και απαιτεί τη χρήση της back office εφαρμογής Entersoft ERP (Entersoft Business Suite® ή Entersoft Expert®) ή Entersoft CRM® και τη σχετική άδεια λογισμικού.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Entersoft, κ. Α. Κοτζαμανίδης δήλωσε σχετικά με την διαθεσιμότητα της εφαρμογής στο App Store: «Η Entersoft επενδύει στην Έρευνα και τη Τεχνολογία με αμείωτη ένταση και πρωτοπορεί όντας έτοιμη μπροστά στις προκλήσεις της τεχνολογίας, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των λειτουργιών των πελατών μας και συνεισφέροντας δυναμικά στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους. Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής Entersoft Mobile 360oστο App Store είναι μια σημαντική ενέργεια για την Entersoft προς αυτή την κατεύθυνση.»

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή επισκεφτείτε το:

http://itunes.apple.com/us/app/entersoft-mis-360/id434824247?ls=1&mt=8

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com