Το 34% των επιχειρήσεων θα προβεί σε απολύσεις το β’ εξάμηνο.

Print Friendly, PDF & Email

Το 34% των επιχειρήσεων θα προβεί σε απολύσεις το β’ εξάμηνο.

Ειδήσεις – Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Το 34% των επιχειρήσεων θα προβεί σε απολύσεις το β’ εξάμηνο

ΔΥΣΟΙΩΝΕΣ είναι οι προβλέψεις σχετικά με τις προοπτικές στην αγορά εργασίας και το β’ εξάμηνο του 2011. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το ALBA Graduate Business School, ο δείκτης τάσεων αγοράς εργασίας αναμένεται να παραμείνει χαμηλός με αποτέλεσμα τη μείωση και τη στασιμότητα των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών. Συγκεκριμένα, μία στις τρεις εταιρίες αναμένεται τους επόμενους έξι μήνες θα μειώσει το προσωπικό της, μία στις δύο δεν θα δώσει αυξήσεις το τρέχον έτος και μία στις πέντε εταιρίες θα μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων.

Η έρευνα διεξάγεται κάθε 6 μήνες με τη χορηγία της ECDL Hellas και με τη συμμετοχή 208 εταιριών.

Ο 2ος κύκλος (που αφορά το β’ εξάμηνο) του 2011 διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2011 και τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής:

1. Το 34% των επιχειρήσεων του δείγματος ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού το επόμενο εξάμηνο. Μόνο το 17,9% των εταιριών θα πραγματοποιήσει προσλήψεις.

2. Το 50,7% των εταιριών δεν έδωσε αυξήσεις τον τελευταίο χρόνο, ενώ το ποσοστό αυτό θα αγγίξει το 54% τους επόμενους 12 μήνες. Μόνο το 9,9% θα δώσει αυξήσεις πάνω από 3%.

3. Σε αντίθεση με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, μία στις δύο επιχειρήσεις εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξη (48,1%).

4. Το 63,2% των εταιριών δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την παρούσα οικονομική κρίση, ποσοστό αυξημένο συγκριτικά με το περασμένο εξάμηνο (52,4%). Μόνο το 1,4% των εταιριών δηλώνει ότι έχει μείνει τελείως ανεπηρέαστο.

5. Το 50% των εταιριών θεωρεί πιθανό ή πολύ πιθανό να μειώσει την εκπαίδευση των εργαζομένων, ενώ στο 40% των εταιριών θα επηρεαστεί αρνητικά και η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών. Επίσης, περίπου το 60% των εταιριών σκοπεύει να μειώσει τα μπόνους, ενώ το 19,6% θα προβεί σε μειώσεις μισθών (το 17,9% το σκέφτεται επίσης). Το 6,4% των εταιριών σκέφτεται να μετεγκαταστήσει τμήμα ή ολόκληρη την εταιρία στο εξωτερικό.

6. Το 41,3% των εταιριών έχει προβεί σε απολύσεις το τελευταίο εξάμηνο ενώ το 22,5% έχει μειώσει μισθούς.

7. Για να αντιμετωπίσουν την κρίση, το 53% των εταιριών έχει προχωρήσει στην αντικατάσταση των ταξιδίων με video conference υπηρεσίες καθώς και με την προώθηση της συστηματικής επικοινωνίας μέσα στον οργανισμό με έξυπνα και φτηνά εργαλεία, όπως Newsletter, ιστολόγια κ.λπ.

8. Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων προς τα νεαρά στελέχη/αποφοίτους (32,6%).

9. Οσες εταιρίες προχωρήσουν σε προσλήψεις θα στραφούν κυρίως στους τομείς των πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών, των οικονομικών – λογιστικής και της πληροφορικής.

10. Τα website αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρίες η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, η ενδο-εταιρική αναζήτηση για εσωτερική κάλυψη θέσεων, τα εταιρικά web sites και η μέθοδος αναζήτησης που σχετίζεται με το κοινωνικό περιβάλλον των εργαζομένων (από στόμα σε στόμα). Τα Social Media (Linkedin etc) παρουσιάζονται υψηλότερα στις προτιμήσεις των εταιριών συγκριτικά με τις δημοσιεύσεις σε πανελλαδικές εφημερίδες.

11. Το 60,6% των εταιριών χρησιμοποιεί τις συνεντεύξεις ως βασικό εργαλείο επιλογής προσωπικού, ενώ το 36,3% χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία, όπως ψυχομετρικά τεστ και τεστ δεξιοτήτων (Η/Υ, ξένων γλωσσών κ.λπ.).

12. Περίπου το 50% των εταιριών απάντησε ότι στις αγγελίες που αφορούν θέσεις γραμματείας, λογιστηρίου, τεχνικούς Η/Υ, ΙΤ Managers και υπαλλήλους γραφείου ζητεί πιστοποιημένη γνώση Η/Υ. Η πλειονότητα των εταιριών κρίνει σημαντική την ύπαρξη πιστοποίησης γνώσης Η/Υ, αγγλικών ή άλλων επαγγελματικών δεξιοτήτων για την τελική επιλογή νέου προσωπικού.

13. Το 55,3% των εταιριών θεωρεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή νέου προσωπικού την ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 13 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com